Μετοχές

Μυτιληναίος: Στο 1,4713% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

  • NewsRoom

Ευάγγελος Μυτιληναίος, επικεφαλής της Μytilineos


Η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 2.102.357 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,4713% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας

Στο 1,4713% διαμορφώνεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

«Κατ’εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 15.09.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 50.500 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €8,9513 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €452.041,53.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 2.102.357 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,4713% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052».

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ