Μετοχές

Deloitte: Στα 8,34 ευρώ ανά μετοχή η εύλογη και δίκαιη αξία για την Καράτζης

  • NewsRoom


Στα 122.491.993 ευρώ εκτιμάται η κεντρική εύλογη και δίκαιη αξία του 100% των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας Καράτζης, σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης των μετοχών που συνέταξε η Deloitte.

Το ποσό αυτό, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας, αντιστοιχεί σε 8,34 ευρώ ανά μετοχή.