ΑΓΟΡΕΣ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτός επιτήρησης οι μετοχές των PASAL και Δομικά Κρήτης – Ενέκρινε την εισαγωγή των νέων ομολογιών της ΟΠΑΠ

  • NewsRoom

Σωκράτης Λαζαρίδης, Δ/νων Σύμβουλος Χρηματιστηρίου Αθηνών


Την έξοδο από την Κατηγορία Επιτήρηση και την επιστροφή τους στην Κύρια Αγορά αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τις μετοχές των εταιρειών Δομικά Κρήτης και Pasal.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 200.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της ΟΠΑΠ, όπως θα προκύψουν από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 200 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 200.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ISIN: GRC419120ΑD7), οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €200.000.000, υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Εκδότη.

Επίσης, στη σημερινή της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών των εταιριών «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS364253005) και «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ISIN: GRS497003012) από την Κατηγορία Επιτήρηση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για την υπαγωγή τους στην εν λόγω κατηγορία.


ΣΧΟΛΙΑ