ΑΓΟΡΕΣ

Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Viohalco, ΔΕΗ, Elvalhalcor, ΓΕΚ Τέρνα, ΟΤΕ, IDEAL, Intrakat, ΟΠΑΠ και τραπεζικές μετοχές

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 11-08-23

Γενικός Δείκτης

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 1346 μονάδων

Γίνεται καθοδική με διάσπαση του ΕΜΑ50

Ο ΓΔ συνέχισε με μία έντονη διορθωτική συνεδρίαση και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών με αποτέλεσμα την μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ουδέτερη ενώ οριακά βρήκε στήριξη στον ΕΜΑ50 αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Τυχόν διάσπαση του ΕΜΑ50 επιβεβαιώνει την έναρξη μιας διορθωτικής περιόδου που ακόμη δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ασφάλεια το μέγεθός της.

Εξακολουθεί να ισχύει η εκτίμηση ότι έχει ολοκληρωθεί το κύμα 4 στο χαμηλό του Μαρτίου και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε το ανοδικό κύμα 5 με το δεύτερο ενδεχόμενο να αυξάνει τις πιθανότητες επιβεβαίωσής του.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επίτευξη του στόχου των 1350 μονάδων σε συνδυασμό με την τρέχουσα τεχνική εικόνα αποτελεί πλέον ισχυρή ένδειξη για τερματισμό του. Υπάρχει σε εξέλιξη η κατασκευή ενός αντιστρεπτικού σχηματισμού ΩΚΩ που όμως ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί και γι αυτό δεν έχει τεθεί κάποιος καθοδικός στόχος.

Γενικός Δείκτης makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Μακροπρόθεσμη τάση: Ανοδική

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 1057 μονάδων

Εκτίμηση: Η μακροπρόθεσμη τάση του ΓΔ παραμένει ανοδική. Θεωρείται αρκετά πιθανό η ανοδική κίνηση 5 κυμάτων που άρχισε από τον Ιούλιο του 22 να έχει ολοκληρωθεί στο υψηλό του Ιουλίου 23 πολύ κοντά στις 1350 μονάδες που αποτελούσε και τον μακροπρόθεσμο στόχο του κύματος αυτού. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμη οριστική σηματοδότηση αντιστροφής της κίνησης του δείκτη.

Παρακάτω φαίνεται η πιθανότερη (όχι η μόνη) εκτίμηση για την κυματική θέση του ΓΔ σύμφωνα με την οποία αν έχει ολοκληρωθεί η ανοδική κίνηση, αναμένεται να ακολουθήσει ένα μεγάλο διορθωτικό 4 που έχει στόχο στην περιοχή 1020-1150 μονάδες.

FTSE25

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 3263 μονάδων

Γίνεται καθοδική με διάσπαση του ΕΜΑ50.

Έντονα καθοδικά έκλεισε την εβδομάδα ο FTSE25 ο οποίος πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών με αποτέλεσμα την μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ουδέτερη ενώ οριακά βρήκε στήριξη στον ΕΜΑ50 αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Ισχύει η εκτίμηση ότι έχει ολοκληρωθεί το κύμα 4 στο χαμηλό του Μαρτίου και βρίσκεται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε το ανοδικό κύμα 5.

Ενισχυτικό της επιβεβαίωσης της δεύτερης περίπτωσης είναι το γεγονός ότι έφτασε πολύ κοντά στον πιθανό ανοδικό στόχο στις 3300 μονάδες τόσο που μπορεί να θεωρηθεί ότι ουσιαστικά έχει επιτευχθεί και η οριακή ενεργοποίηση ενός σχηματισμού ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στις 2925 μονάδες.

Την επίτευξη του στόχου μπορεί να ανατρέψει η στήριξη του ΕΜΑ50 που δοκιμάζεται.

FTSE25 makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Μακροπρόθεσμη τάση: Ανοδική

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 2558 μονάδων

Εκτίμηση: Η μακροπρόθεσμη τάση του δείκτη παραμένει ανοδική. Θεωρείται αρκετά πιθανό η ανοδική κίνηση 5 κυμάτων που άρχισε από τον Ιούλιο του 22 να έχει ολοκληρωθεί στο υψηλό του Ιουλίου 23 πολύ κοντά στις 3300 μονάδες που αποτελούσε και τον μακροπρόθεσμο στόχο του κύματος αυτού. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμη οριστική σηματοδότηση αντιστροφής της κίνησης του δείκτη.

ΔΤΡ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 1110 μονάδων

Γίνεται καθοδική με διάσπαση του ΕΜΑ50.

Έντονα καθοδικά έκλεισε την εβδομάδα ο τραπεζικός δείκτης ο οποίος πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών με αποτέλεσμα την μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ουδέτερη ενώ βρήκε στήριξη στον ΕΜΑ50 αποφεύγοντας τα χειρότερα. Υπάρχει σε εξέλιξη η κατασκευή ενός αντιστρεπτικού σχηματισμού ΩΚΩ που όμως ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί και γι αυτό δεν έχει τεθεί κάποιος καθοδικός στόχος.

ΔΤΡ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Μακροπρόθεσμη τάση: Ανοδική

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 767 μονάδων

Εκτίμηση: Η μακροπρόθεσμη τάση του τραπεζικού δείκτη παραμένει ανοδική. Ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά – ψηλότερα του ΕΜΑ30 που αποτελεί και βασικό κριτήριο για την διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης ενώ δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια αρνητική σηματοδότηση.

Alpha Bank (ΑΛΦΑ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.
Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 1,68€ (κλείσιμο).

Η μετοχή της Alpha Bank συνέχισε καθοδικά και αφού πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας διέσπασε καθοδικά τον ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα την μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική. Βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή αντιστρεπτικού σχηματισμού ΩΚΩ που ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί και γι αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη κάποιος καθοδικός στόχος

Viohalco (ΒΙΟ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 5,80€ και του ΕΜΑ50 (κλείσιμο).

Η τιμή της μετοχής αφού πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών στα 7,00€ πέρασε σε μια διορθωτική κίνηση χωρίς κάποια αρνητική σηματοδότηση.

Διατηρείται ανοδική η μεσοπρόθεσμη τάση όσο στηρίζει ο ΕΜΑ50.

Βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή αντιστρεπτικού σχηματισμού διπλής κορυφής που ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί και γι αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη κάποιος καθοδικός στόχος

ΔΕΗ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 11,12€ (κλείσιμο).

Η μετοχή της ΔΕΗ αφού πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας διέσπασε καθοδικά τον ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα την μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική.

Ταυτόχρονα ενεργοποίησε αντιστρεπτικό σχηματισμό ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στην περιοχή των 9,10€.

Elvalhalcor (ΕΛΧΑ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 2,06€ (κλείσιμο) και του ΕΜΑ50

Η μετοχή συνέχισε ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών στα 2,39€ ενώ στη συνέχεια διόρθωσε για να βρει στήριξη στον ΕΜΑ50 χωρίς αρνητική σηματοδότηση.

Διατηρείται ανοδική η μεσοπρόθεσμη τάση όσο στηρίζει ο ΕΜΑ50 ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή αντιστρεπτικού σχηματισμού ΩΚΩ που ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί και γι αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη κάποιος καθοδικός στόχος

Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Γίνεται καθοδική, με διάσπαση των 6,00€ (κλείσιμο) και του ΕΜΑ50

Η μετοχή της ΕΤΕ συνέχισε την διόρθωση ξανά μέχρι τον ΕΜΑ50.

Διατηρείται ανοδική η μεσοπρόθεσμη τάση όσο στηρίζει ο ΕΜΑ50 ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή αντιστρεπτικού σχηματισμού ΩΚΩ που ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί και γι αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη κάποιος καθοδικός στόχος

EXAE

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 6,05€ (κλείσιμο).

Η μετοχή συνέχισε την διόρθωση που άρχισε μετά την επίτευξη του υψηλού 120 ημερών στα 6,13€.

Προς το παρόν δεν υφίσταται συγκεκριμένος καθοδικός στόχος αλλά είναι αρκετά πιθανό να φτάσει στην επόμενη στήριξη στα 4,80€.

Fourlis (ΦΡΛΚ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 4,99€ (κλείσιμο).

Γίνεται καθοδική με διάσπαση του ΕΜΑ50 (κλείσιμο).

Η μετοχή  αφού πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας διέσπασε καθοδικά τον ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα την μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική.

Ταυτόχρονα ενεργοποίησε αντιστρεπτικό σχηματισμό ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στην περιοχή των 4,15€.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 14,54€ (κλείσιμο).

Προσωρινή ήταν η ανάκτηση του ΕΜΑ50.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας υποχώρησε χαμηλότερα από αυτόν με αποτέλεσμα τη εκ νέου μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική.

Παραμένει ενεργός ένας ιδιότυπος σχηματισμός ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στην περιοχή των 12,95€.

Intrakat (INKAT)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 3,06€ (κλείσιμο).

Η μετοχή της Intrakat μετά την επίτευξη του υψηλού 120 ημερών στα 3,31€ πέρασε σε μία διόρθωση που οριακά δεν έχει ακόμη επηρεάσει την ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση.

Βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή αντιστρεπτικού σχηματισμού διπλής κορυφής που οριακά δεν έχει ενεργοποιηθεί και γι αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη κάποιος καθοδικός στόχος.

IDEAL Holdings (ΙΝΤΕΚ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Γίνεται καθοδική με διάσπαση του ΕΜΑ50 και των 5,20€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αφού ήρθε σε επαφή με τον ΕΜΑ50 αντέδρασε ανοδικά. Παραμένει σχετικά κοντά στο υψηλό 120 ημερών (5,72€) ενώ διατηρεί την ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση.

Lamda Development (ΛΑΜΔΑ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 7,35€ (κλείσιμο).

Γίνεται καθοδική με διάσπαση του ΕΜΑ50 (κλείσιμο).

Η μετοχή συνέχισε καθοδικά και έφτασε πάλι σε μια επαφή με τον ΕΜΑ50, οριακά χωρίς κάποια σηματοδότηση. Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός διπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στην περιοχή των 6,52€.

ΟΠΑΠ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 16,50€ (κλείσιμο).

Η μετοχή της ΟΠΑΠ αφού διέσπασε καθοδικά τον ΕΜΑ50 απομακρύνθηκε από αυτόν.

Η μεσοπρόθεσμη τάση διατηρείται καθοδική. Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ολοκληρώθηκε σχηματισμός διπλής κορυφής (πεπλατυσμένος) ο οποίος έχει καθοδικό στόχο στα 13,95€.

Πολύ ισχυρή η πιθανότητα γρήγορης κίνησης μέχρι τον ΕΜΑ200 όπου και θα δοκιμαστούν οι πιθανότητες επίτευξης του καθοδικού στόχου.

ΟΤΕ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 14,66€ (κλείσιμο).

Η μετοχή του ΟΤΕ παραμένει χαμηλότερα των ΕΜΑ200 και του ΕΜΑ50 με αποτέλεσμα τη διατήρηση της καθοδικής μεσοπρόθεσμης τάσης.

Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στα 13,60€ ενώ χάθηκε και η στήριξη στα 14,16€ που εμπόδιζε την κίνηση χαμηλότερα.

Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 5,40€ (κλείσιμο).

Η μετοχή μετά την επίτευξη του υψηλού 120 ημερών στα 5,68€ πέρασε σε μια διορθωτική κίνηση που έφερε την αναζήτηση στήριξης στον ΕΜΑ50.

Η στήριξη του ΕΜΑ50 χάθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με αποτέλεσμα η μεσοπρόθεσμη τάση να μεταβληθεί σε καθοδική.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (ΤΕΝΕΡΓ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 11/08/23

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 18,30€.

Η τιμή της μετοχής συνέχισε καθοδικά και πέτυχε νέο χαμηλό 120 ημερών στα 16,51€.

Παραμένει ενεργός ο μεγάλος σχηματισμός διπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στα 14,45€ ενώ διατηρείται η καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση.

Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίαςΣΧΟΛΙΑ