• ΑΓΟΡΕΣ

  Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Viohalco, Intrakat, Intracom, Motor Oil, ΟΠΑΠ και OTE

  • Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 29-12-23

  Γενικός Δείκτης

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1293 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1275 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1352 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 930 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο ΓΔ συνέχισε ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  Βρίσκεται σε εξέλιξη το διορθωτικό κύμα 4 και εσωτερικά αυτού το κύμα Β. Ο στόχος για το κύμα Β βρίσκεται στην περιοχή 1290 – 1352 μονάδες (περίπτωση που το κύμα 4 είναι flat) ενώ στην περίπτωση irregular flat (running flat) μπορεί να επεκταθεί μέχρι τις 1390 μονάδες.

  Μετά την είσοδο της τιμής του δείκτη στην περιοχή του στόχου (1290-1352 μονάδες) το κύμα Β μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο οπότε η έναρξη του κύματος C είναι πλέον επικείμενη.

  Η έναρξη του κύματος C σηματοδοτείται με αλλαγή της τάσης σε καθοδική. Βασικοί παράγοντες για να συμβεί αυτό είναι η επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων (τρέχουσα τιμή 1275 μονάδες) και καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων.

  Παράλληλα υφίστανται και άλλα κριτήρια που θα εξεταστούν ανάλογα με την εξέλιξη.

  FTSE 25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 3123 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 3079 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 3281 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 2251 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο FTSE25 συνέχισε  με μία ήπια διόρθωση. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  Βρίσκεται σε εξέλιξη το διορθωτικό κύμα 4 και εσωτερικά αυτού το κύμα Β. Ο στόχος για το κύμα Β βρίσκεται στην περιοχή 3130 – 3280 μονάδες (περίπτωση που το κύμα 4 είναι flat) ενώ στην περίπτωση irregular flat (running flat) μπορεί να επεκταθεί μέχρι τις 3370 μονάδες.

  Μετά την είσοδο της τιμής του δείκτη στην περιοχή του στόχου (3130-3280 μονάδες) το κύμα Β μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο οπότε η έναρξη του κύματος C είναι πλέον επικείμενη. Η έναρξη του κύματος C σηματοδοτείται με αλλαγή της τάσης σε καθοδική.

  Βασικοί παράγοντες για να συμβεί αυτό είναι η επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων (τρέχουσα τιμή 1275 μονάδες) και καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων δηλαδή συνδυαστικά κλείσιμο εβδομάδας χαμηλότερα από τις 3065 μονάδες (τρέχουσες τιμές).

  Παράλληλα υφίστανται και άλλα κριτήρια που θα εξεταστούν ανάλογα με την εξέλιξη.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1062 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1030 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1118 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 640 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο τραπεζικός δείκτης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (κινήθηκε ελάχιστα ανοδικά). Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  Viohalco (ΒΙΟ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,39€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,28€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 7,13€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 4,00€

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ήπια διορθωτική εβδομάδα και πέτυχε ξανά νέο χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Η τάση διατηρείται καθοδική.

  Viohalco macro

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των  5,50€

  Τιμή στόχος: 4,85€  (5,93€)

  Η τιμή της μετοχής ενεργοποίησε καθοδικό σχηματισμό διπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στα 4,85€ και παραμένει υπό την πίεση του ΕΜΑ30. Η μεσοπρόθεσμη τάσης παραμένει καθοδική. Παρόλα αυτά παραμένει ενεργός και ο σχηματισμός διπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στα 5,93€. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί αν θα επιτευχθεί πρώτα ο καθοδικός στόχος πριν γυρίσει ανοδικά η μετοχή για να πετύχει τον ανοδικό ή αν θα ακυρωθεί ο ένας από τους δύο σχηματισμούς.

  Intrakat (INKAT)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 4,57€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,82€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 4,59€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,37€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε το έτος διατηρώντας τον ανοδικό ρυθμό που είχε αποκτήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023. Συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων καθώς και νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 4,59€. Χωρίς μεταβολή στην τάση που παραμένει ανοδική.

  Intracom (ΙΝΤΚΑ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,41€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,05€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,51€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,68€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε το έτος διατηρώντας τον εκρηκτικό ανοδικό ρυθμό που είχε αποκτήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2023. Συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων καθώς και νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,51€. Χωρίς μεταβολή στην τάση που παραμένει ανοδική.

  Motor Oil (ΜΟΗ)

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 25,06€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 23,76€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 25,82€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 20,80€

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε το έτος με μία ήπια καθοδική εβδομάδα που έφερε όμως την οριακή επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων και την οριακή διάσπαση του ΕΜΑ10 που αποτελούν σηματοδότηση για τη μεταβολή της τάσης σε καθοδική. Η μετοχή δείχνει αδυναμία για ακόμη μία φορά να ξεφύγει ανοδικά από την ευρεία περιοχή συσσώρευσης από τα 20,8€ έως τα 25,5€ περίπου που βρίσκεται από την αρχή του 2023.

  Motor Oil macro

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 25,16€

  Τιμή στόχος: 22,87€

  Η τιμή συνέχισε καθοδικά διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη καθοδική τάση. Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός διπλής κορυφής με καθοδικό στόχο στα 22,87€.

  ΟΠΑΠ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 15,37€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 14,86€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 15,92€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 12,04€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε ανοδικά και πέτυχε ξανά νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Η τάση παραμένει  ανοδική αλλά παραμένει οριακά ενεργός ο καθοδικός στόχος στα 12,20€

  ΟΠΑΠ macro

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 14,57€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: 12,20€

  Η μετοχή έκλεισε τη χρονιά προσπαθώντας την υπέρβαση της αντίστασης στα 15,51€ και διατηρεί μια γενική ανοδική κίνηση. Παρά την γενική ανοδική κίνηση της μετοχής παραμένει ενεργός ο μεγάλος σχηματισμός τριπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στην περιοχή των 12,20€.

  ΟΤΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 13,30€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 12,85€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 15,81€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 12,57€

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή γύρισε ήπια ανοδικά χωρίς κάποια σηματοδότηση διατηρώντας την καθοδική τάση.

  ΟΤΕ macro

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 13,33€.

  Τιμή στόχος: –

  Η μετοχή παραμένει ψηλότερα από το χαμηλό 120 ημερών που πέτυχε στα μέσα Νοεμβρίου 23 και παρότι η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική δείχνει σημάδια προσπάθειας ανεύρεσης ισορροπίας χωρίς όμως ακόμη να έχει δώσει κάποια έγκυρη σηματοδότηση.

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 16759 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 16706 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 17003 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 13871 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο γερμανικός δείκτης DAX κινείται ανοδικά από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 23 και έχει καταφέρει να πετύχει υψηλό στις 17003 μονάδες. Αν και τις τελευταίες εβδομάδες του έτους κινείται σχεδόν οριζόντια δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια σηματοδότηση για την εμφάνιση κάποιας διόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση λόγος ανησυχίας για ανατροπή της εδραιωμένης ανοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων (τρέχουσα τιμή 16706 μονάδες) ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί και με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων δηλαδή συνδυαστικά κλείσιμο εβδομάδας χαμηλότερα από τις 16257 μονάδες (τρέχουσες τιμές). Παράλληλα υφίστανται και άλλα κριτήρια που θα εξεταστούν ανάλογα με την εξέλιξη.

  S&P 500

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 4770 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 4604 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 4793 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 3794 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο αμερικανικός S&P500 κινείται ανοδικά από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 23 και έχει καταφέρει να πετύχει υψηλό 52 εβδομάδων στις 4793 μονάδες. Δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια ένδειξη για την εμφάνιση κάποιας διόρθωσης αν και η χωρίς διακοπή άνοδος αποτελεί από μόνη της ένα παράγοντα που μπορεί να φέρει διορθωτική κίνηση. Σε κάθε περίπτωση λόγος ανησυχίας για ανατροπή της εδραιωμένης ανοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων (τρέχουσα τιμή 4604 μονάδες) ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί και με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων δηλαδή συνδυαστικά κλείσιμο εβδομάδας χαμηλότερα από τις 4595 μονάδες (τρέχουσες τιμές). Παράλληλα υφίστανται και άλλα κριτήρια που θα εξεταστούν ανάλογα με την εξέλιξη.

  Ευρώ-Δολάριο

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1,104$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1,076$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1,127$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1,045$

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του ευρώ έναντι του δολαρίου συνέχισε ανοδικά και πέτυχε ξανά νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων διατηρώντας την ανοδική τάση. Δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια ένδειξη για την εμφάνιση κάποιας διόρθωσης. Ανατροπή της υφιστάμενης ανοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί και με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10.

  WTI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 73,56$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 71,23$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 95,03$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 64,12$

  Τρέχουσα  τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του πετρελαίου παρά την ανοδική αντίδραση της προηγούμενης εβδομάδας την τελευταία εβδομάδα του έτους γύρισε ξανά καθοδικά υπό την πίεση του ΕΜΑ10 και μετά την επαφή με αυτόν. Διατηρείται η καθοδική τάση ενώ ένδειξη για ανατροπή της εδραιωμένης καθοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου υψηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων.

  BOEING

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 264,3$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 244,7$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 267,5$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 176,2$

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ήπια ανοδική εβδομάδα Τις δύο τελευταίες εβδομάδες του έτους έχει ανακόψει τον εκρηκτικό ρυθμό ανόδου που είχε αναπτύξει από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 23. Σε κάθε περίπτωση διατηρεί την ανοδική τάση ενώ ένδειξη για ανατροπή της εδραιωμένης ανοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων. Παράλληλα υφίστανται και άλλα κριτήρια που θα εξεταστούν ανάλογα με την εξέλιξη.

  JP MORGAN

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 170,2$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 158,5$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 170,7$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 123,1$

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε το έτος διατηρώντας τον εκρηκτικό ανοδικό ρυθμό του τελευταίου διμήνου συνεχίζοντας ανοδικά και επιτυγχάνοντας νέο υψηλό 52 εβδομάδων και νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Δεν υφίσταται προς το παρόν κάποια ένδειξη για την εμφάνιση κάποιας διόρθωσης αν και η χωρίς διακοπή άνοδος αποτελεί από μόνη της ένα παράγοντα που μπορεί να φέρει διορθωτική κίνηση. Σε κάθε περίπτωση λόγος ανησυχίας για ανατροπή της εδραιωμένης ανοδικής τάσης θα υπάρξει με επίτευξη νέου χαμηλού κλεισίματος 4 εβδομάδων ενώ σχετική σηματοδότηση θα δοθεί και με καθοδική διάσπαση του ΕΜΑ10 εβδομάδων. Παράλληλα υφίστανται και άλλα κριτήρια που θα εξεταστούν ανάλογα με την εξέλιξη.

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας  ΣΧΟΛΙΑ