Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com

Nature Matters

Διεθνής αναγνώριση με άριστα στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • NewsRoom

Αφιέρωμα Nature Matters – Μεγάλος Υποστηρικτής The American College of Greece

Ένας από τους 17 στόχους που έθεσε ο ΟΗΕ στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ήταν αυτός της Ποιοτικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για έναν στόχο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις που περιγράφονται στους 10 υποστόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και αυτό γιατί η επίτευξη μίας Ποιοτικής Εκπαίδευσης, είναι το «κλειδί» για την αντίληψη της στρατηγικής της νέας ανάπτυξης, της κατανόησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και οι κάτοικοί του, και της αναγκαίας αλλαγής νοοτροπίας.

Ο ΟΗΕ έχει περιγράψει σαφώς τις δομικές αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα προβλήματα στον τομέα της Εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σημαντικά, όσο και στις ανεπτυγμένες όπου εκεί θα πρέπει να γίνει μια άλλου είδους ποιοτική στροφή.

Και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στον τομέα αυτό, παραδίδει μαθήματα επιτυχημένης εφαρμογής αφού από το 2011 έχει αναπτύξει δράσεις σε τρία επίπεδα. Συγκεκριμένα, με την ένταξη των πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης στα ακαδημαϊκά προγράμματα, με αλλαγές στις υποδομές και στη λειτουργία του, καθώς και με την ευαισθητοποίηση μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων με στόχο τη συγκρότηση ενεργών πολιτών με γνώση, ευαισθησία και υπευθυνότητα για τον πλανήτη και τους κατοίκους τουΔράσεις και προγράμματα βασισμένα στο στρατηγικό σχέδιο του Προέδρου του Κολλεγίου, τα οποία συντονίζει και ελέγχει το Center of Excellence for Sustainability (CES) που έχει συσταθεί από το 2011 για τον σκοπό αυτό.

Διεθνής αναγνώριση

Η πολυεπίπεδη πολιτική που έχει αναπτύξει στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης εδώ και χρόνια το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος επιβραβεύθηκε με το STARS Gold Rating από το Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE), το πιο αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης.

Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής επιτυχίας των προγραμμάτων που αναπτύσσει είναι ότι πρόκειται για τον μοναδικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα και ένα από τα δύο ιδρύματα εκτός ΗΠΑ και Καναδά που πέτυχε αυτήν τη διάκριση.

Η επιτυχία και η διεθνής διάκριση ήρθαν με τον συστηματικό σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) συμμετείχε για πρώτη φορά στο STARS τον Δεκέμβριο του 2015, οπότε και έλαβε το Bronze Rating. Η αξιολόγηση γίνεται κάθε δύο χρόνια και το 2017 το ACG έλαβε το STARS Silver Rating. Πλέον με το Gold Rating μετά την τρίτη αξιολόγηση, το ACG έγινε το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει προστεθεί στη λίστα με επιφανή πανεπιστήμια, όπως το Columbia University, το ΜΙΤ, το Princeton, το NYU, το Cornell University, κ.ά.

Ακαδημαϊκά προγράμματα – ευαισθητοποίηση

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας έχει μεγάλη ιστορία στην ακαδημαϊκή διδασκαλία κι ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα κι έτσι σήμερα η Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο ακαδημαϊκών προγραμμάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.

Μαθήματα περιβαλλοντικής επιστήμης διδάσκονται εδώ και τρεις δεκαετίες στα πλαίσια του προγράμματος γενικής παιδείας (liberal education) του Deree, ενώ το 2010 το Κολλέγιο πρωτοπόρησε ακαδημαϊκά με την εισαγωγή του πρώτου προπτυχιακού προγράμματος περιβαλλοντικών σπουδών (BSc in Environmental Studies) στον κλάδο της ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη γνώση και βαθιά κατανόηση όλων των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων και των πολλαπλών τους διαστάσεων (τόσο οικολογικών όσο και κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών) καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους σπουδαστές ικανούς να δώσουν λύση σ’ αυτά. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η πορεία προς αυτή, είναι από τους κεντρικούς άξονες και μαθησιακούς στόχους του προγράμματος. Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών συνδέθηκε στενά με όλες τις πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα που έλαβαν χώρα στο Κολλέγιο πριν και μετά την ίδρυση του CES. Καθηγητές και σπουδαστές του προγράμματος πρωτοπόρησαν στην ευαισθητοποίηση για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, συνεργάστηκαν στενά με το CES και συμμετείχαν στη διοργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων, εκστρατειών ενημέρωσης και σχετικών δράσεων του Κολλεγίου. Ακολούθησαν τα minors σε Environmental Studies, Environmental Management, Tourism and Sustainability, το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα Biomedical Sciences, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Supply Chain Management στο Alba και άλλα προγράμματα με μαθήματα που δίνουν έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μία από τις πλέον καινοτόμες πρωτοβουλίες ήταν η ίδρυση του Pierce Engineering Academy, μέσω του οποίου οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου κατασκεύασαν δύο ηλιακά αγωνιστικά αυτοκίνητα από το μηδέν. Η πρωτοβουλία αυτή ολοκληρώθηκε μετά από δύο χρόνια εντατικής δουλειάς, όπου οι δύο μαθητικές ομάδες σχεδίασαν τα αυτοκίνητα, επιδόθηκαν στη σωστή διαχείριση της ομάδας διεκπεραιώνοντας διαφορετικούς ρόλους (έρευνα και ανάπτυξη, κατασκευή, επίλυση προβλημάτων) και δουλεύοντας από κοινού με υπευθυνότητα και αφοσίωση.

Οι μαθητές της Ακαδημίας Μηχανικής του Pierce ολοκλήρωσαν την κατασκευή δύο μονοθέσιων οχημάτων που κινούνται με ηλιακή ενέργεια και τα οδήγησαν σε έναν εντυπωσιακό αγώνα, στο Parking του Σχολείου

Όσον αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος τρέχει πλήθος προγραμμάτων και πρωτοβουλιών όπως:

* Είναι το πρώτο και μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που από τον Ιούλιο του 2018 έχει επικεντρωθεί στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μελών της κοινότητάς του ως προς τη σταδιακή μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, μέσω της καμπάνιας #ACGGoesPlasticFree. Χάρη στις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί μέσω της καμπάνιας #ACGGoesPlasticFree, συνεισφέρει έμπρακτα στην προσπάθεια του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της εθνικής καμπάνιας.

* Ίδρυση των «ACG Sustainability Leaders», μιας ομάδας εθελοντών φοιτητών που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

* Ενημερωτική καμπάνια για τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση (Reduce – Reuse – Recycle: Waste Reduction & Recycling Campaign) με στόχο την ευαισθητοποίηση των μελών του Κολλεγίου ως προς την αξία των εννοιών της μείωσης και επαναχρησιμοποίησης (Reduce – Reuse), καθώς και την ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης. Η καμπάνια ξεκίνησε το 2017 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

* Εισαγωγή των «Sustainable Events Guidelines», με ειδικές οδηγίες ώστε κάθε εκδήλωση του Κολλεγίου να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

* Διοργάνωση μίας σειράς από Cultural Diversity Workshops για τους καθηγητές και τους υπάλληλους, με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού, του σεξισμού και του ετεροσεξισμού.

* Καμπάνια ενημέρωσης (ACG Goes Smoke Free) για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και την απαγόρευσή του σε όλους τους χώρους του Κολλεγίου βάσει νόμου.

* «ACG Farmers’ Market»: Από τον Νοέμβριο 2018, το Κολλέγιο έχει συνάψει συνεργασία με τη ΜΚΟ «Μπορούμε» για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Μπορούμε στη Λαϊκή», υιοθετώντας μία λαϊκή στον Χολαργό όπου εθελοντές από το Κολλεγίου πηγαίνουν κάθε Δευτέρα για να συγκεντρώσουν τα τρόφιμα που δωρίζουν οι παραγωγοί και κατόπιν παραδίδονται στον Ιερό Ναό Φανερωμένης στον Χολαργό για την υποστήριξη του κοινωνικού τους μαγειρείου και του ξενώνα φιλοξενίας νεαρών φοιτητριών από την επαρχία. Μέσω αυτής της δράσης, επιτυγχάνεται η μείωση της σπατάλης του φαγητού και ταυτόχρονα μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια.

Παρεμβάσεις στη λειτουργία και τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου

Άκρως σημαντικές στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στον τρόπο λειτουργίας και στις υποδομές του ACG και συγκεκριμένα:

* Εγκατάσταση του αισθητήρα-πλατφόρμας ελέγχου της ποιότητας του αέρα, Airly, ο οποίος μετράει και δίνει real-time δεδομένα για την ποιότητα του αέρα στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι το πρώτο και μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που διαθέτει τέτοια συσκευή.

* Αντικατάσταση όλων των κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων του Κολλεγίου, με καινούργιους branded κάδους και με καθαρή σήμανση για το τι ανακυκλώνεται και πού. Συγκεκριμένα: (1) κίτρινος κάδος για ανακυκλώσιμα είδη χαρτιού, (2) μπλε κάδος για όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα είδη (πλαστικά, αλουμίνιο), και (3) πράσινος κάδος για οτιδήποτε δεν ανακυκλώνεται. Πέραν αυτών, υπάρχουν και ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση μπαταριών, λαμπών, και για τα πλαστικά καπάκια από κάθε είδους μπουκάλι.

* Διεξαγωγή απογραφής και μέτρησης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου με τη δημιουργία ενός Greenhouse Gas Inventory.

* Αντικατάσταση των συμβατικών λαμπών με LED για εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους χώρους του ACG.

* Εγκατάσταση του πρωτοποριακού συστήματος AIMMS, ενός προγράμματος διαχείρισης εργασιών, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού.

* Κατασκευή νεών κτιρίων, όπως η νέα πτέρυγα για το ΙΒ, τα οποία κατατάσσονται στην κλίμακα Energy A όσον αφορά στην ενεργειακή τους απόδοση.

* Επικαιροποίηση των πολιτικών του Κολλεγίου (π.χ. αγοραστική πολιτική και τον κώδικα συμπεριφοράς των προμηθευτών).

* Τοποθέτηση ψυκτών νερού τελευταίας τεχνολογίας ώστε τα μέλη του Κολλεγίου (φοιτητές, καθηγητές, υπάλληλοι) και οι επισκέπτες να μπορούν να γεμίσουν τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια τους με φρέσκο νερό.

* Κατάργηση των πλαστικών ποτηριών από τα γραφεία, τα οποία έχουν αντικατασταθεί από κούπες και βιοδιασπώμενα, με τη συνεργασία του τμήματος Purchasing καθώς και μείωση πλαστικών μπουκαλιών και άλλων πλαστικών μίας χρήσης στις εκδηλώσεις του Κολλεγίου.

* Συνεργασία με τη ΜΚΟ Team for the World για να δώσει μια «δεύτερη ζωή» σε παλιά banners μέσω του upcycling. Ενδεικτικά, τα banners έχουν μετατραπεί σε φακέλους, τσάντες, κ.ά., χρήσιμα αντικείμενα, αποφεύγοντας έτσι να καταλήξουν στη χωματερή.

* New Employee Orientation Guidelines: Οι νέοι υπάλληλοι ενημερώνονται για το πώς μπορούν να ακολουθήσουν βιώσιμες πρακτικές και με τη σειρά τους να συμβάλουν στην περαιτέρω προώθησή τους εντός και εκτός Κολλεγίου.΄

Διαβάστε περισσότερα για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο αφιέρωμα Nature Matters του mononews.gr