• Γυναίκες που μας εμπνέουν

  Ιωάννα Δέμου (DEMO ΑΒΕΕ): Στην DEMO είμαστε υπερήφανοι για την ξεχωριστή παρουσία των γυναικών

  Ιωάννα Δέμου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της DEMO ΑΒΕΕ

  Ιωάννα Δέμου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της DEMO ΑΒΕΕ


  Για τον ρόλο της γυναίκας σε υψηλές θέσεις εργασίας, αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η DEMO ΑΒΕΕ προκειμένου να βοηθήσει τις εργαζόμενες μιλάει στο mononews.gr, η Ιωάννα Δέμου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας.

  Ακολουθεί η συνέντευξη της κυρίας Δέμου:

  Είναι δύσκολο να διαπρέψει μια γυναίκα στον κόσμο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα;

  Παρά τις θετικές εξελίξεις την τελευταία δεκαετία πάνω στο ζήτημα της συμπερίληψης, υπάρχουν ακόμα στερεότυπα σχετικά με τους επαγγελματικούς κλάδους που μια γυναίκα μπορεί να δραστηριοποιηθεί και να αναδειχθεί. Ωστόσο, είναι ελπιδοφόρο το γεγονός της διεύρυνσης του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με επίσημες σχετικές έρευνες. Η πλήρης ισοτιμία παραμένει στόχος και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, καθώς πρέπει να επιτύχουμε ακόμα την πλήρη αποδοχή των γυναικών σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις αλλά και την αξιοκρατική κριτική των γυναικών βάση ικανοτήτων και όχι φύλου

  Τελευταία βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Είναι σημαντικό αυτό και γιατί;

  Είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση της πλήρους ισότητας στο επαγγελματικό περιβάλλον. Εκτός, όμως από την εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια είναι σημαντικό να προωθούνται και αναδεικνύονται ευρύτερες εταιρικές δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την ενσωμάτωση και συνδράμουν στην κατάργηση διακρίσεων.

  Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στα ΔΣ είναι ένα σημαντικό βήμα, όμως τώρα είναι η εποχή για τις γυναίκες να διαμορφώσουν ένα διακριτό μοντέλο διοίκησης, να μην είναι η θέση τους στη διοίκηση των επιχειρήσεων αναπαραγωγή των παραδοσιακών, «αντρικών» ρόλων. Να διεκδικήσουν χώρο για την ισορροπία καριέρας και προσωπικής και οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες εργαζόμενες.

  Τι κάνει η DEMO για να βοηθήσει τις εργαζόμενες; Εταιρικές πρωτοβουλίες.

  Στη DEMO είμαστε υπερήφανοι για την ξεχωριστή παρουσία των γυναικών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς. Από την Παραγωγή και τις Πωλήσεις, μέχρι την Έρευνα, τα Εργαστήρια και τις Διοικητικές υπηρεσίες, το 50% όλου του προσωπικού είναι γυναίκες, ενώ 43% των θέσεων ευθύνης καλύπτεται από γυναίκες. Παράλληλα, το εντυπωσιακό 90% σε εργαστήρια και σε Έρευνα & Ανάπτυξη είναι γυναίκες.

  Αυτό είναι αποτέλεσμα της εταιρικής μας κουλτούρας. Να υπάρχει αξιοκρατία και επιβράβευση της αριστείας ανεξάρτητα από κάθε διάκριση.

  Οι στόχοι σας για το μέλλον.

  Παραμένει κύριος στόχος μας η εξέλιξη της εταιρικής κουλτούρας μας, ώστε να συμβάλλουμε στην εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, στα άμεσα σχέδια μας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση περισσότερων δράσεων και πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη, την αξιοκρατία και την αριστεία, χωρίς αστερίσκους. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών ανέλιξης και εξέλιξης, που θα επιτρέψει την ανάδειξη του ταλέντου και της δυναμικότητας κάθε μέλους της κοινότητας της DEMO.

  Διαβάστε επίσης:  ΣΧΟΛΙΑ