Κωνσταντίνα Τσοπούλου – Δήμητρα Μαναβή

Τα My Μarket, έχοντας θέσει ως στρατηγική τους προτεραιότητα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και τους νέους ανθρώπους, στηρίζουν...