F

Κοινωνία

Σε εφαρμογή η διασύνδεση του μητρώου της ΑΑΔΕ με τις υπηρεσίες των δήμων της χώρας

  • NewsRoom

Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής


Τα χέρια των πολιτών εκτιμάται ότι θα λύσει η διασύνδεση του μητρώου της ΑΑΔΕ και του μητρώου των δήμων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η αλλαγή που φέρνει, ουσιαστικά, η διασύνδεση αυτή, είναι ότι «γλιτώνει» τον πολίτη από την υποχρέωση να πρέπει να δίνει κατ’ επανάληψη και σε όλα τα τμήματα του δήμου του τα προσωπικά του στοιχεία. Με τη νέα διαδικασία, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε πολίτη θα αντλούνται αυτόματα από τους αρμοδίους μέσω του μητρώου της ΑΑΔΕ.

Με τον τρόπο αυτό, τα στοιχεία του πολίτη θα είναι δυνατόν να εντοπίζονται από τους πιστοποιημένους υπαλλήλους των δήμων εισάγοντας απλά το ΑΦΜ τους, ή, εναλλακτικά, εισάγοντας τον ΑΔΤ ή το ονοματεπώνυμό του. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται από το μητρώο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στόχος αυτής της νέας διαλειτουργικότητας μεταξύ των μητρώων είναι η ταυτοποίηση των πολιτών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού «Μόνον άπαξ», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και χωρίς ταλαιπωρία για τον συναλλασσόμενο πολίτη.

Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, «το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπηρετεί και υλοποιεί καθημερινά τον εθνικό στόχο απλοποίησης των διαδικασιών μεταξύ των δημοσίων φορέων. Μεγάλο ποσοστό των δεδομένων των δήμων περιλαμβάνουν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που παρέχονται με τη συγκεκριμένη υπηρεσία διαλειτουργικότητας είναι απαραίτητες για την επικαιροποίηση των μητρώων των δήμων με έγκυρα στοιχεία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και με απτά αποτελέσματα, επιλύοντας ζητήματα που χρονίζουν. Αξιοποιώντας το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ, οι ΟΤΑ βλέπουν ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημά τους να ικανοποιείται, εξαλείφοντας αδικίες και ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που υλοποιούνται άμεσα».

Δηλώσεις σχετικά με τη διασύνδεση έκανε και ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δήλωσε: «κεντρικό μας μήνυμα είναι: το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Μέσα από στενή και αρμονική συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης γίνεται πράξη το χτύπημα της γραφειοκρατίας, η απλούστευση της ζωής του πολίτη και η αποτελεσματική λειτουργία των δήμων. Με πράξεις και αποτελέσματα προχωράμε μπροστά».

Όπως ορίζει η απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, η διαδικασία αυτή θα συντελείται μέσω του GovHUB (πρόκειται για τον Κόμβο Πιστοποίησης και Αυθεντικοποίησης Στελεχών των Δήμων), ο οποίος θα παρέχει τα μη φορολογικά δεδομένα σε όλους ανεξαιρέτως τους δήμους της χώρας, καθώς και στα νομικά τους πρόσωπα. Η άντληση των στοιχείων θα πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ.

Το GovHUB αποτελεί ουσιαστικά μια υπηρεσία διαλειτουργικότητας μεταξύ των μητρώων του κεντρικού κράτους, που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, εξασφαλίζοντας πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, θα επιφέρει εξορθολογισμό στη ροή των εσόδων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικότερα τον ρόλο διασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή των βαρών.

Από πλευράς του, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι «η σύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις υπηρεσίες των δήμων όλης της χώρας θα συμβάλει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, μέσω της αυτόματης ενημέρωσης μητρώων και αρχείων, αλλά και στην αμεσότερη επικαιροποίηση των στοιχείων των φορολογουμένων, κάθε φορά, που προκύπτει η σχετική ανάγκη. Η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τη διεύρυνση της διαλειτουργικότητας και με άλλους φορείς, πάντα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη και της μείωσης της κοστοβόρας γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις».

Τέλος, ο γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε: «Η ΓΓΠΣ, αξιοποιώντας και αναβαθμίζοντας το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, έχει στόχο τη συγκέντρωση έγκυρων στοιχείων από διάσπαρτες βάσεις δεδομένων του κεντρικού κράτους, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Με την πρόσβαση των ΟΤΑ στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων που επιτεύχθηκε σε αγαστή συνεργασία με την ΑΑΔΕ, κάνουμε πράξη την αρχή «Μόνον άπαξ», υποστηρίζοντας την απαίτηση του πολίτη για ταχύτερη εξυπηρέτηση μέσω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης».ΣΧΟΛΙΑ