F

Κοινωνία

Ποιο είναι το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να καταβάλλουν τα μέλη των ΔΣ εταιρειών ανά μορφή εταιρείας

Ο δικηγόρος Δημήτρης Μπούρλος


Το νέο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα μέλη  των Διοικητικών Συμβουλίων ανάλογα με την μορφή εταιρείας που συμμετέχουν.

Το «Mononews» με την βοήθεια του δικηγόρου Δημήτρη Μπούρλου παρουσιάζει με βάση το νέο νόμο ποιοι πρέπει να καταβάλουν εισφορές, προκειμένου να προχωρήσουν στην επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίες έως τις 13 Μαρτίου.

Υποχρέωση ασφάλισης και κατ’ επέκταση εισφοράς, έχουν τα εξής πρόσωπα:

α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών (Ομορρύθμων, Ετερορρύθμων, Ε.Π.Ε. κ.λπ.) πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα).

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών με επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%.

γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.

ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Στους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις που αφορούν την ασφάλιση των μισθωτών.

Με βάση τα ανωτέρω, οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, δηλαδή με το σύστημα των  ελευθέρων  επαγγελματιών. Θα πρέπει εντός των επόμενων ημερών να επιλέξουν το ύψος των εισφορών τους από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ασφαλιστική κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Σύνολο
155 5 50 210
186 6 60 252
236 6 60 302
297 6 60 363
369 6 60 435
500 6 60 566

– Το δικαίωμα επιλογής της ειδικής κατηγορίας ασκείται κατά την έναρξη της ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια, για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών.

– Το δικαίωμα ασκείται μόνο μία φορά και σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης δεν μπορεί να ασκηθεί εκ νέου.

– Κατά την πρώτη πενταετία, παρέχεται δυνατότητα επιλογής μίας εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών, ανά έτος, και επανόδου στην ειδική κατηγορία.

– Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, και έως το τέλος του έτους, προβλέπεται μετάταξη στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη κατηγορία η κατάταξη θα παραμείνει στην επιλεγείσα κατηγορία.

Οι διαχειριστές των κάθε μορφής εταιρειών, πλην της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, καθώς με τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας που λαμβάνουν αμοιβή, ασφαλίζονται με το σύστημα ασφάλισης των μισθωτών (άρθρο 38, όπως ισχύει).

Δηλαδή το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη είναι 20% επί της πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεων τέκνων θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το ποσοστό κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των διαχειριστών των κάθε μορφής εταιρειών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας που λαμβάνουν αμοιβή και κατά 13,33% σε βάρος της εταιρείας.


ΣΧΟΛΙΑ