Άρθρα

Πότε ένας εργαζόμενος παίρνει τη μισή αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης


Έως και 12 μηνιάτικα μικρότερη αποζημίωση μπορούν να καταβάλλουν οι εργοδότες που απολύουν εργαζομένους με προειδοποίηση. Μέσω του μηχανισμού της προειδοποίησης η δικαιούμενη αποζημίωση μειώνεται κατά 50%. Αυτό σημαίνει πως ο εργαζόμενος μπορεί να χάσει με την προειδοποίηση έως 6 μηνιάτικα αν δεν είχε επαρκή προϋπηρεσία το 2012 και έως 12 μηνιάτικα αν είχε σημαντική προϋπηρεσία το 2012. Η προειδοποίηση πρέπει να έρθει από 1 έως και 4 μήνες πριν την στιγμή της απόλυσης, ανάλογα με την προϋπηρεσία του υπαλλήλου.

Όπως επισημαίνει στο mononews ο δικηγόρος –εργατολόγος Γιάννης Καρούζος σε κάθε περίπτωση, κομβικό ρόλο στο εκάστοτε κόστος απόλυσης παίζει η προϋπηρεσία που είχε ήδη θεμελιώσει ο υπάλληλος στις 12 Νοεμβρίου του 2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012. Εφόσον είχε εκείνη την στιγμή συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας και πάνω στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται «πρόσθετη» αποζημίωση, η οποία φτάνει έως και τα 12 μηνιάτικα επιπλέον.

Αναλυτικά, τα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου διαμορφώνονται ως εξής:

– Τουλάχιστον ένας μήνας προειδοποίηση απαιτείται για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από 12 μήνες συμπληρωμένους έως 2 έτη.

– Τουλάχιστον δύο μήνες προειδοποίηση απαιτείται για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει πάνω από 2 έτη και έως 5 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

– Τουλάχιστον 3 μήνες προειδοποίηση απαιτείται για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει πάνω από 5 έτη και έως 10 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

– Τουλάχιστον 4 μήνες προειδοποίηση απαιτείται για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει πάνω από 10 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Όσον αφορά στην μείωση της δικαιούμενης αποζημίωσης, αυτή διαμορφώνεται ως εξής :

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη πάνω από 1 και έως 4 έτη: δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 2 μηνιάτικα και με προειδοποίηση 1 μηνιάτικο.

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη πάνω από 4 και έως 6 έτη: δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 3 μηνιάτικα και με προειδοποίηση ενάμιση μηνιάτικο.

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη πάνω από 6 και έως 8 έτη: δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 4 μηνιάτικα και με προειδοποίηση 2 μηνιάτικα.

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη πάνω από 8 και έως 10 έτη : δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 5 μηνιάτικα και με προειδοποίηση δυόμιση μηνιάτικα.

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη 10 έτη : δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 6 μηνιάτικα και με προειδοποίηση 3 μηνιάτικα.

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη 11 έτη : δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 7 μηνιάτικα και με προειδοποίηση τρεισήμισι μηνιάτικα.

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη 12 έτη : δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 8 μηνιάτικα και με προειδοποίηση 4 μηνιάτικα.

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη 13 έτη : δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 9 μηνιάτικα και με προειδοποίηση τεσσερισήμισι μηνιάτικα.

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη 14 έτη : δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 10 μηνιάτικα και με προειδοποίηση 5 μηνιάτικα

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη 15 έτη : δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 11 μηνιάτικα και με προειδοποίηση πεντέμισι μηνιάτικα

-Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη 16 έτη : δικαιούνται χωρίς προειδοποίηση 12 μηνιάτικα και με προειδοποίηση 6 μηνιάτικα.

Ο δικηγόρος –εργατολόγος Γιάννης Καρούζος

Το σύνολο των μισθών της αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 1/6, λόγω της αναλογίας των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας. Για τον υπολογισμό της  αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο ισχύει ανώτατο πλαφόν στα 6.969,6 ευρώ (το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί τον αριθμό 30). Πέραν αυτού του ορίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον τακτικές αποδοχές. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει η προσαύξηση των δώρων, καθώς το εν λόγω ποσό είναι το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών για τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης.

Ωστόσο, οι παλαιοί υπάλληλοι, που είχαν συμπληρώσει στις 12 Νοεμβρίου του 2012 στον ίδιο εργοδότη 17 έτη και άνω προϋπηρεσίας, δικαιούνται πρόσθετο ποσό αποζημίωσης. Για το πρόσθετο ποσό αποζημίωσης και για κάθε έτος επιπλέον των 17 προστίθεται ένας μήνας επιπλέον αποζημίωσης χωρίς προειδοποίηση και μισός μήνας με προειδοποίηση. Για όλες τις περιπτώσεις αυτές ισχύει το ανώτατο όριο προειδοποίησης των 4 μηνών. Για παράδειγμα :

-Υπάλληλος με συμπληρωμένα 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη στις 12 Νοεμβρίου του 2012 δικαιούται ένα μήνα αποζημίωσης επιπλέον των 12 μηνών που προβλέπονται ως πλαφόν για όλους. Αν απολυθεί με προειδοποίηση 4 μηνών δικαιούται επιπλέον μισό μήνα αποζημίωσης.

-Υπάλληλος με συμπληρωμένα 18 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη στις 12 Νοεμβρίου του 2012 δικαιούται δυο μήνες αποζημίωσης επιπλέον των 12 μηνών που προβλέπονται ως πλαφόν για όλους. Αν απολυθεί με προειδοποίηση 4 μηνών δικαιούται επιπλέον ένα μήνα αποζημίωσης κ.ο.κ.

Με τον μηχανισμό αυτό, το απώτατο όριο της οφειλόμενης αποζημίωσης είναι 12 συν 12 μήνες (πρόσθετη) για όσους είχαν ήδη συμπληρώσει 28 χρόνια στον ίδιο εργοδότη τον Νοέμβρη του 2012 χωρίς προειδοποίηση και 12 συν 6 μήνες (πρόσθετη) με προειδοποίηση. Για τον υπολογισμό της πρόσθετης αποζημίωσης ισχύει πλαφόν στις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη στα 2.000 ευρώ. Δεν λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νομολογία που έχει διαμορφωθεί δέχεται πως η καταγγελία της σύμβασης συντελείται με το έγγραφο της προειδοποίησης. Αυτό σημαίνει πως ο εργοδότης δεν μπορεί να πάρει πίσω την απόλυση μετά την προειδοποίηση. Επίσης αν μια εργαζόμενη λάβει προειδοποίηση απόλυσης και καταστεί έγκυος μετά την προειδοποίηση, μπορεί να απολυθεί.


ΣΧΟΛΙΑ