Άρθρα

Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Eurobank, Fourlis, Lamda Development, Πλαστικά Θράκης και Ελληνικά Χρηματιστήρια

  • Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
Ο επικεφαλής της Vitalfinance Γιάννης Γιαπράκης

Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance


Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 868 μονάδων (κλείσιμο).

Γενικός Δείκτης

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ο ΓΔ παραμένει υπό την πίεση του SMA50 και συνεχίζει να υποχωρεί χαμηλότερα. Η διόρθωση (κύμα C) συνεχίζεται μέχρι να εμφανιστεί κάποιος αντιστρεπτικός σχηματισμός.

Τραπεζικός Δείκτης (ΜΑΚΡΟ)

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα μακροπρόθεσμης ανάλυσης του ΓΔ συνεχίζεται η εξέλιξη της διόρθωσης χωρίς ακόμη να μπορεί να ξεκαθαριστεί η τελική της μορφή. Στο προηγούμενο σχόλιο αναφέρθηκε ότι είναι πιο πιθανή η μορφή του τριγώνου ABCDE. Αν ισχύει αυτό τότε θα πρέπει σύντομα το κύμα C να ολοκληρωθεί αν αυτό δεν έχει συμβεί ήδη. Όποτε και να ακολουθήσει μια ανοδική κίνηση – αντίδραση ως κύμα D. (όπως φαίνεται στο διάγραμμα).

Φυσικά, παρότι λιγότερο πιθανό, ακόμη δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο εμφάνισης διόρθωσης τύπου ABC που μπορεί να οδηγήσει την τιμή του ΓΔ με το κύμα C να ολοκληρώνεται χαμηλότερα μέχρι την ανερχόμενη Α.

Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ)

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 577 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ανακτήθηκε άμεσα η διπλή στήριξη στις 542-546 μονάδες με την βοήθεια της ανερχόμενης Α και έτσι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος ο δείκτης να προσεγγίσει την περιοχή των στηρίξεων στις 503 και 517 μονάδες.

ΜΕΤΟΧΕΣ

EUROBANK ΕΥΡΩΒ 0% 0,90

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) έγινε ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 0,867€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική .

Η δοκίμασε όπως ήταν αναμενόμενο τη στήριξη στα 0,87€ από την οποία αντέδρασε ανοδικά υπερβαίνοντας τον SMA200 και απομακρύνοντας τον κίνδυνο για επέκταση της καθόδου προς την επόμενη στήριξη  στα 0,79€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΧΑΕ 0,59% 3,42

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) έγινε ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 3,47€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη μετά την υπέρβαση του SMA50.

Η μετοχή μετά τη στήριξη στα 3,45€ αντέδρασε ανοδικά και πέτυχε την υπέρβαση του SMA50 που αλλάζει την προοπτική της μετοχής.

EXAE makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/5/22

Από το Δεκέμβριο του 20 η μετοχή ταλαντώνεται σχεδόν οριζόντια στην περιοχή 3,5-4,5€. Ολοκληρώθηκε οριακά η κατασκευή ενός σχηματισμού ΩΚΩ και έτσι ενεργοποιήθηκε καθοδικός στόχος στα 2,64€ όμως την περασμένη εβδομάδα η γραμμή λαιμού ανακτήθηκε και η τιμή επέστρεψε εντός του τριγώνου (Α-Κ) και έτσι ο καθοδικός στόχος αμφισβητείται.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΦΡΛΚ 0,31% 3,20

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 3,385 €.

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή συνεχίζει τη διόρθωση και ήδη δοκιμάζει την στήριξη στα 3,18€.

ΦΡΛΚ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Από τις αρχές του 2020 η μετοχή κινήθηκε ανοδικά εντός ενός πλαγιοανοδικού καναλιού ΑΚ-ΑΑ. Μετά την τελευταία επαφή με το πάνω όριο του καναλιού τον Απρίλιο του 21 άρχισε να διορθώνει προς το κάτω όριο για να έχει επαφή με αυτό τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και να αντιδράσει ξανά ανοδικά από την επαφή αυτή.

Μέχρι εδώ η προοπτική ήταν θετική όμως από τον Μάρτιο του 22 διέσπασε καθοδικά το κανάλι συνεχίζοντας την καθοδική κίνηση και αντιστρέφοντας την τάση σε καθοδική ενεργοποιώντας καθοδικό στόχο στα 3,05€ που πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο να τον πετύχει.

LAMDA DEVELOPMENT ΛΑΜΔΑ -0,67% 5,89

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) έγινε ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική  με διάσπαση  των 5,52 €.

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η μετοχή μετά την απώλεια της στήριξης στα 6,20€ επιτάχυνε την καθοδική κίνηση φτάνοντας όπως ήταν αναμενόμενο στη δοκιμή της στήριξης στα 5,65€. Εκεί βρήκε ισχυρή στήριξη με αποτέλεσμα την αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΜΟΗ -0,55% 18,20

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 15,53€ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Η μετοχή πέρασε σε μια ήπια διόρθωση όμως διατηρεί την ανοδική δυναμική.

ΜΟΗ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η μακροπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

Η τιμή της μετοχής απολαμβάνει την στήριξη του EMA30 (αν και τον έχει διασπάσει προσωρινά μερικές φορές) και της ανερχόμενης Α. Από τον Μάρτιο του 2021 έχει ολοκληρωθεί ανοδικός σχηματισμός ανάποδου ΩΚΩ που έχει ανοδικό στόχο στα 19,50€ ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ.

ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΘΡΆΚΗΣ ΠΛΑΘ 2,00% 3,57

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10ημερών) είναι οριακά καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 4,41 €.

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Όπως ήταν αναμενόμενο η μετοχή αντιδρά ανοδικά. Στο προηγούμενο σχόλιο αναφέρθηκε ότι «μένει να διαπιστωθεί αν αυτή η ανοδική αντίδραση θα φτάσει μέχρι να αντιστρέψει και την βραχυπρόθεσμη τάση σε ανοδική ή αν θα διακοπεί πριν φτάσει σε αυτό το επίπεδο». Η απάντηση θα δοθεί στην επόμενη συνεδρίαση αφού πλέον απαιτείται μια ήπια ανοδική συνεδρίαση.

ΠΛΑΘ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η μακροπρόθεσμη τάση της μετοχής είναι καθοδική. Βρίσκεται υπό την πίεση του ΕΜΑ30 και της κατερχόμενης Κ.

Η μετοχή ολοκλήρωσε την ανοδική κίνηση από τον Μάιο του 20 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 21. Από τότε διορθώνει μερικές φορές ιδιαίτερα έντονα ενώ άρχισε την κατασκευή ενός σχηματισμού διπλής κορυφής που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 22 και τέθηκε καθοδικός στόχος στα 3,74€.

Από τότε η μετοχή συνέχιζε καθοδικά προς επίτευξη του στόχου. Την περασμένη εβδομάδα πέτυχε τον καθοδικό στόχο και ολοκλήρωσε την αναμενόμενη καθοδική κίνηση. Αντέδρασε ανοδικά και μένει να διαπιστωθεί αν θα υπάρξει συνέχεια πο θα σηματοδοτήσει μακροπρόθεσμη αντιστροφή.  Σηματοδότηση για την ανοδική αντιστροφή θα είναι η υπέρβαση της Κ και του ΕΜΑ30 όμως η επιβεβαίωση θα έρθει μόνο με την ολοκλήρωση κάποιου ανοδικού σχηματισμού του οποίου ίσως να βρίσκονται σε εξέλιξη τα πρώτα βήματα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

DAX

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 13535 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι είναι καθοδική.

Ο δείκτης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την πίεση του SMA50 ο οποίος τον υποχρεώνει σε μια διαρκή υποχώρηση της τιμής του. Συνεχίζεται η  αναζήτηση επιπέδου ισορροπίας με πιο αποφασιστικά βήματα την περασμένη εβδομάδα (προσωρινή υπέρβαση του SMA50 και αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης.

NASDAQ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 12564 μονάδων (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Ο δείκτης κινήθηκε καθοδικά και αφού δεν κατάφερε να συγκρατηθεί στην περιοχή των 13000 μονάδων προχώρησε ακόμη χαμηλότερα και από τις 12299 μονάδες σημειώνοντας νέο χαμηλό 120 ημερών (11492 μονάδες) επιτυγχάνοντας τον πρώτο μακροπρόθεσμο καθοδικό στόχο που έχει τεθεί. Η επίτευξη του στόχου μπορεί να φέρει ανοδική αντίδραση.

NASDAQ makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Ο δείκτης έχει ολοκληρώσει ένα αντιστρεπτικό σχηματισμό ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στις 9250 μονάδες ενώ υφίσταται και ενδιάμεσος στόχος στις 11500 μονάδες.

Ήδη πέτυχε τον ενδιάμεσο στόχο ενώ η επίτευξη του βασικού στόχου μπορεί να αποφευχθεί μόνο αν εμφανιστεί αντίδραση που θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ΕΜΑ30.

EURUSD

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η βραχυπρόθεσμη τάση (10 ημερών) έγινε ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 1.039$  (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική.

Η ισοτιμία €/$ αφού έφτασε σε ιστορικά επίπεδα στήριξης τελικά κατάφερε να βρεί επίπεδο ισορροπίας με αποτέλεσμα να αντιδράσει ανοδικά και να αντιστρέψει την βραχυπρόθεσμη τάση. Δεν έχει ακόμη σηματοδοτηθεί οριστική αντιστροφή αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αντιστρεπτικός σχηματισμός..

EURUSD makro

Ανάλυση με το κλείσιμο της 20/05/22

Η ισοτιμία έχει ολοκληρώσει ένα αντιστρεπτικό σχηματισμό ΩΚΩ που είχε καθοδικό στόχο στο 1,108$, στόχος που έχει επιτευχθεί από το Μάρτιο. Η καθοδική πορεία συνεχίστηκε με αποτέλεσμα η τιμή €/$ να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά (1,046 τον Μάρτιο του 2015 και 1,034 τον Ιανουάριο του 2017).

Από τα επίπεδα αυτά άρχισε όπως αναμενόταν μια ανοδική αντίδραση το εύρος της οποίας θα εξαρτηθεί από τη μορφή και την ισχύ του αντιστρεπτικού σχηματισμού που θα την προκαλέσει, κάτι που ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί..

Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίαςΣΧΟΛΙΑ