• Οικονομία

  Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα πάρουν δάνεια οι μικρές, οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις – Όλος ο σχεδιασμός

  Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα πάρουν δάνεια οι μικρές, οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις – Όλος ο σχεδιασμός

  Θεόδωρος Σκυλακάκης


  Τα πρώτα 1,57 δισ. ευρώ ετοιμάζονται να πέσουν στην αγορά από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν μια σειρά από «ώριμα» έργα και μεταρρυθμίσεις που έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης.

  Πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε επιχειρησιακές συμβάσεις με έξι ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα) οι οποίες θα λάβουν σε πρώτη φάση 970 εκατ. ευρώ και είχε προηγηθεί η υπογραφή ανάλογων συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τα κονδύλια να ανέρχονται συνολικά στα 600 εκατ. ευρώ.

  Με αυτά τα κεφάλαια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράσουν κτήρια, οχήματα, εξοπλισμό, ενώ επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούν να είναι από ενοίκια και έξοδα διοίκησης, έως και το Marketing και τη διαφήμιση της επιχείρησης!

  «Κλειδί» το business plan

  Για να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο «πακέτο» δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει -σε πρώτη φάση- να υποβάλει αναλυτικό επενδυτικό πλάνο στην τράπεζα που επιθυμεί να καταθέσει τον φάκελο δανειοδότησης. Η προετοιμασία θα πρέπει να αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, το αν η προτεινόμενη επένδυση είναι επιλέξιμη, αλλά και τον ακριβή προϋπολογισμό της.

  Από τη στιγμή που ο φάκελος της επένδυσης που ζητά μια επιχείρηση κατατεθεί στην τράπεζα, για να αξιολογήσει το επενδυτικό πλάνο. Στη συνέχεια το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα απευθυνθεί σε έναν εκ των ανεξάρτητων εκτιμητών για να κρίνουν αν το business plan είναι βιώσιμο και επιλέξιμο, αλλά και το ύψος της ενίσχυσης που απαιτεί, ώστε στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί η χρηματοδοτική προέγκριση.

  Σύμφωνα με τις τράπεζες, το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την κατάθεση του επενδυτικού πλάνου έως και την εκταμίευση, κυμαίνεται από 4 εβδομάδες έως και τρεις μήνες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κράτος δεν θα συμμετάσχει στην επιλογή των επενδυτικών σχεδίων που θα δανειοδοτηθούν, καθώς αυτόν τον ρόλο θα τον αναλάβουν μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

  Oι διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων από τις τράπεζες, θα εξαρτάται από τη φύση της επένδυσης. Όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, σε περίπτωση που μια επενδυτική πρόταση αφορά έναν «γνωστό» – στις τράπεζες – τομέα, τότε η έγκριση θα δίνεται το πολύ μέσα σε ένα μήνα, ενώ αν η επένδυση αφορά πιο… δύσκολους (και άγνωστους) τομείς πχ ναυπηγεία, τότε οι εγκρίσεις θα απαιτήσουν ακόμα και διπλάσιο χρόνο.

  Σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης, το 20% της επένδυσης θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον το 30% με δάνειο από τις τράπεζες και το υπόλοιπο έως και 50% μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσον αφορά στην ιδιωτική συμμετοχή, αυτή μπορεί να καλυφθεί με:

  • κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
  • με εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση και αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

  Βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί μία επένδυση είναι να προάγει την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών σχημάτων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών.

  Οι μικρομεσαίοι που συγχωνεύονται

  Αν και το ελληνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» δεν συνδέει άμεσα το μέγεθος μιας επιχείρησης με ένα επιτυχημένο business plan, θεωρείται ότι τα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακος, μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρηματοδοτηθούν με τα χαμηλότοκα δάνεια.

  Στόχος είναι η δημιουργία ισχυρότερων επενδυτικών σχημάτων, τα οποία θα αποκτήσουν θετικό τραπεζικό προφίλ, καθώς έως και σήμερα από τις 800.000 επιχειρήσεις, ως «bankable» θεωρούνται σχεδόν οι 30.000 και στόχος είναι οι 100.000.

  Για να υπαχθεί μια επένδυση που αποσκοπεί στη μεγέθυνση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, στις επιλέξιμες κατηγορίες και δανειοδοτηθεί από το Ταμείο θα πρέπει να υποβάλλεται από επιχείρηση η οποία έχει προκύψει από εξαγορά ή συγχώνευση είτε από σχήμα μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που έχουν συμπράξει σε μακροχρόνια συνεργασία, δηλαδή για μια 5ετία τουλάχιστον. Η συνεργασία πρέπει να προκύπτει από τις συμβάσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που έχουν υπογράψει τα μέρη.

  Πώς θα δίνουν δάνεια οι τράπεζες

  Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα περάσουν από τα «χέρια» των τραπεζών σε «κομμάτια», δηλαδή θα παίρνουν ένα «πακέτο» δανείων για να το διοχετεύσουν στην αγορά και εφόσον έχουν προωθήσει τουλάχιστον το 70% των όσων ήδη έλαβαν, θα λαμβάνουν το επόμενο ποσό των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων από τις τράπεζες, θα εξαρτάται από τη φύση της επένδυσης. Όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, σε περίπτωση που μια επενδυτική πρόταση αφορά έναν «γνωστό» – στις τράπεζες – τομέα, τότε η έγκριση θα δίνεται το πολύ μέσα σε ένα μήνα, ενώ αν η επένδυση αφορά πιο… δύσκολους (και άγνωστους) τομείς πχ ναυπηγεία, τότε οι εγκρίσεις θα απαιτήσουν ακόμα και διπλάσιο χρόνο.

  Σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης, το 20% της επένδυσης θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον το 30% με δάνειο από τις τράπεζες και το υπόλοιπο έως και 50% μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσον αφορά στην ιδιωτική συμμετοχή, αυτή μπορεί να καλυφθεί με:

  • κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
  • με εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη επένδυση και αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

  Βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί μία επένδυση είναι να προάγει την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών σχημάτων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών.

  Ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες

  Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται είναι όσες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

  α) Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις), διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

  β) Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).

  γ) Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).

  δ) Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).

  ε) Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις / συνδρομές).

  στ) Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).

  ζ) Μετακινήσεις / εξοδολόγια.

  η) Υπηρεσίες τρίτων.

  θ) Αναλώσιμα.

  ι) Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).

  ια) Κόστος κεφαλαίων.

  ιβ) Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ κ.λπ.).

  ιγ) Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

  Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

  Ποια σχέδια αποκλείονται

  Από τη χρηματοδότηση μέσω των δανείων αποκλείονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν:

  α. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.

  β. Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

  γ. Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.

  δ. Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).

  ε. Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.

  στ. Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).

  ζ. Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.

  η. Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με τη σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

  θ. Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, ωστόσο οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ είναι επιλέξιμες.

  ι. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων που ασκούν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρηματοδότηση μέσω δανείων του ΤΑΑ συνδεδεμένων επιχειρήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και ότι οι σχετικές πιστοδοτικές συμβάσεις συνάπτονται με τρίτο τραπεζικό ίδρυμα, διαφορετικό από εκείνο με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες.

  Για τις ανάγκες της παρούσας, συνδεδεμένες επιχειρήσεις νοούνται οι οικονομικές οντότητες επί των οποίων το τραπεζικό ίδρυμα ασκεί είτε έλεγχο, είτε από κοινού έλεγχο, είτε σημαντική επιρροή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) με αρ. 10 [Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις] και 11 [Σχήματα υπό Κοινό έλεγχο] και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 28 [Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες].

  ια. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

  ιβ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης. Εξαιρούνται τα έργα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

  ιγ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/447 της Επιτροπής.
  Στην περίπτωση όπου η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς είναι αυτοί που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (Ε.Ε.) 2021/447 της Επιτροπής.

  ιδ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων. Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

  ιε. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων. Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

  Οι τομείς που θα λάβουν τα κονδύλια

  Υπενθυμίζεται πως από τα 30,5 δισ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0», τα 12,7 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια και τα υπόλοιπα 17,8 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις. Το συνολικό ποσό για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κινητοποιηθεί, μέσω μόχλευσης, αναμένεται να υπερβεί τα 60 δισ. ευρώ.

  Η χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αφορά όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα και αναμένεται να συμβάλει, σημαντικά, στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Τα δάνεια θα κατευθυνθούν σε μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν θετικό προσδοκώμενο ποσοστό απόδοσης.

  Ήδη, έχουν εγκριθεί 48 έργα συνολικού ύψους 2,76 δισ. ευρώ, ποσό μικρότερο από την προκαταβολή που πήρε το καλοκαίρι η Ελλάδα, ύψους 4 δισ. ευρώ. Τα πρώτα 12 έργα είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούλιο ύψους 1,42 δις ευρώ και τα υπόλοιπα 36 τον Οκτώβριο, ύψους 1,34 δις ευρώ.

  Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής έργα:

  Υποδομές και Μεταφορές

  • Προμήθεια 220 ηλεκτρικών λεωφορείων, με σκοπό την ανανέωση του στόλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τη σταδιακή μετάβαση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην ηλεκτροκίνηση. Προϋπολογισμός: 136,04 εκατ. ευρώ.
  • Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη, με Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Προϋπολογισμός που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης: 90 εκατ. ευρώ.

  Ενέργεια

  • Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας – Δ΄ Φάση: Ο βασικός σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 353,2 χλμ. που θα συνδέσουν τον υποσταθμό GIS του Λαυρίου, με τον νέο υποσταθμό GIS Νάξου μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς των νησιών αυτών. Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στο κρίσιμό ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού και της σταθερότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών αυτών, διευκολύνει τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων καύσης πετρελαίου και την πλήρη αξιοποίηση του άφθονου δυναμικού σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Προϋπολογισμός: 164,5 εκατ. ευρώ.

  Περιβάλλον – Διαχείριση φυσικών πόρων – Κλιματική κρίση

  • Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης: Το έργο αφορά κυρίως στη χρηματοδότηση υλοποίησης δασώσεων και αναδασώσεων σε υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα. Προϋπολογισμός: 248,1 εκατ. ευρώ.
  • Αντιπλημμυρική θωράκιση:

  Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

  • στην πόλη του Λουτρακίου, με παρεμβάσεις σε 8 χείμαρρους για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Προϋπολογισμός: 24 εκατ. ευρώ.
  • στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με παρεμβάσεις στα ρέματα και τους χείμαρρους της περιοχής και κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων, που, πέραν του Δήμου Ωραιοκάστρου, θωρακίζουν και περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Κορδελιού – Ευόσμου. Προϋπολογισμός: 15 εκατ. ευρώ.

  Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με αξιοποίηση των υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς:

  • Στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, όπου θα υλοποιηθούν εγγειοβελτιωτικά έργα στις Παραλίμνιες περιοχές Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου. Πρόκειται για την κατασκευή αποχετευτικών, στραγγιστικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άρδευση περίπου 35.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας. Προϋπολογισμός: 70 εκατ. ευρώ.
  • Στην περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης για την ανακαίνιση υφιστάμενου φράγματος και ταμιευτήρων Μπραμιάνου, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Γρα Λιγιάς και νέου φράγματος Μύρτου. Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ.

  Έργα ύδρευσης:

  • Ύδρευση Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας, που περιλαμβάνει έργα υδροληψίας, κατασκευή μεγάλων αγωγών μεταφοράς νερού, αντλιοστασίων και έργα ταμίευσης για την αποθήκευση και διανομή νερού. Πρόκειται για έργο με υπερτοπικό χαρακτήρα, καθώς αναμένεται να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες σε περιοχές των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Ζηρού και Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου, Λευκάδας και Μεγανησίου στα Ιόνια νησιά, και Ακτίου – Βόνιτσας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Προϋπολογισμός: 133 εκατ. ευρώ.
  • Κατασκευή του φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων. Αποτελεί ένα κρίσιμο αναπτυξιακό έργο για το νησί της Λέσβου, καθώς θα καλύψει τις ανάγκες της πόλης της Μυτιλήνης και μεγάλου μέρους του νησιού, κυρίως σε ύδρευση αλλά και άρδευση. Προϋπολογισμός: 106,8 εκατ. ευρώ.

   Πολιτισμός

  • Ανάπλαση του κτήματος Τατοϊου: Εγκρίθηκε μια σειρά έργων που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης στον ιστορικό αυτό χώρο, και συγκεκριμένα τα εξής:
  • Έργα που αφορούν σε δίκτυα βασικών υποδομών, αλλά και έργα λειτουργικότητας του χώρου.
  • Αναστήλωση και αποκατάσταση του θερινού ανακτόρου.
  • Συντήρηση κινητών αντικειμένων και προετοιμασία των αντικειμένων για έκθεση.
  • Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κινητών μνημείων.
  • Συντήρηση και ψηφιοποίηση χαρτώου υλικού.

  Συνολικός Προϋπολογισμός: 39,9 εκατ. ευρώ.

  • Αναβάθμιση των υποδομών, εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) στα κατά τόπους πωλητήρια και μέσω ψηφιακών εφαρμογών: Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία των εργαστηρίων παραγωγής ακριβών αντιγράφων, τον εκσυγχρονισμό 25 υφιστάμενων πωλητηρίων και την κατασκευή 12 νέων, καθώς και την υποστήριξη του e-shop του Οργανισμού κ.ά. Προϋπολογισμός: 31 εκατ. ευρώ.
  • Για την προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τα εξής έργα:
  • Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες μικροπεριβάλλοντος για τη διατήρηση της επιφάνειας των υλικών των μνημείων. Συνολικός Προϋπολογισμός: 4 εκατ. ευρώ.

  Δικαιοσύνη

  • Μεταστέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά σε ένα σύγχρονο και ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης Δικαστικό Μέγαρο όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά. Προϋπολογισμός: 64,3 εκατ. ευρώ.

   Αγροδιατροφή

  • Εξωστρεφής Γεωργία: Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και αναβάθμιση μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών, και συγκεκριμένα: Easy Agro expo για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών, Business intelligence Εισαγωγών-Εξαγωγών, Σύστημα διαχείρισης εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου, Portal Greek Farms για τα ελληνικά προϊόντα. Αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Προϋπολογισμός: 20,7 εκατ. ευρώ.

  Οργάνωση και ασφάλεια δομών υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών

  • Με στόχο την ασφάλεια, οργάνωση και τον εξορθολογισμό δαπανών στις 32 Δομές υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων που λειτουργούν στη χώρα, χρηματοδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση στις 32 δομές της ενδοχώρας τριών επιμέρους συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 36,9 εκατ. ευρώ, και συγκεκριμένα:
  • Σύστημα τηλεπικοινωνιακών υποδομών, με την επωνυμία «Ρέα».
  • Σύστημα, με την επωνυμία «Κένταυρος», για την εποπτεία των δομών.
  • Ειδικό σύστημα, με την επωνυμία Υπερίων, για την ασφάλεια εισόδου – εξόδου και ταυτοποίηση των φιλοξενούμενων στις δομές.

  Έρευνα – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα

  • Διασφαλίζοντας τις απαιτούμενες συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά και τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, θα χρηματοδοτηθούν 49 ερευνητικά/επενδυτικά σχέδια, και συγκεκριμένα:
  • 13 ερευνητικά έργα που έχουν λάβει Seal of Excellence από το Πρόγραμμα Horizon της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προϋπολογισμός: 18,2 εκατ. ευρώ.
  • 36 επενδυτικά σχέδια συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών που αναδείχθηκαν από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Προϋπολογισμός: 24,7 εκατ. ευρώ.

  Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους

  • Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Προϋπολογισμός: 8 εκατ. ευρώ.

  Επιπλέον, προετοιμάζεται η ένταξη μιας σειράς έργων αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 43,2 εκατ. ευρώ.

  Αναλυτικά:

  • Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας: Ανέγερση νέου κτιρίου για την επέκταση της ογκολογικής κλινικής και την ανάπτυξη νέου κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Λαμίας, ένα σημαντικό έργο που θα επιτρέψει στους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής να πραγματοποιούν τις αναγκαίες θεραπείες στον τόπο κατοικίας τους.
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Προσθήκη ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτήριο των Κλινικών του ΠΑΓΝΗ.
  • Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσειο: Ανέγερση νέου κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών για την απελευθέρωση χώρων, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη νέων και επέκταση υπαρχουσών κλινικών.
  • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»: Διαμόρφωση Πνευμονολογικής Κλινικής με τα αντίστοιχα εργαστήρια και γαστρεντερολογικό εργαστήριο.
  • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»: Προσθήκη νέας πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας.
  • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός»: Ανακαίνιση τμήματος του παλιού κτιρίου, στο οποίο στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία, με στόχο την κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμισή τους.
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας για τη σύνδεση του Νοσοκομείου με το νεόδμητο συγκρότημα 5 κτιρίων κλινικών λειτουργιών.
  • Στέγαση του Εθνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) και της Ελληνικής Κεντρικής Αρχής Υγείας (ΚΕΣΥ).
  • Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας που αφορά στην ανάπτυξη από τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. των εξής δράσεων:
   • «Εθνική Στρατηγική για τη Διασφάλιση της Ποιότητας, την Ασφάλεια των Ασθενών και τη Συμμετοχή των Ασθενών στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας»,
   • «Εθνικός Χάρτης Υγείας»,
   • «Εθνικές Πολιτικές Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας, Προτύπων, Διαδικασιών, Δεικτών και Κοινού Εθνικού Πλαισίου Αξιολόγησης».
  • Οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας που αποσκοπούν στη ανάπτυξη από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) του Ελληνικού Συστήματος DRG (Σύστημα Διάγνωσης Ομοιογενών Ομάδων).

  Διαβάστε επίσης:

  Ποιοι θα είναι οι ελεγκτές του Ταμείου Ανάκαμψης – Η δημόσια πρόσκληση Σκυλακάκη σε ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς λογιστές

  ΑΑΔΕ: Κλείνει η εφαρμογή για τις γονικές παροχές-Ποιες εφαρμογές θα ανοίξουν ξανά μετά την Πρωτοχρονιά  ΣΧΟΛΙΑ