Οικονομία

Πώς θα ρυθμίσετε τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ – Εξόφληση σε έως 240 δόσεις

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Πριν την Πρωτοχρονιά το κοινωνικό μέρισμα στους συνταξιούχους

Παναγιώτης Δουφεξής – Διοικητής e-ΕΦΚΑ


Με τρεις διαφορετικούς τρόπους μπορούν οι ασφαλισμένοι να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον e-ΕΦΚΑ από 12 έως και 240 δόσεις.

Σε όλες όμως ανεξαιρέτως τις ρυθμίσεις, οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μετά την ένταξη σ’ αυτές, θα πρέπει να μην αργούν την αποπληρωμή της δόσης, πέραν του διμήνου, προκειμένου να μην την απολέσουν. Κι αυτό γιατί, μια ρύθμιση χάνεται για τον οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όταν δεν καταβληθούν δύο διαδοχικές μηνιαίες δόσεις.

Ρύθμιση 36-72 δόσεων

Η ρύθμιση αφορά κατεξοχήν τα χρέη της πανδημίας. Για τις ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021. Με το κατώτατο όριο της δόσης να διαμορφώνεται στα 30 ευρώ το μήνα,  εάν οφειλέτης επιλέξει την αποπληρωμή των 36 δόσεων, αυτή θα είναι άτοκη.  Στην περίπτωση που πάει στις 72 δόσεις, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα επιβαρυνθεί με επιτόκιο 2,5%.

Η σχετική διάταξη προβλέπει πως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, αλλά η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και την 31η/1/2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης είναι τα ακόλουθα:

-Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρυθμίσεως δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους έως 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους άνω των 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων.

-Οι οφειλές που θα ρυθμιστούν σε έως 36 δόσεις δεν θα επιβαρύνονται με τόκο.

-Οι οφειλές που θα ενταχθούν στις 72 δόσεις θα βαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση της συγκεκριμένης δόσης με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Ρύθμιση 12-24 δόσεων

Η ρύθμιση αφορά τους οφειλέτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, στους οποίους έχει δοθεί περίοδος χάριτος μη καταβολής εισφορών για ένα εξάμηνο. Από τον Φεβρουάριο της νέας χρονιάς, όμως, θα μπορούν να καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες εισφορές που θα προκύψουν, με τις παλαιότερες να μπορούν να τις ρυθμίσουν σε 12-24 μηνιαίες δόσεις ανά περίπτωση. Η κατώτατη δόση σε αυτό το ενδεχόμενο θα είναι 50 ευρώ τον μήνα.

Ρύθμιση μέσω της δεύτερης ευκαιρίας

Ο νέος πτωχευτικός νόμος 4738/2020  με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» δίνει  τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης των χρεών σε τράπεζες και Δημόσιο, καθώς ενσωματώνονται σε ενιαίο πλαίσιο όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπήρχαν σήμερα για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Η ρύθμιση των συνολικών οφειλών, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού που εγκαθιδρύσει ο συγκεκριμένος νόμος, προβλέπει  έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες- διαχειριστές δανείων). Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Ειδικότερα οι οφειλέτες οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ότι:

α) ΄Εχουν οφειλές σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ή/και προς το Δημόσιο) και δεν έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς ή έχουν οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ή/και το Δημόσιο) καθώς και σε χρηματοδοτικούς φορείς, δεν επιτρέπεται όμως η υποβολή αίτησης για υπαγωγή των οφειλών τους σε πολυμερή διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης επειδή ποσοστό τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών τους στο Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηματοδοτικούς φορείς οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών των αιτούντων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4738/2020 περατώθηκε ως άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και

β) Το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ ανά πιστωτή.
Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από 01/06/2021 από τον οφειλέτη ή από κάποιο Σύμβουλο (εφόσον προηγηθεί σχετική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση από τον αιτούντα-οφειλέτη) ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ή της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr .ΣΧΟΛΙΑ