F

Οικονομία

Πάνος Τσακλόγλου στο mononews: Από 1η Ιανουαρίου σε εφαρμογή το νέο κεφαλαιοποιητικό επικουρικό ταμείο

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Πάνος Τσακλόγλου

O υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου


Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου που θα προβλέπει τη δημιουργία του νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος δημόσιας επικουρικής ασφάλισης που προωθεί η κυβέρνηση.

Όπως επισημαίνει στο «Mononews», ο αρμόδιος υφυπουργός για το νέο μοντέλο επικουρικής ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου σταδιακά οι νέοι ασφαλισμένοι από την 1η Ιανουαρίου του 2022 που θα ενταχθούν στο νέο επικουρικό θα εξασφαλίσουν υψηλότερες επικουρικές συντάξεις.

 Το σχέδιο που προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος επικουρικής ασφάλισης, – κατ’ αντιστοιχία των συστημάτων συμπληρωματικής ασφάλισης που υπάρχουν σε όλες τις ανεπτυγμένες αλλά και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης – προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού.

Παράλληλα, οι πόροι από τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων θα μπορούν να διοχετευτούν για την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω επενδύσεων, ενώ η εξασφάλιση υψηλότερων συντάξεων θα εξαλείψει  την υπάρχουσα καχυποψία των νέων που τους οδηγεί στην ανασφάλιστη απασχόληση.

Σύμφωνα με τον κ. Τσακλόγλου «Η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών εργαλείων ουσιαστικά διαφοροποιεί τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα δίνοντας μεγάλο βάρος στη διαγενεακή αλληλεγγύη, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές συντάξεις. Μάλιστα, η διεθνής πρακτική (σε χώρες όπως Σουηδία, Δανία, Φινλανδία) έχει δείξει ότι τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα οδηγούν σε υψηλότερες αποδόσεις των επενδυμένων εισφορών σε σύγκριση με τα συστήματα νοητής κεφαλαιοποίησης (όπως αυτό που ήδη εφαρμόζεται στην Ελλάδα), οδηγώντας μακροπρόθεσμα σε υψηλότερες συντάξεις».

Μάλιστα ο κ. Τσακλόγλου προσθέτει ότι η επικουρική ασφάλιση εξακολουθεί να εντάσσεται στον 1ο πυλώνα, αποτελώντας το 2ο σκέλος του δημόσιου υποχρεωτικού συστήματος ασφάλισης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ιδιωτικοποιείται.

Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν τρεις αναλογιστικές μελέτες, καθώς η προωθούμενη μεταρρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει την εικόνα του δημόσιου χρέους. Οι μελέτες θα κατατεθούν στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο: μία μακροοικονομική μελέτη, μία αναλογιστική μελέτη και μία μελέτη για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Στις μελέτες θα αποκαλυφθεί το ύψος του «κόστους μετάβασης» από το υπάρχουν σύστημα επικουρικής ασφάλισης σε νέο, αλλά και οι τρόποι κάλυψής του, με το γραφείο του υφυπουργού να προκρίνει τη λύση της κάλυψης του σημαντικά υψηλού κόστους (κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 50 με 60 δισ. σε βάθος 40 ετών) από το ΑΚΑΓΕ, τη φορολογία και κυρίως από την ανάπτυξη μέσω της επένδυσης των εισπραττόμενων εισφορών.

Πώς θα λειτουργήσει το νέο επικουρικό

Στο νέο επικουρικό μπορούν να ενταχθούν οι ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου του 2022 με την δημιουργία «ατομικού κουμπαρά» για την αποταμίευση των ασφαλιστικών εισφορών της επικουρικής τους ασφάλισης.

Ο νέος ασφαλισμένος ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του «ατομικού του κουμπαρά» μέσα από την οθόνη του υπολογιστή του ή του κινητού του τηλεφώνου. Με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, θα βλέπει τις εισφορές, τις αποδόσεις και το σωρευμένο κεφάλαιό του όπως σήμερα μπορεί να ελέγξει την κίνηση του τραπεζικού του λογαριασμού.

 Οι εισφορές των νέων -αντί να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των συντάξεων των σημερινών συνταξιούχων, όπως συμβαίνει σήμερα, θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται, δημιουργώντας ένα μεγάλο (και διαρκώς ανατροφοδοτούμενο) αποθεματικό κεφάλαιο αποκλειστικά για τη νέα γενιά. Όταν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί θα λαμβάνει επικουρική σύνταξη βασισμένη στο ποσό των εισφορών του και στην απόδοση των επενδύσεών του.

Οι εισφορές των ασφαλισμένων θα παραμένουν στην ευθύνη και ιδιοκτησία του Δημόσιου Ταμείου. Ασφαλισμένοι και μελλοντικοί συνταξιούχοι θα συμβάλλονται αποκλειστικά με το Δημόσιο Ταμείο, το οποίο θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος απέναντί τους για τη διαχείριση των εισφορών, τις επενδύσεις και την καταβολή των επικουρικών συντάξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασφαλισμένοι ανάλογα με την ηλικία τους θα μπορούν να επιλέγουν ανά τριετία, τα «πακέτα» ασφαλιστικής κάλυψης υψηλού, μεσαίου και χαμηλού ρίσκου.

Σύμφωνα με τον κ. Τσακλόγλου, η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων με τη μεταρρύθμιση της επικουρικής σύνταξης κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί άμεσα καθώς θα αποτελέσει «φυγή προς τα εμπρός» για ασφαλιστικό μας σύστημα

Το νέο σύστημα Επικουρικής Ασφάλισης αφορά:

-Τους νέους μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας

-Τους νέους αυτοαπασχολούμενους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και απασχολούνται σε κλάδους στους οποίους σήμερα είναι υποχρεωτική η επικουρική ασφάλιση (π.χ. μηχανικοί, δικηγόροι), και

-Σε εθελοντική βάση, όλους τους υφιστάμενους εργαζομένους (μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους) ηλικίας έως 35 ετών.

Δεν αφορά:

-Τους σημερινούς συνταξιούχους

-Τους σημερινούς σφαλισμένους άνω των 35 ετών, και,

-Τους σημερινούς ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών, οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι σημερινές επικουρικές συντάξεις δεν επηρεάζονται από το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν οι ίδιες με το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, το συνολικό ύψος για τους μισθωτούς είναι 6% και επιμερίζεται σε 3% για τον εργαζόμενο και 3% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών. Οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους θα υπολογίζονται βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών που ισχύουν και σήμερα.

Διαβάστε επίσης: 

-Ασφαλιστική ενημερότητα για επιπλέον δυο μήνες για όσους χρωστούν – Επανένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων

-Ασφαλιστικές εισφορές 2021: Ξεκινάει η δήλωση από τους μη μισθωτούς

-Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας-Πώς υπολογίζονται οι εισφορές για τους εργοδότες

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ