Οικονομία

ΕΦΚΑ: Υπόσχονται επιστροφές και συμψηφισμούς, αλλά…

  • NewsRoom
Πετρόπουλος

Ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος,


Την επιστροφή ή τον συμψηφισμό τυχόν εσφαλμένων ποσών από τον ΕΦΚΑ, κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, αναγνωρίζοντας, εμμέσως, ότι έχουν γίνει λάθη που αυξάνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη δυσβάσταχτες εισφορές που καλούνται να πληρώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες.

Η απόφαση προβλέπει, συγκεκριμένα, την επιστροφή ή τον συμψηφισμό των εσφαλμένων ποσών, κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης των εισφορών, αλλά ο χρόνος επιστροφής των χρημάτων δεν προσδιορίζεται. Σύμφωνα, πάντως, με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, το θέμα εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να λυθεί πριν από την εκκαθάριση του Σεπτεμβρίου του 2018.

Ένα από τα λάθη που προκάλεσαν αγανάκτηση στους φορείς  των ασφαλισμένων είναι ότι  στη βάση υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν καταβληθείσες εισφορές προηγουμένων ετών, τυχόν υψηλότερες των νομίμων ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ποσά από δόσεις ρύθμισης, ποσά για αναγνώριση χρόνου κ.λπ., οτιδήποτε δηλαδή «έβλεπε» το σύστημα του ΕΦΚΑ στη μερίδα του ασφαλισμένου και το οποίο θεωρούσε ότι αποτελεί εισόδημα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται, χωρίς λόγο, η ασφαλιστική οφειλή του 2018.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών σε μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες τις οποίες αχρεωστήτως έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ ή έχουν συνεισπραχθεί από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό τρίτων φορέων (επικουρικό – ΕΤΕΑΕΠ, υγεία – ΕΟΠΥΥ, ανεργία – ΟΑΕΔ κ.λ.π).

Τα ποσά  θα επιστρέφονται ή θα συμψηφίζονται με οφειλές, οι εισφορές που πληρώθηκαν π.χ. εκ παραδρομής, ακόμη και οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, για κλάδους ή για χρόνους για τους οποίους δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης κλπ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.

Διαφορετικά εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση εκκαθάρισης (όπου θα εμφανιστούν οι τρέχουσες εισφορές, χωρίς λανθασμένες προσαυξήσεις), οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αν επιθυμούν το τυχόν πρόσθετο ποσό των αχρεωστήτως καταβληθέντων να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο και να συμψηφίζεται με επόμενες εισφορές.

Κατ’ εξαίρεση, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Στην περίπτωση μισθωτών η επιστροφή ή ο συμψηφισμός γίνονται κατόπιν υποβολής αίτησης από τους εργοδότες.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης.

Η απόφαση αφορά σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μετά την 1/1/2017 (η αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017) καθώς και σε αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως εισφορών που έχουν υποβληθεί στα ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ Ταμεία, εξαιρουμένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016 και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας.ΣΧΟΛΙΑ