Οικονομία

Δώρο Πάσχα: Από τον κρατικό προϋπολογισμό η αναλογία για τις ημέρες σε αναστολή (παραδείγματα)


Στους λογαριασμούς των εργαζομένων θα καταβληθεί από το κράτος η αναλογία του δώρου Πάσχα  για το διάστημα που βρίσκονταν σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

Όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε αναστολή εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το επίδομα εορτών του Πάσχα του 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζομένους. Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση για έναν ολόκληρο μήνα ανέρχεται σε 534 ευρώ.

Το δώρο Πάσχα θα σπάσει σε δυο τμήματα, ένα μέρος θα καταβληθεί από τους εργοδότες για τις ημέρες που οι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν κανονικά και το υπόλοιπο από το κράτος για τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή. Η πλειοψηφία των εργαζομένων θα λάβει δώρο Πάσχα με σημαντικές απώλειες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τις περισσότερες ημέρες βρίσκονταν σε αναστολή από την αρχή της χρονιάς έως το τέλος Απριλίου λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού. Κι αυτό γιατί το δώρο θα υπολογιστεί ως ποσοστό της αποζημίωσης των 534 ευρώ κι όχι του εκάστοτε ονομαστικού μισθού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όσες περισσότερες ημέρες έχει τεθεί ένας εργαζόμενος σε αναστολή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μείωση του δώρου.

Για παράδειγμα:

– μισθωτός με μισθό 1.000 ευρώ δικαιούται πλήρες δώρο 500 ευρώ. Αν είναι εργαζόμενος που βρίσκεται ακόμη σε αναστολή τουλάχιστον μέχρι τις 16 Μαρτίου 2021, περίπου 2,5 μήνες, τότε θα λάβει δώρο από τον εργοδότη 183 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό με βάση το την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ θα τα λάβει από το κράτος που θα είναι περίπου 162 ευρώ. Σύνολο θα λάβει 345 ευρώ δώρο Πάσχα.

– μισθωτός με μισθό 800 ευρώ δικαιούται πλήρες δώρο 400 ευρώ. Αν είναι εργαζόμενος σε αναστολή για ένα μήνα το διάστημα που υπολογίζεται το δώρο θα λάβει από τον εργοδότη περίπου 302 ευρώ  και από το κράτος 64,8 ευρώ. Σύνολο θα λάβει 366,8 ευρώ δώρο Πάσχα.

Ωστόσο κανονικά αναμένεται να λάβουν το Δώρο Πάσχα 2021 οι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που δουλεύουν κανονικά εν μέσω πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το δώρο  οι εργοδότες οφείλουν να το καταβάλουν μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απρίλιου.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναφέραμε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.ΣΧΟΛΙΑ