F
NewsRoomNewsRoom

Η υγεία και η ευημερία του ανθρώπου συνδέονται άμεσα με την κατάσταση του περιβάλλοντος και η ανάγκη για περιβαλλοντική υπευθυνότητα και βιώσιμη μετακίνηση τόσο των ανθρώπων όσο και των αγαθών στο αστικό και το περιαστικό περιβάλλον είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δεν κατανέμονται ομοιογενώς στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η ανάπτυξη της βάσης γνώσεων σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος, υγείας και δράσεων για την ενίσχυση της πράσινης ταυτότητας, αλλά και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής στάσης.

Στις βιώσιμες μεταφορές χαρακτηριστικό παράδειγμα πράσινης υπευθυνότητας αποτελεί η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ που προσφέρει στους καταναλωτές το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στην πιο βιώσιμη μορφή του. Ήδη από το 2000, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ άρχισε να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, με τη διακίνηση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ μέσω του ιδιόκτητου μεταφορικού στόλου της, με στόχο την μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα κατά 12%.

Υβριδικά καύσιμα και ηλεκτροκίνηση

Δεν σταμάτησε όμως μόνο εκεί. Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ το 2020 εφάρμοσε τεχνολογία χρήσης υβριδικών καυσίμων στο 50% του μεταφορικού της στόλου, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους σε σχέση με το 2019 κατά περίπου 10% και το ανθρακικό αποτύπωμα της δραστηριότητας μεταφοράς σχεδόν 12%.

Μάλιστα, η προσέγγιση μείωσης βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής και για το υπόλοιπο 50% του μεταφορικού στόλου της Εταιρείας, εντός του 2021, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το στόλο επιβατικών αυτοκινήτων leasing που χρησιμοποιεί το προσωπικό της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που επένδυσαν στην Πράσινη Οικονομία, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, προσπαθώντας συνεχώς να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και να παραμείνει πιστή στον στόχο της να εξελίσσεται με γνώμονα την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα και την αειφορία.

ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN

Σε μια εποχή λοιπόν που η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια παγκόσμια πρόκληση και ένα μείζον ζήτημα που χρήζει δραστικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών από τις εταιρείες και τους καταναλωτές, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ έκανε πρώτη το μεγάλο βήμα στον κλάδο της, λανσάροντας τον Οκτώβριο του 2020 τη νέα σειρά ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-PET).

Η πρωτοβουλία της εταιρείας να κάνει την αρχή και να μειώσει το πλαστικό στις συσκευασίες της κατά 30%, δηλαδή σε ποσοστό 5% μεγαλύτερο από εκείνο που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (25%) και μάλιστα 5 χρόνια νωρίτερα, αποδεικνύει την ευθύνη που έχει αναλάβει η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ απέναντι στους πολίτες και στο περιβάλλον.

Ένα Green Case Study

Η υπεύθυνη ηγεσία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και οι αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας που την διέπουν συνθέτουν ουσιαστικά την εικόνα της και είναι αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της εταιρείας.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, πιστή στις αξίες της, επέλεξε στρατηγικά το 2020 να συνεργαστεί με τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος Protergia, για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις του που θα προέρχεται από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Αποτέλεσμα των ενεργειών της εταιρείας, αποτελεί η εγγύηση προέλευσης (Πράσινο Πιστοποιητικό) από την Protergia όπου για το 2020 κατέγραψε ότι το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου άνθρακα.

Οι ενέργειες όμως της εταιρείας δεν σταματούν, καθώς στόχος της είναι να μετατραπεί σταδιακά σε μια ‘‘πράσινη’’ επιχείρηση. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σε εξέλιξη μελέτη υπολογισμού συνολικού αποτυπώματος εκπομπών CO2 για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, με σκοπό τη θέσπιση στόχων που θα τεκμηριώνουν την πολιτική αειφορίας (sustainability) που αποτελεί και βασικό άξονα της φιλοσοφίας της.

Η οικογένεια της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, ως το Green Case Study της Ελλάδας, αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και δεσμεύεται ότι θα  εξελίσσεται πάντα με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.