Τράπεζες

ΤτΕ: 1η Απριλίου η Γενική Συνέλευση για τη διάθεση κερδών 657.601.480 ευρώ


Τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, και για τη διάθεση καθαρών κερδών ύψους 657.601.480 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 657.601.480.-, ως εξής:

-Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές           ευρώ 13.349.203
-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο                                                                   ευρώ 644.252.277

5. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις.

6. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.

8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2018.

9. Εκλογή Συμβούλου.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.

11. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ορισμού του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Η  Intralot πληρώνει κανονικά τα «κουπόνια» των ομολόγων στις 15 Μαρτίου- Τι κρύβει η επιστροφή Κόκκαλη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στο top 10 των τραπεζών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κόκκινων δανείων η Alpha Bank


ΣΧΟΛΙΑ