Business

Σπύρος Μαυράκος (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) στο mononews: Οι έξι άξονες δράσης για τη ναυτιλία

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Ο καθηγητής Σπύρος Α. Μαυράκος Πρόεδρος και Διευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.


Στην έκθεση-ορόσημο για τη ναυτιλία, τα Ποσειδώνια, βρέθηκε για πρώτη φορά το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), επιβεβαιώνοντας πως η πολυεπίπεδη ερευνητική και επιχειρησιακή του δράση σχετίζεται άμεσα και με τη ναυτιλία.

Στο περίπτερο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε παρουσιάζονται στη ναυτιλιακή κοινότητα οι έξι άξονες δράσης του Κέντρου, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο και αποδίδουν σημαντικά οφέλη στη λειτουργία του.

Οι έξι άξονες δράσης είναι οι εξής:

  • Η Γαλάζια Ενέργεια – Θαλάσσια τεχνολογία
  • Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θαλάσσιων ατυχημάτων
  • Το εργαστήριο ανίχνευσης θαλλάσιου έρματος
  • Ο εντοπισμός και οι ανελκύσεις συτνριμμιών και ναυαγίων
  • Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ
  • Το CLAIM project

To mononews.gr βρέθηκε στο stand του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και συνομίλησε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθυντή του Κέντρου, τον καθηγητή Σπυρίδονα Α. Μαυράκο.

Ο κ. Μαυράκος δήλωσε στο mononews.gr: «Σήμερα παρουσιάσαμε συνοπτικά την ιστορία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και στη συνέχεια τις δράσεις του Κέντρου, οι οποίες είναι άμεσα συνυφασμένες με το περιεχόμενο της έκθεσης των Ποσειδωνίων και δράσεις οι οποίες αναφέρονται κυρίως στη ναυτιλία. 

Οι εμβληματικές δράσεις στην κατεύθυνση αυτή έχουν να κάνουν καταρχήν με την ερεύνηση της διείσδυσης των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των λεγόμενων Blue Energy, μέσα στο δίκτυο της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής ώστε να βοηθήσουμε και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών των καυσαερίων αλλά και την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε είναι συντονιστής ενός πολύ μεγάλου κόμβου, στο πλαίσιο του προγράμματος «PELAGOS», το οποίο έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ερευνητικά κέντρα, users και επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά, υπάρχουν συνέργειες και με το Πολυτεχνείο με το οποίο αναπτύσσουμε μαζί τεχνολογίες πλωτών ανεμογεννητριών και συσκευών ανάκτησης κυματική ενέργειας, είτε ανεξάρτητες είτε σύμμεικτης εκμετάλλευσης κυματικής και αιολικής ενέργειας στα ανοικτά. 

Το δεύτερο κομμάτι αφορά το oil spill, τις πετρελαιοκηλίδες, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος όπου το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε έχει διαχρονική παρουσία. Το Κέντρο έχει επίσης παρουσία σε μεγάλα θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα οποία προκλήθηκαν από ναυάγια, όπως το ναυάγιο του Sea Diamond και το ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ στον Σαρωνικό. 

Σχετικά με το Αγία Ζώνη ΙΙ, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, με εντολή του υπουργού και στο πλαίσιο της θεσμικής του λειτουργίας, ανέλαβε να παρακολουθήσει συστηματικά την ποιότητα των νερών και του εδάφους από τη στιγμή που συνέβη το ατύχημα, τον Σεπτέμβριο του 2017, μέχρι και τον Μάρτιο του 2018. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσιάστηκαν σε τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Επιπλέον, όλα τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν εκτενώς στο 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας στην Κέρκυρα, όπου όλα τα επιστημονικά ευρήματα τέθηκαν υπόψιν της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας και για τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε για τις αναλύσεις των δειγμάτων και για τα τελικά αποτελέσματα όπου φάνηκε πραγματικά πως αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε,  σε σύντομο χρονικό διάστημα το θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Το άλλο θέμα το οποίο τέθηκε είναι οι δράσεις που αφορούν τις ανελκύσεις ναυαγίων και πτητικών μέσων, πάντοτε σε συνεργασία με τη ναυτική υπηρεσία και το ωκενανογραφικό σκάφος Αιγαίο. Επίσης έχουμε εξειδικευμένους ερευνητές και πρσωπικό που έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα και έχουμε πετύχει ανελκύσεις από πολύ μεγάλα βάθη νερού. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανελκύσεων είναι το Mirage  από την θαλάσσια περιοχή της Κρήτης σε βάθος 1000 μέτρων αλλά και το τελευταίο δυστύχημα με το Mirage το οποίο βρίσκοταν στα 840 μέτρα. Ό,τι μας ζητήθηκε από την πολεμική αεροπορία το φέραμε σε πέρας. 

Άλλος ένας άξονας κομβικής σημασίας είναι το Ballast Water Treatment (διαχείριση θαλάσσιου έρματος), καθώς είμαστε το μοναδικό εργαστήριο αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει τις μετρήσεις για τις βιολογικές αλλά και τις χημικές παραμέτρους που συναρτώνται με το έρμα, την δειγματοληψία του και την παρακολούθηση του. Στα πλαίσια των αποφάσεων του ΙΜΟ σχετικά με την επεξεργασία του έρματος, εμείς προσφέρουμε είναι οι εργαστηριακές μετρήσεις των βιολογικών και χημικών παραμέτρων που απαιτούνται για να διαπιστωθεί η ποιότητα του θαλάσσιου έρματος πριν η αφού αυτό τεθεί σε επεξεργασία, ώστε να είναι σε θέση να απορριφθεί στην θάλασσα κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα CLAIM, εστιάζει στα μικροπλαστικά, τα οποία επεξεργάζονται στους βιολογικούς καθαρισμούς και γίνονται πλέον μίκρο/νάνο-διαστάσεων και κολλάνε επάνω σε φυτοπλαγκτόν, με το οποίο τρέφονται τα ψάρια. Με τον τρόπο αυτό το πλαστικό καταλήγει να μπαίνει μέσα στην τροφική αλυσίδα, επηρεάζοντας άμεσα και τον άνθρωπο.

Ο στόχος είναι να εκμεταλλευθούμε αυτά τα μίκρο/νάνο πλαστικά για την παραγωγή ενέργειας ώστε να έχουμε μία οικολογική συνεισφορά αλλά και για την καθεαυτού αφαίρεση των καταλοίπων αυτών ώστε να μην επηρεάζουν την τροφική αλυσίδα. 

Τέλος, το Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ είναι οι «κλασσικές» σημαδούρες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία στο Αιγαίο και μετράνε σε real time, τις συνθήκες της θάλασσας, του ανέμου, τις χημικές παραμέτρους, τις θερμοκρασίες, τις αλατότητες και τις πυκνότητες. Μετράμε δηλαδή πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσει κάποιος να χαρακτηρίσει το περιβάλλον και να μπορέσει να πει πως έχω ένα θαλάσσιο οικόπεδο το οποίο θέτω π.χ προς εκμετάλλευση σε διάφορους ενδιαφερόμενους αλλά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι μία μεγάλη ερευνητική δομή η οποία βοηθάει στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και έχει αναδειχθεί διαχρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αλ. Προκοπάκης (Probunkers): Το νέο project για ανεφοδιασμό των πλοίων με LNG. Όλες οι λεπτομέρειες

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποσειδώνια: Η Celestyal Cruises υποστηρίζει τη φιλοξενία της κορυφαίας έκθεσης «ΠΛΕΥΣΙΣ»

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Τα «Ποσειδώνια 2018» άνοιξαν τις πύλες τουςΣΧΟΛΙΑ