Ναυτιλία

Stealthgas (Χάρης Βαφειάς): Κέρδη 26,6 εκατ. δολάρια – Από 41 πλοία έμεινε με 34

Χάρης Βαφειάς, επικεφαλής Stealth Maritime Corporation

Χάρης Βαφειάς, επικεφαλής Stealth Maritime Corporation


Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Stealthgas του Χάρη Βαφειά είχε συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους 110 εκατομμύρια δολάρια και ήταν μειωμένα, κατά 4,2 εκατομμύρια δολάρια , ή 3,7%, σε σύγκριση με τα έσοδα 114,2 εκατομμυρίων δολαρίων για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, κυρίως λόγω της μείωσης του μεγέθους του στόλου. Ο στόλος το 2021 αριθμούσε 41 πλοία, ενώ το 2022 έπεσε στα 34 πλοία.

Κερδοφόρο ήταν το τρίτο τρίμηνο με καθαρά έσοδα 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μείωση των εσόδων που διαμορφώθηκαν στα 34,9 εκατομμύρια δολάρια, οφείλεται στα 34 πλοία που λειτουργούσαν στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2022, σε σύγκριση με 41 πλοία που ήταν το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Επίσης μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα και οι αποσβέσεις.

Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 26,6 εκατομμύρια δολάρια για το 9μηνο του 2022. Τα συνολικά μετρητά, ανήλθαν σε 85,6 εκατομμύρια δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 45,7 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 87%.

Τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 34,9 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με έσοδα 37,5 εκατομμύρια δολάρια που ήταν το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ ο στόλος κατά τις αντίστοιχες περιόδους μειώθηκε από 41 πλοία στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2021 σε 34 πλοία στο τέλος του 3ου τριμήνου 2022. Τα πλοία που παρέμειναν στον στόλο είχαν υψηλότερα έσοδα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους λόγω των καλύτερων συνθηκών της αγοράς.

Τα έξοδα ταξιδιού και τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 6,8 εκατομμύρια δολάρια και 14,1 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 4,5 εκατομμύρια δολάρια και 15,5 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Το κόστος Drydocking για τους τρεις μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 2021 ήταν 1,8 εκατομμύρια δολάρια και 1,8 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα. Τα έξοδα δεξαμενισμού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 σχετίζονται με τον δεξαμενισμό τεσσάρων πλοίων, όπως έγινε και την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση κατά 4,8 εκατομμύρια δολάρια από την αντίστοιχη περσινή περίοδο οφείλεται κυρίως στο κέρδος από την πώληση ενός πλοίου που καταγράφηκε σε μία από τις θυγατρικές εταιρείες.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η εταιρεία γνωστοποίησε καθαρά έσοδα 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με καθαρά έσοδα 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα κέρδη ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 0,18 δολάρια σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0,03 δολάρια για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα EBITDA για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 16,9 εκατομμύρια δολάρια.

Τα κέρδη ιδίων κεφαλαίων στις κοινοπραξίες για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 2021 ήταν 9,7 εκατομμύρια δολάρια και 6,6 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Η αύξηση 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους οφείλεται κυρίως στο κέρδος από την πώληση ενός από τα Medium Gas carriers που ανήκει σε μία από τις κοινοπραξίες και στη βελτιωμένη κερδοφορία που προκύπτει από τη λειτουργία και των δύο κοινοπραξιών.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η εταιρεία ανέφερε καθαρό εισόδημα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ύψους 26,6 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με καθαρό εισόδημα 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα κέρδη ανά μετοχή για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 0,70 δολάρια, σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0,10 δολάρια για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα ήταν 26,1 εκατομμύρια δολάρια ή 0,69 δολάρια ανά μετοχή, για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0,19 δολάρια ανά μετοχή, για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την υπογραφή των παρακάτω συμφωνιών ναύλωσης:

· Τριετής ναύλωση για το πλοίο μεταφοράς υγραερίου Eco Corsair έως τον Φεβρουάριο του 2026.

· Δώδεκα μήνες παράταση χρονικής ναύλωσης για το LPG carrier Gas Myth έως τον Ιανουάριο του 2024.

· Δώδεκα μήνες παράταση χρονοναύλωσης για το LPG carrier Gas Husky έως τον Δεκέμβριο του 2023.

· Δώδεκα μήνες παράταση χρονικής ναύλωσης για το LPG carrier Eco Galaxy έως τον Δεκέμβριο του 2023.

· Δώδεκα μήνες χρονοναύλωση για το LPG carrier Gas Esco, μέχρι τον Νοέμβριο του 2023.

· Μια δωδεκάμηνη χρονοναύλωση για το πλοίο μεταφοράς υγραερίου του 2021 Eco Blizzard, μέχρι τον Οκτώβριο του 2023.

· Δώδεκα μήνες χρονοναύλωση για το πλοίο μεταφοράς υγραερίου Eco Chios που κατασκευάστηκε το 2014, έως τον Οκτώβριο του 2023 με δυνατότητα του ναυλωτή να παρατείνει άλλους δώδεκα μήνες.

· Μια δωδεκάμηνη ναύλωση για το πλοίο LPG Eco Invictus που κατασκευάστηκε το 2014, έως τον Νοέμβριο του 2023 με δυνατότητα του ναυλωτή να παρατείνει τη συμφωνία άλλους δώδεκα μήνες.

· Χρονική ναύλωση έξι μηνών για το πλοίο υγραερίου Eco Nical που κατασκευάστηκε το 2016, έως τον Απρίλιο του 2023 με δυνατότητα του ναυλωτή να την παρατείνει άλλους έξι μήνες.

· Χρονική ναύλωση έξι μηνών για του πλοίου Eco Alice που κατασκευάστηκε το 2020, έως τον Μάρτιο του 2023 με δυνατότητα του ναυλωτή να την παρατείνει άλλους έξι μήνες.

· Χρονική ναύλωση τριών μηνών για πλοίο μεταφοράς υγραερίου που κατασκευάστηκε το 1997.ΣΧΟΛΙΑ