Ναυτιλία

ΟΛΘ: H Dimera μισθώνει γραφεία στο κέντρο της Αθήνας

  • NewsRoom
ΟΛΘ


Αφορά ενοικίαση 7ου ορόφου για χρήση γραφείων, εμβαδού 340 τ.μ., επί της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, έναντι μηνιαίου τιμήματος 6.630 ευρώ και διάρκειας 9 ετών.

Τη χορήγηση ειδικής άδειας, για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης με την Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Dimera Land & Property Investments LTD», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ στην από 29/09/2020 συνεδρίασή του.

Η εν λόγω μίσθωση αφορά ενοικίαση 7ου ορόφου για χρήση γραφείων, εμβαδού 340 τ.μ., επί της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, έναντι μηνιαίου τιμήματος 6.630 ευρώ (καθαρή αξία) και διάρκειας 9 ετών, με σκοπούς την περαιτέρω εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και την βέλτιστη προβολή των δράσεων της ΟΛΘ.

H σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί αμέσως μετά την παρέλευση 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης, ενώ συνοδεύεται και από την δέουσα έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – άμεσα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας – η οποία αξιολογεί το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για την Εταιρεία και τους μετόχους οι οποίοι δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, βάσει του άρθρου 101 παρ.1.

Οι μετοχές της «Dimera Land & Property Investments LTD» ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία «Belterra Holdings Limited» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκουν κατά 100% οι μετοχές της «Belterra Investments Limited» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 30% των μετοχών της εταιρείας «Melbery Investments Ltd», η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% των μετοχών της εταιρείας «South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd» η οποία εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία ανήκει το 67% της «ΟΛΘ Α.Ε.».


ΣΧΟΛΙΑ