Ναυτιλία

EuroDry (Αριστείδης Πίττας): Τα έσοδα στο 12μηνο ανήλθαν σε 70,2 εκατ. δολάρια – Σχεδιάζει την επέκταση του στόλου

Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EuroDry

Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EuroDry


Η ναυτιλιακή εισηγμένη εταιρεία EuroDry Ltd. του Αριστείδη Πίττα γνωστοποίησε τα οικονομικά αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 15,1 εκατ. δολάρια, ενώ το καθαρό εισόδημα που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους ανέρχεται σε 6,3 εκατομμύρια δολάρια ή 2,21 δολάρια και 2,20 δολάρια ανά μετοχή, αντίστοιχα.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν 7,3 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία είχε κατά μέσο όρο 10,1 πλοία, τα οποία λειτουργούσαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 κερδίζοντας μια μέση ισοδύναμη τιμή χρονοναύλωσης 16.689 δολάρια ανά ημέρα.

Όσον αφορά για τους δώδεκα μήνες του 2022, τα συνολικά καθαρά έσοδα ήταν 70,2 εκατ. δολάρια και το καθαρό εισόδημα που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους ανέρχεται σε 33,5 εκατομμύρια δολάρια ή 11,66 δολάρια και 11,61 δολάρια τα κέρδη ανά μετοχή, αντίστοιχα.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν 43,2 εκατομμύρια δολάρια. Κατά μέσο όρο 10,4 πλοία λειτουργούσαν κατά το δωδεκάμηνο του 2022 κερδίζοντας μια μέση ισοδύναμη τιμή χρονοναύλωσης 21.304 δολάρια ανά ημέρα.

Ο Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EuroDry σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα είπε:

«Η αγορά χύδην φορτίου μειώθηκε σημαντικά από τον Οκτώβριο του 2022 με τους ναύλους spot και τους δείκτες της Βαλτικής για τα πλοία Panamax και Kamsarmax να έχουν πτώση άνω του 50%. Καθώς ο στόλος μας απασχολείται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις η πτώση της αγοράς αντικατοπτρίστηκε στα κέρδη μας στο τρίμηνο.

Η επιβράδυνση των εισαγωγών στην Κίνα, η παγκόσμια οικονομική δυσφορία καθώς και η εποχικότητα του εμπορίου είχαν ως αποτέλεσμα στην πτώση της ζήτησης που σε συνδυασμό με τη χαλάρωση της συμφόρησης των λιμανιών είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική πτώση της αγοράς.

Αν και δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα μπορούν να αντιστραφούν οι παράγοντες ζήτησης, υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την ανάκαμψη της ζήτησης του ξηρού φορτίου της Κίνας και επιστροφή στην «κανονικότητα» μετά την αλλαγή στην πολιτική της για τον COVID, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πιθανώς, που οδηγεί στην ανασυγκρότηση της χώρας και ένα προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον με πληθωρισμό υπό έλεγχο θα μπορούσε να επιτρέψει την επιστροφή της ζήτησης ξηρού φορτίου στα ιστορικά μέσα επίπεδα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πηγή αισιοδοξίας μας προέρχεται από το ιστορικά χαμηλό βιβλίο παραγγελιών ως ποσοστό του στόλου που θα περιορίσει την ανάπτυξη του στόλου τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, μπορούν να επηρεάσουν περαιτέρω την αύξηση της προσφοράς είτε αναγκάζοντας ορισμένα πλοία να εγκαταλείψουν την λειτουργία τους είτε μειώνοντάς την ταχύτητα λειτουργίας τους.

Πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλή θέση για να εκμεταλλευτούμε τις αναπτυσσόμενες τάσεις στην αγορά. Επικεντρωνόμαστε επίσης στην επέκταση του στόλου μας με εξαγορές μεμονωμένων πλοίων ή στόλων με βάση τον ισχυρό μας ισολογισμό. Πιστεύουμε ότι η τιμή της μετοχής μας αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά υποτιμημένη».

Διαβάστε επίσης

EuroDry (Αριστείδης Πίττας): Μείωση εσόδων αλλά κέρδη από την πώληση πλοίουΣΧΟΛΙΑ