Ίδρυμα Vodafone: 130 ώρες δωρεάν επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς στο περιβάλλον STEAM

Business

Ίδρυμα Vodafone: 130 ώρες δωρεάν επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς στο περιβάλλον STEAM

  • NewsRoom

Επαρκώς καταρτισμένοι στις νέες τεχνολογίες στα σχολεία εμφανίζονται οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα που διενήργησε η IPSOS για λογαριασμό του Ιδρύματος Vodafone.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν τις τεχνολογικές γνώσεις που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή και διαθέτουν δεξιότητες και δυνατότητα σύγχρονης προσέγγισης και επικοινωνίας με τους μαθητές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και στο ελληνικό σχολείο, το οποίο, βάσει των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από 7 στους 10 εκπαιδευτικούς (76%) βαθμολογούν την ποιότητα της υποδομής πληροφορικής στα σχολεία τους ως μέτρια ή χαμηλή, ενώ οι ίδιοι (75%) δηλώνουν ότι έχουν προχωρημένο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (επίπεδο ηγέτη/ειδικού).

Έτσι βγαίνει το εξής οξύμωρο συμπέρασμα. Ότι οι εκπαιδευτικοί στην χώρα μας εμφανίζονται πλήρως έτοιμοι και καταρτισμένοι να «υποδεχτούν» τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις ψηφιακές δυνατότητες, καταλαμβάνοντας σχετικά υψηλή θέση στην Ευρώπη. Ωστόσο την ίδια στιγμή τα σχολεία της Ελλάδας δεν παρουσιάζουν την ίδια να υψηλή ικανότητα και ετοιμότητα να προάγουν στην καθημερινή μάθηση τα soft skills δασκάλων και καθηγητών.

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι δεξιότητες, όπως η υπευθυνότητα, η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία θεωρούνται οι πιο σημαντικές σε μια ψηφιακή κοινωνία, αλλά μέσα στις τάξεις δεν μπορούν να τις καλλιεργήσουν στα παιδιά.

Αυτή η ανακολουθία στην εκπαίδευση της ψηφιακής εποχής δεν δίνει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να διευρύνουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους και τα αντικείμενα διδασκαλίας που χρησιμοποιούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργεί εις βάρος των παιδιών, καθιστώντας το ελληνικό σχολείο λιγότερο ελκυστικό και αποτελεσματικό από αυτό που οφείλει να είναι στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Πρόγραμμα για εισαγωγή και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο περιβάλλον STEAM

Θέλοντας να κλείσει αυτή η «ψηφιακή ψαλίδα» στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση το Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με την ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τον εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία (SciCo) και την Ελληνογερμανική Αγωγή, προσφέρει στο πλαίσιο του προγράμματος Generation Next, ένα νέο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών, διάρκειας 130 ωρών, μέσω του οποίου οι επιμορφούμενοι θα λαμβάνουν πιστοποίηση καθώς και 5,2 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μελλοντικούς ή ενεργούς εκπαιδευτικούς και έχει ως στόχο να τους εισάγει στον κόσμο της STEAM εκπαίδευσης. Απαντά δε στην αναγκαιότητα επιμόρφωσης των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη διδασκαλία θεμάτων STEM και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος STEM/STEAM.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τις ψηφιακές και τις «οριζόντιες» δεξιότητες, τις σχετικές με την εκπαίδευση STEM ικανότητες, καθώς και τις «πράσινες» δεξιότητές τους.

Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να μεταδώσουν τη γνώση και να αναπτύξουν τις ανάλογες δεξιότητες και στους μαθητές τους προσφέροντας πιο ελκυστικές και ποιοτικά αναβαθμισμένες μαθησιακές εμπειρίες, προετοιμάζοντας έτσι τη μαθητική κοινότητα να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και της αγοράς εργασίας.

Οι εγγραφές στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών ξεκινάνε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου.

Διευρύνεται το χάσμα στις δεξιότητες

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης είναι ότι όσο πιο σίγουροι νιώθουν οι εκπαιδευτικοί για τις δεξιότητές τους στην πληροφορική τόσο πιο πιθανό είναι να συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης, γεγονός που θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων.

Με τους εκπαιδευτικούς να προτείνουν τη χορήγηση κινήτρων για την ανάσχεση του φαινομένου, πρωτοβουλίες όπως αυτή της Vodafone μπορεί να λειτουργήσουν σαν «ανάχωμα» στη διεύρυνση αυτού του ψηφιακού χάσματος. Επιπλέον, η έρευνα εντοπίζει ότι οι συνθήκες για δράσεις κατάρτισης φαίνεται να είναι αρκετά καλές στην Ελλάδα.

Κύρια πηγή γνώσης, ιδεών και έμπνευσης για τους εκπαιδευτικούς είναι το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (75%). Εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα από την έρευνα είναι ότι όσο πιο σίγουροι είναι οι εκπαιδευτικοί για τις ψηφιακές τους δεξιότητες τόσο πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσουν το σχολείο ως τον κύριο υπεύθυνο για την προετοιμασία των νέων, ενόψει των τεχνικών απαιτήσεων ενός ψηφιακού μέλλοντος.

Μάλιστα, οι ίδιοι αναγνωρίζουν την ευθύνη των σχολείων να διδάξουν σχεδόν όλες τις ικανότητες, ενώ οι συνάδελφοί τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν συμμερίζονται την ίδια άποψη.

Ως προς τα μέτρα που θα τους παρείχαν καλύτερη στήριξη στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητα τους υπογραμμίζουν ότι η αξιοπιστία του εξοπλισμού πληροφορικής και οι υψηλής ποιότητας δράσεις κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης θα τους υποστήριζαν καλύτερα, ενώ προκύπτει ότι η βελτίωση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού πληροφορικής είναι πιο επείγουσα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες.