Business

Οι επιπτώσεις του COVID-19: Πόση πτώση στον τζίρο τους «βλέπουν» οι ελληνικές εταιρίες

  • NewsRoom


Οι επιπτώσεις του COVID-19 στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αλυσίδες αξίας βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας (webcast) με συμμετοχή ανώτερων και ανώτατων στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων και εκπροσώπων θεσμικών οργανώσεων που διοργάνωσε πρόσφατα η ΕΥ Ελλάδος.

Η ενημέρωση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που δημιουργούν για τις επιχειρήσεις οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19. Αυτό αποτέλεσε το δεύτερο κατά σειρά εξειδικευμένο webcast της EY Ελλάδος γύρω από τις επιπτώσεις της πανδημίας στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την πρώτη ενότητα, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), τοποθέτησε τη σημερινή κρίση στο ευρύτερο πλαίσιο των διαταραχών που αποσταθεροποιούν τα τελευταία χρόνια τις εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως οι φυσικές καταστροφές, οι κοινωνικές αναταραχές, οι τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά και οι εμπορικοί ανταγωνισμοί.

Ο ομιλητής διατύπωσε την άποψη ότι το νέο αυτό περιβάλλον διαρκών διαταραχών, αποτελεί ίσως τη νέα κανονικότητα. Ως προς την ενδεχόμενη διάρκεια της παρούσας κρίσης, ο κ. Μαύρος ανέφερε τρία εναλλακτικά σενάρια: της ταχείας ανάκαμψης, της παράτασης της κρίσης για όλη τη διάρκεια του 2020 και της ουσιαστικής μόνιμης συμβίωσης με τον κορονοϊό. Η ασάφεια ως προς την ακριβή διάρκεια της κρίσης, αντικατοπτρίστηκε και στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, σε σχετική ερώτηση. Ως προς τις εκτιμώμενες απώλειες εσόδων για την εταιρεία τους εξαιτίας της πανδημίας, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων (68%) εκτίμησαν ότι η κάμψη θα ξεπεράσει το 20%. Εξ’ αυτών, το 15% προέβλεψαν απώλειες μεγαλύτερες του 40%. Αντίθετα, μόλις το 4% προσβλέπουν σε μία πιθανή αύξηση τζίρου άνω του 10%.

Κατά τη δεύτερη ενότητα, η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρθηκε στις τεράστιες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. «Η ταχύτητα αντίδρασης, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης της κρίσης και η άσκηση της ηγεσίας και της επικοινωνίας, σ’ ένα περιβάλλον εξαιρετικής αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας, θα είναι κομβικής σημασίας σε όλη τη διάρκεια της κρίσης», τόνισε η ομιλήτρια, προσθέτοντας ότι «είναι ευκαιρία επανακαθορισμού των σχέσεων της επιχείρησης με τους εργαζόμενους, με τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου, με ενίσχυση της συνυπευθυνότητας των εργαζομένων».

Η κ. Κασελάκη, ανέλυσε τις πέντε προτεραιότητες που εντόπισε η EY, όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα στη διάρκεια της κρίσης: (1) την προστασία των εργαζομένων – διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας, (2) την κατανόηση προτεραιοτήτων – υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας και παρακολούθησης των αποδόσεων, (3) την υποστήριξή τους – επιτάχυνση της τηλεργασίας και την ενδυνάμωσή τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, (4) τα ζητήματα των περιορισμών στις μετακινήσεις και (5) τα μέτρα για τη διατήρηση των δυνατοτήτων και της ικανότητας ανταπόκρισης της επιχείρησης στις εξελισσόμενες ανάγκες. Σε σχετική ερώτηση, το 53% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι δε διαπιστώνουν μείωση της απόδοσης στις επιχειρήσεις τους εξαιτίας αυξανόμενων απουσιών προσωπικού, ενώ, στον αντίποδα, το 41% αντιμετωπίζουν μειωμένη αποδοτικότητα μεταξύ 10% έως και 20%. Ένα υψηλό ποσοστό των στελεχών που συμμετείχαν ανέφεραν ότι το προσωπικό τους έχει ήδη εκπαιδευτεί (35%) ή είναι μερικώς εκπαιδευμένο (55%) για να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από απουσίες λόγω ασθένειας.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Associate Partner και Υπεύθυνος των Υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy της ΕΥ Ελλάδος και της EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της επιχείρησης ως συνάρτηση της ανθεκτικότητας των συνεργατών αυτής. Ο ομιλητής εντόπισε τρεις κυρίως τομείς για την αξιολόγηση του ρίσκου των συνεργατών: (1) την επιχειρησιακή ανθεκτικότητά τους (operational resilience), (2) τα ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών και (3) την οικονομική τους ευρωστία. Επιπλέον, επέστησε την προσοχή στην αξιολόγηση της ετοιμότητας των συνεργατών και τη συνολική καταγραφή του οικοσυστήματος συνεργασιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ενώ το 56% έχει μία πλήρη ή μερική διαδικασία αξιολόγησης ρίσκου από τρίτα μέρη, ένα διόλου ευκαταφρόνητο 44% απάντησαν ότι η επιχείρησή τους δεν ακολουθεί κάποια δομημένη αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και σε ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας των οργανισμών και συγκεκριμένα, ότι ακόμα και εταιρείες που είχαν σχετικά σχέδια, αυτά κάλυπταν μόνο περιβαλλοντικές απειλές. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές ανάκαμψης δεν ήταν κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν απειλές πανδημίας. Από σχετική ερώτηση που έγινε στους συμμετέχοντες, προκύπτει το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα ότι, ενώ το 49% δήλωσαν ότι έχουν προχωρήσει σε δοκιμή των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan) της εταιρείας τους, και το 18% εξ’ αυτών έχουν συμπεριλάβει προβλέψεις σχετικά με ξέσπασμα πανδημίας, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 51% δήλωσε ότι, είτε δεν έχει κάποιο καταγεγραμμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, είτε δεν το έχει δοκιμάσει.

Στην τελευταία ενότητα του webcast, ο Βασίλης Παπακώστας, Senior Manager στο Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της EY Ελλάδος, επικεντρώθηκε σε απαραίτητες δράσεις για τη διαχείριση του «τώρα» της κρίσης και τον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας την επόμενη μέρα του COVID-19. Ο ομιλητής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη επαναξιολόγησης του σημείου ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και κόστους στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην παρακολούθηση των προμηθειών και την εξασφάλιση επιπέδων ασφαλείας σε κρίσιμα αποθέματα, καθώς και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και της παραγωγής. Ο κ. Παπακώστας υπερθεμάτισε την κρισιμότητα δημιουργίας ενός διαύλου απευθείας επικοινωνίας, τόσο με το δίκτυο εφοδιασμού για την ενημέρωση και ενεργοποίηση των συνεργατών και των πελατών, όσο και μεταξύ του τμήματος προμηθειών και πωλήσεων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης και την εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων. Ο ομιλητής κατέληξε ότι, τα οικοσυστήματα του κοντινού μέλλοντος, θα βασίζονται σε συνεργατικά δίκτυα, που θα ενεργοποιούνται και ενδυναμώνονται από έξυπνα πληροφοριακά συστήματα και δυναμική διαχείριση των πληροφοριών.ΣΧΟΛΙΑ