Business

«Φρένο» στα περιστατικά βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας – Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κωστής Χατζηδάκης, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κωστής Χατζηδάκης, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Τσουχτερά πρόστιμα και κλείσιμο τμήματος ή ακόμη και του συνόλου της επιχείρησης προβλέπει, σε περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός Μάιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συστήνεται αυτοτελές τμήμα για την παρακολούθηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και προωθείται η τήρηση ειδικού μητρώου με τους εργοδότες κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση τόσο των συμπεριφορών βίας όσο και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Μετά την δημοσίευση του νόμου, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα υποχρεούνται να διαθέτουν πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στις υποχρεώσεις του εργοδότη θα συμπεριλαμβάνεται πλέον η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εργαζομένων για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης, αλλά και η πρόληψη τέτοιων φαινομένων για την προστασία των εργαζομένων της επιχείρησης.

Διαχείριση φαινομένων βίας και παρενόχλησης

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα θα υποχρεούνται να διαθέτουν πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και να προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων όσο και του εργοδότη σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.

Για την διαχείριση των καταγγελιών στις επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων απαιτούνται:

α) ασφαλείς και προσβάσιμοι δίαυλοι επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών,

β) έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας,

γ) απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου,

δ) αποτελέσματα επί διαπίστωσης παραβιάσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, όταν ο εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος παραβιάζει την απαγόρευση βίας ή παρενόχλησης, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει σε βάρος του τα απαραίτητα μέτρα κατά περίπτωση, όπως μεταξύ άλλων την επίπληξη, τη αλλαγή θέσης, την απομάκρυνση από το χώρο εργασίας ή και την καταγγελία της σχέσης.

Παράλληλα, απαγορεύεται η καταγγελία ή λύση σύμβασης του εργαζόμενου που έπεσε θύμα βίας ή παρενόχλησης, ως αντίμετρο σε καταγγελία, μαρτυρία ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας.

Σε άλλη διάταξη του σχεδίου νόμου, προβλέπεται ότι κάθε πρόσωπο που θίγεται από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του λόγω βίας ή παρενόχλησης.

Στην περίπτωση αίτησης για εργατική διαφορά σχετική με βία ή παρενόχληση, η αίτηση υποβάλλεται κατ’ επιλογή από το θιγόμενου πρόσωπο είτε στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων είτε στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος, και η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς διεξάγεται από αυτόν. Μάλιστα κατόπιν γραπτής αίτησης του θιγόμενου, προσφυγή μπορούν να ασκήσουν νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Διακοπή λειτουργίας

Η επιβολή προστίμων πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ και μετά την  επιβολή δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να συμμορφωθεί εντός 30 ημερών, προκειμένου να τύχει έκπτωσης έως 30%. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξει νέα καταγγελία εντός τεσσάρων χρόνων η έκπτωση δεν ισχύει και επιβάλλονται νέες κυρώσεις.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα παράβαση θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, πέρα από το νέο διοικητικό πρόστιμο.

Διαβάστε επίσης:

-Εν μέσω θέρους η καταβολή αναδρομικών σε 200.000 συνταξιούχους–Αναλυτικά παραδείγματα στο «Mononews»

-Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Μέσω app στο κινητό η προσέλευση και η αποχώρησή του εργαζόμενου στην εργασία

-Self tests στον ιδιωτικό τομέα: Για ποιους εργαζόμενους είναι υποχρεωτικά από Δευτέρα – Πώς και πού θα δηλώνεται το αποτέλεσμα

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ