Ενέργεια

TAP: Φροντίζουμε το περιβάλλον που μας φιλοξενεί

  • NewsRoom

ADVERTORIAL

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε, κινούμαστε, δημιουργούμε, ο χώρος στον οποίο αναπνέουμε και ονειρευόμαστε, ο τόπος από τον οποίο αντλούμε πολύτιμους πόρους. Πόρους που, όμως, δεν είναι ανεξάντλητοι, αλλά πεπερασμένοι, με αποτέλεσμα κάθε δράση μας να επηρεάζει, ουσιαστικά, προς το καλύτερο ή το χειρότερο, την ίδια μας την ύπαρξη και το μέλλον του πλανήτη.

Για κάποιους, όμως, όπως ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP), η προστασία του περιβάλλοντος και ο στόχος της βιωσιμότητας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Οι δύο αυτές αξίες βρίσκονται, άλλωστε, στον πυρήνα του έργου του TAP. Κι αυτό γιατί ο αγωγός σχεδιάστηκε για να εφοδιάσει τις ευρωπαϊκές αγορές με μία επιπλέον πηγή φυσικού αερίου, του καθαρότερου ορυκτού καυσίμου. Κι έτσι να διαφοροποιήσει τους ενεργειακούς πόρους και να συμβάλλει στην απανθρακοποίηση των περιοχών από τις οποίες διέρχεται, βάζοντας το δικό του «λιθαράκι» στην προστασία του περιβάλλοντος. Του φυσικού μας χώρου.

Στις 5 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ημέρα ενημέρωσης σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα κι ανάδειξης δράσεων για την προστασία και τη διατήρησή του. Όπως οι σχετικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του TAP, για τον οποίο η μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι καθημερινός αγώνας και γι’ αυτό και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Σύστημα αυτό βασίζεται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) που έχουν εγκρίνει οι τρεις φιλοξενούσες τον αγωγό ΤΑΡ χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία), συμπληρωματικές επιστημονικές και περιβαλλοντικές έρευνες, καθώς και διεθνείς πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές. Με στόχο πάντα να υπηρετεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το Σύστημα Διαχείρισης του ΤΑΡ περιλαμβάνει βασικές αρχές βιωσιμότητας, όπως η διαφάνεια και η επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη· η καταγραφή δεδομένων και τυχόν επιπτώσεων· και η προσπάθεια αποφυγής, περιορισμού ή μετριασμού των επιπτώσεων αυτών.

Επιπλέον, για να επιβεβαιώσει ο ΤΑΡ ότι εκπληρώνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό η δέσμευσή του απέναντι στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης έχει αναλάβει επιστημονική ομάδα με εξειδικευμένες γνώσεις, στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι του TAP αλλά και των εργοληπτριών εταιρειών του.

Διάσωση ψαριών στον Ξηροπόταμο Δράμας

Και επειδή ακριβώς η προστασία του περιβάλλοντος είναι καθημερινός αγώνας, σε ό,τι αφορά την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας ο ΤΑΡ φροντίζει να ελαχιστοποιεί συνειδητά την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων, την απόρριψη λυμάτων και τη δημιουργία αποβλήτων, ανακυκλώνοντας ό,τι είναι δυνατό και επαναχρησιμοποιώντας πολύτιμους πόρους.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τώρα στον ΤΑΡ

– έχει ανακυκλωθεί το 96% των απορριμμάτων από τα εργοτάξια, και

– έχουν επαναχρησιμοποιηθεί 116,869 κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 50 πισίνες.

Περιβαλλοντικές δράσεις

Παράλληλα, ο TAP υλοποιεί σειρά δράσεων για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, καθώς και της άγριας ζωής στη γη, το νερό και τον αέρα.

Ασχολείται, για παράδειγμα, με τη συλλογή, τη μελέτη και την έρευνα σπάνιων σπόρων, την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής, όπως μεγάλα άγρια θηλαστικά (αρκούδες, τσακάλια, λύκοι), αρπακτικά πουλιά κι άλλα είδη ορνιθοπανίδας, αλλά και πτηνά και ψάρια, όταν διασχίζει υδάτινες οδούς, ποτάμια, ρυάκια και κανάλια.

Όλα αυτά χρησιμοποιώντας

σύγχρονες τεχνικές διάτρησης για τη διέλευση υδάτινων οδών,

– εστιασμένες έρευνες και μελέτες για τον εντοπισμό σημαντικών οικοσυστημάτων,

– εποχικούς περιορισμούς σε εργασίες, ώστε να αποφεύγεται η κατασκευή σε ευαίσθητες για κάποια είδη χρονικές περιόδους, όπως είναι, για παράδειγμα η περίοδος αναπαραγωγής ή φωλιάσματος,

– περιορισμούς στο πλάτος της Ζώνης Εργασίας του αγωγού, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Μικρή κουκουβάγια στη φωλιά της κοντά στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 2017

Εξάλλου, στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επενδύσεων που υλοποιεί ο αγωγός TAP στην Ελλάδα, πολλές πρωτοβουλίες έχουν στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

* Η χρηματοδότηση Διαχειριστικών Μελετών Δασών στο Νεστόριο

* Η δωρεά εξοπλισμού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καστοριάς

* Η δωρεά 17 απορριμματοφόρων και 2.500 κάδων σε Δήμους της Βόρειας Ελλάδας

Παραλαβή οχημάτων καθαριότητας και κάδων από τις δημοτικές αρχές του Λαγκαδά, Νοέμβριος 2018

Τι σημαίνουν για τον TAP οι περιβαλλοντικές αυτές δράσεις 

Οι περιβαλλοντικές δράσεις του TAP εντάσσονται στις δεσμεύσεις του απέναντι στην Ελλάδα και το σεβασμό του στην γη που φιλοξενεί τον αγωγό – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή – με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής για όλους: τους καταναλωτές, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται.

Γι’ αυτό και στηρίζει με κάθε τρόπο τους ανθρώπους στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας, όπου είναι δυνατόν, τα μέσα βιοπορισμού τους.

Έτσι λοιπόν:

– Έχει αποκαταστήσει/βρίσκεται στη διαδικασία αποκατάστασης στο 92% της γης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του αγωγού στην Ελλάδα, με περισσότερα από 7.000 γεωτεμάχια (από τα 10.000 περίπου συνολικά) να έχουν ήδη επιστραφεί στους ιδιοκτήτες/χρήστες τους.

Έχει φυτέψει περίπου 400.000 δένδρα και θάμνους, στο πλαίσιο αναδάσωσης περιοχών που επηρεάστηκαν από την κατασκευή. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της δασικής έκτασης που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή, αντικαταστάθηκε με κατάλληλα είδη, όπως λεύκες, πεύκα, κυπαρίσσια και πικροδάφνες.

– Έχει διανείμει δωρεάν 67 τόνους λιπασμάτων και πάνω από 2.400 δενδρύλλια σε επηρεασμένους από το έργο καλλιεργητές κατά μήκος των πρώτων 185 χλμ. του έργου (περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Βιοτικής Στήριξης και Μεταβατικής Υποστήριξης. Αντίστοιχες ενέργειες προγραμματίζονται και στην υπόλοιπη όδευση του TAP.

– Έχει διεξάγει μελέτες ανάλυσης εδάφους, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην επηρεαζόμενη αγροτική γη που διασχίζει ο αγωγός. Τα αποτελέσματα των μελετών κοινοποιήθηκαν στους ιδιοκτήτες και χρήστες γης, μαζί με συνοδευτικές προτάσεις για αύξηση της παραγωγικής και προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών τους  και με προτάσεις για εναλλακτικές, αλλά εξίσου ή/και περισσότερο αποδοτικές καλλιέργειες.

– Έχει προσφέρει στοχευμένη κατάρτιση οικιακής οικονομικής διαχείρισης στα επηρεαζόμενα νοικοκυριά, με τη μορφή σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν από την Deloitte και αφορούσαν θέματα όπως οικογενειακός προϋπολογισμός, οικιακή οικονομία, αποταμίευση και επενδυτικές επιλογές, αγροτική ασφάλιση.

Γη μετά την αποκατάσταση, Δήμος Δοξάτου (Δράμα)

Και η προσπάθεια δεν σταματά εδώ.

Με συνεχείς δράσεις, καθημερινή προσπάθεια και με γνώμονα πάντα τη δέσμευσή του στις βασικές αρχές του, ο TAP συνεχίζει το έργο του με στόχο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Για τον άνθρωπο και την ίδια τη φύση.