Η Sunlight βάζει την Ελλάδα στον «ενεργειακό χάρτη» της Ευρώπης

Ενέργεια

Η Sunlight βάζει την Ελλάδα στον «ενεργειακό χάρτη» της Ευρώπης

  • NewsRoom

Επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα με έντονα εθνικό πρόσημο συνιστά η δημιουργία του νέου κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Sunlight στην Αθήνα, με στόχο την ανακάλυψη καινοτόμων μπαταριών λιθίου που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον μιας πιο «φιλικής ενέργειας». Μια επένδυση ύψους 105 εκατ. ευρώ, η οποία στηρίζεται από την Ελληνική Πολιτεία με κρατική επιχορήγηση που φθάνει στα 49,9 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφελήσει πολλαπλώς την εταιρεία, αλλά και την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.

Το ερευνητικό έργο που θα παράξει η Sunlight στο νέο κέντρο R&D έχει πανευρωπαϊκή διάσταση, αφού το όλο project εντάσσεται στο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών- EuBatIn, στο οποίο συμμετέχουν 46 εταιρείες του τομέα μπαταριών από 12 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων (π.χ. BMW, Fiat, Tesla Europe), εταιρείες μπαταριών (π.χ. Northvolt, Fiamm κ.λπ.) και κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού.

Το παραπάνω έργο συγκαταλέγεται και στο πρόγραμμα της ΕΕ, «Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (IPCEI), το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης κρατικής ενίσχυσης συμβατής με την εσωτερική αγορά. Έτσι, η Sunlight έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάσσεται στο πρόγραμμα IPCEI (Important Project of Common European Interest) που αποτελεί μέρος των συνολικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των μπαταριών.

Ο ρόλος που αποκτά η Sunlight, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στην τεχνολογία για την παραγωγή μπαταριών στη διεθνή αγορά αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια της Ελλάδας να τοποθετηθεί με ισχυρό αποτύπωμα στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. «Η παρουσία της χώρας μας και η εκπροσώπηση της ελληνικής βιομηχανίας μέσω της επένδυσης της Sunlight, σε μια περίοδο ανακοπής της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα λόγω της πανδημίας, συνιστά επιτυχία και θέτει τις βάσεις για την ένταξη της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης», επισημάνει ο CEO της Sunlight, Λάμπρος Μπίσαλας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης σχολίασε πως η επιτυχής εκπροσώπηση της χώρας μας, χάρη στις καίριες και συντονισμένες ενέργειες υποστήριξης της Sunlight από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική βιομηχανία στο στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρώπης για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» μπαταριών.

«Η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα IPCEI μέσω του ερευνητικού έργου της SUNLIGHT είναι πολύ σημαντική γιατί θέτει την Ελλάδα στο επίκεντρο της αποθήκευσης ενέργειας.  Η  χρηματοδότηση του έργου αυτού από το ΕΣΠΑ, σε μια περίοδο ανασφάλειας και ανακοπής της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα, είναι ένα βήμα προς τα μπροστά για την Ελλάδα και τους πολίτες της» τόνισε από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Olympia κ. Ιωάννης Καραγιάννης.

Το νέο κέντρο R&D της Sunlight, το οποίο θα ενδυναμώσει το υφιστάμενο στην Ξάνθη, αναμένεται να έχει απτά και άμεσα αποτελέσματα στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρα μας. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο ενίσχυσης της απασχόλησης αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 200 άμεσες νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα (160 στη Sunlight και 40 σε συνεργαζόμενες εταιρείες) καθώς και 30 θέσεις εργασίας στις θυγατρικές της Sunlight στη Γερμανία, Ιταλία και Αμερική και να επηρεάσει περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Sτο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου γνώσεων και ο επαναπατρισμός Ελλήνων ερευνητών από το εξωτερικό κάνοντας πράξη το Brain Gain. Παράλληλα, προβλέπεται η συνεργασία με ΑΕΙ καθώς και η χρηματοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών ερευνητών.

Τα κυριότερα σημεία της επιχορήγησης

Οι φάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης και πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ 2021-2025. Τα κυριότερα σημεία του έργου είναι τα εξής:

* Δυνατότητα παραγωγής έως και 1,1 GWh κυψελών λιθίου (κατά τη μαζική παραγωγή)

* Δυνατότητα παραγωγής έως και 1,1 GWh μπαταριών λιθίου (κατά τη μαζική παραγωγή)

* Εστίαση στις εφαρμογές Μεταφορών, Αποθήκευσης Ενέργειας και Ναυτιλίας

* Ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και πράσινων κυψελών μπαταρίας για εφαρμογές βαρέως τύπου βάσει υλικού ανοδίου LTO

* Ανάπτυξη μιας ευέλικτης έννοιας μονάδας και ενός self-learning ευέλικτου BMS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους κυψελών και μεγεθών μονάδας.

* Δημιουργία νέων συνεργασιών με ευρωπαϊκές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

* Ανάδειξη του σημαντικού ρόλου μιας ελληνικής εταιρείας στην αναπτυσσόμενη, ανταγωνιστική ευρωπαϊκή «αλυσίδα αξίας» στον τομέα των μπαταριών.

Οι μπαταρίες σε κεντρικό ρόλο στην αποθήκευση ενέργειας

Για τη Sunlight το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Η εταιρεία αναζητά ευκαιρίες για να ενισχύσει το όραμά της για να οδηγήσει το μέλλον της ενέργειας μέσω καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία του ομίλου Olympia φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εφαρμογές για αυτοματοποιημένα οχήματα (Automated Guided Vehicles -AGVs), στις μπαταρίες για ηλεκτρικά λεωφορεία πόλεων, στις μπαταρίες για τη ναυτιλία και τα «έξυπνα» συστήματα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Mάλιστα, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτηρίζουν τον εξηλεκτρισμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας των μπαταριών ως μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Για τη μαζική μετάβαση από τη χρήση ορυκτών σε ηλεκτρικές λύσεις, η διαθεσιμότητα μπαταριών είναι καθοριστικός παράγοντας. Η ανάγκη για αποδοτικές μπαταρίες – στις εφαρμογές μεταφορών, ενέργειας και βιομηχανίας – αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Η αγορά των μπαταριών συνεχώς και αυξάνεται και προβλέπεται ότι η αξία αυτής της αγοράς στην Ευρώπη το 2025 θα φτάσει περίπου τα 250 δισ. ευρώ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη συμβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA) και στην απασχόληση από ό,τι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., ενώ είναι έτοιμος να αναπτυχθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια λόγω πολλών σημαντικών παραγόντων. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα να απομακρυνθεί πλήρως από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια, χρησιμοποιώντας μόνο ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική ενέργεια. Είναι σαφές πως το νέο ερευνητικό έργο της Sunlight συμβαδίζει απόλυτα με τους εθνικούς αυτούς στόχους.