ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

CEO, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο CEO του ομίλου Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, κερδίζει δικαίως μια θέση στη λίστα των 100 πιο επιδραστικών προσώπων για το 2020, καθώς οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε καθορίζουν το παρόν και το μέλλον της Τράπεζας Πειραιώς.

Από το ξεκίνημα της περυσινής χρονιάς, ο Χρήστος Μεγάλου έδωσε σαφές δείγμα γραφής των επερχόμενων πυκνών εξελίξεων, με την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές για την έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Μια κίνηση που αποδείχτηκε στρατηγική, καθώς θωράκισε κεφαλαιακά την Τράπεζα, λίγο πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και την αναταραχή στις αγορές.

Η ετοιμότητα που επέδειξε το τραπεζικό σύστημα στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε υπήρξε παραδειγματική, όπως επίσης αξιοσημείωτα ήταν και τα αντανακλαστικά της διοίκησης Μεγάλου στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Παρά τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας στην οικονομία, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς επέμεινε μεθοδικά στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζας. Προωθώντας δύο τιτλοποιήσεις, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο πλάνο για την απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να απορροφήσει τις κεφαλαιακές απώλειες που συνεπάγεται η εξυγίανση του ισολογισμού της.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής αυτής.

Η έκβαση της περυσινής χρονιάς, μετά την απόφαση για τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, βρίσκει την Τράπεζα στο μεταίχμιο σημαντικών αλλαγών με επίκεντρο τη μετοχική της σύνθεση. Η αύξηση στο 61,3% του ποσοστού που ελέγχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα αποτελεί μια μεταβατική λύση, που στόχο έχει να διευκολύνει την εξυγίανσή της, μια διαδικασία στην οποία ο CEO του ομίλου καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Η ικανότητα της διοίκησης να καθοδηγεί τις εξελίξεις αποτυπώθηκε ήδη με την έγκαιρη προώθηση από τον CEO της Τράπεζας Πειραιώς σειράς ενεργειών που στόχο έχουν να ενισχύσουν κεφαλαιακά την Τράπεζα με 1 δισ. ευρώ έως τα μέσα του 2021 και την προοπτική για νέες κινήσεις κεφαλαιακής θωράκισης με επιπλέον 1 δισ. ευρώ έως τα τέλη της νέας χρονιάς.

Το οργανικό πλάνο που ανακοίνωσε ο Χρήστος Μεγάλου περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα προκειμένου η Τράπεζα να υλοποιήσει τον στρατηγικό στόχο της εξυγίανσης του ισολογισμού της μέσω μιας νέας τιτλοποίησης ύψους έως και 6 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος των προγραμματισμένων συνολικών τιτλοποιήσεων στα 13 δισ. ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην προσπάθεια αυτή ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς έχει εξασφαλίσει τη στήριξη του βασικού του μετόχου του ΤΧΣ, που επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στην διοίκηση του Χρήστου Μεγάλου.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

        
Δείτε όλη την λίστα