ΜΕΓΑΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

REBUILDING GREECE:
Η ΕΛΛΑΔΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Hellas

Αν η χώρα μας επενδύσει στρατηγικά στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα σε σχετικά σύντομο χρόνο, θα καταφέρει να ενταχθεί στο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, προσελκύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Hellas, κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης, υπογραμμίζοντας ότι οι προσδοκίες του για τη χώρα συμπλέουν με το όραμα και τον σκοπό της ίδιας της Pfizer: «Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών».

Πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα σε 5 χρόνια από σήμερα; Ποιο είναι το όραμά σας για τη χώρα μας;

Τα τελευταία 10 χρόνια η Ελλάδα βρέθηκε σε συνθήκες ισχυρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Το ΑΕΠ της χώρας μας μειώθηκε κατά 25%. Αντίστοιχα οι δημόσιες δαπάνες υγείας μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 38%, ενώ η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη στην χώρα μας, υπέστη μείωση κατά περίπου 60% και είναι πλέον κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Από τα στοιχεία αυτά είναι καταφανές ότι ο ευαίσθητος τομέας της υγείας υπέστη δυσανάλογο πλήγμα, με σημαντικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και στην εθνική οικονομία. Η έξοδος από την ασφυκτική πίεση των μνημονίων και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών που παρατηρείται το τρέχον έτος δίνουν τη δυνατότητα να οραματιστούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το άμεσο μέλλον.

Η επόμενη πενταετία θα μπορούσε να είναι μια περίοδος όπου η υγεία των πολιτών και η πρόληψη θα αποτελεί προτεραιότητα. Οι δαπάνες στον τομέα αυτό θα αξιολογούνται ως επένδυση για το μέλλον και όχι απλά ως κόστος.

Στη Pfizer το όραμα και ο σκοπός μας συμπυκνώνεται στη φράση: «Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών». Αντίστοιχα και οι προσδοκίες για τη χώρα μας κινούνται σε αυτό το πλαίσιο.

Θα θέλαμε να δούμε ένα σύστημα υγείας που ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πληθυσμού για περίθαλψη, υιοθετώντας με γοργούς ρυθμούς την καινοτομία. Προσβλέπουμε σε ένα περιβάλλον όπου θα έχει προετοιμαστεί να εντάξει τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις στον φαρμακευτικό κλάδο, όπως είναι οι γονιδιακές θεραπείες. Οι ασθενείς στην Ελλάδα θα έχουν άμεση πρόσβαση στις νέες θεραπείες μετά την αξιολόγηση από έναν ανεξάρτητο φορέα. Οι εκπρόσωποι των ασθενών θα συμμετέχουν στην διαμόρφωση των πολιτικών που αφορούν περίθαλψη τους.

Και τέλος ο φαρμακευτικός κλάδος θα συμβάλει ενεργά, μέσω της συνεργασίας με την πολιτεία, στη διαμόρφωση ενός σταθερού σχεδίου φαρμακευτικής πολιτικής. Γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων του κλάδου, αποφέροντας συνδυαστικά οφέλη τόσο στην υγεία των πολιτών αλλά και στην Εθνική οικονομία.

"Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα νέων επιστημόνων αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται επάξια στο παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον"

Ποιες είναι οι άμεσες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουμε ως χώρα και ως γενιά;

Μεγάλο ζήτημα για τη χώρα αποτελεί το δημογραφικό. Η Ελλάδα παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο φυσικής μεταβολής (γεννήσεις - θάνατοι) κατά -36.000 χιλιάδες άτομα το έτος 2017. Γεγονός που θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωση του συνολικού πληθυσμού και αύξηση του αριθμού των ατόμων άνω των 65 ετών, από 21,9% του συνολικού πληθυσμού το 2017 στο 36,5% το 2050.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού για υγειονομική περίθαλψη, σε ένα περιβάλλον συνεχούς μείωσης της δημόσιας δαπάνης υγείας.

Επίσης μεγάλη πρόκληση αποτελεί η αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς το 2018 ήταν 19,6% ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ28 ήταν 6,6%. Στους νέους κάτω από 25 ετών τα ποσοστά ανεργίας είναι 47,3% με 18,7% αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στο φαινόμενο «brain drain», καθώς σημαντικός αριθμός νέων υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, μεταναστεύουν σε άλλες πιο προηγμένες χώρες, αναζητώντας ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση.

Πώς θα πείσουμε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα;

Όπως προανέφερα οι άνθρωποι που έφυγαν από την χώρα τα τελευταία χρόνια, έχοντας σε μεγάλο ποσοστό υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο, αναζήτησαν επαγγελματικές ευκαιρίες σε χώρες που θα μπορούσαν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους.

Επομένως οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας και της τεχνολογίας αιχμής , που θα οδηγήσουν σε νέες θέσεις εργασίας υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό κίνητρο για την επιστροφή στα πάτρια εδάφη.

Πείτε μας μια ιδέα που, εάν εφαρμοστεί, θα οδηγήσει την Ελλάδα πολλά βήματα μπροστά...

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, στον χώρο των πανεπιστημίων αλλά και των ερευνητικών ινστιτούτων που λειτουργούν στη χώρα μας. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα νέων επιστημόνων, αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, που ανταγωνίζονται επάξια στο παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον.

Αν η χώρα μας επενδύσει στρατηγικά στον τομέα αυτό, επιτυγχάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα σε σχετικά σύντομο χρόνο, θα καταφέρει να ενταχθεί στο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον, προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: