ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
2022

Μιχάλης
Κωνσταντινίδης

Metis Cyberspace Technology

Mέσα σε πέντε χρόνια από την ίδρυση της η Metis Cyberspace Technology κατάφερε να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τις εταιρείες του κλάδου. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα που συμβάλουν στη βέλτιστη λειτουργία των πλοίων, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής κοινότητας και χτίζοντας ένα ισχυρό πελατολόγιο το οποίο ενισχύει συνεχώς με εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Ο CEO της Metis, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, μίλησε στο mononews.gr για τον ρόλο της ψηφιοποίησης στην εξέλιξη της ναυτιλίας, την ανάγκη υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας από τις εταιρείες του κλάδου προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, την ευθυγράμμιση των ναυτιλιακών με τα ESG αλλά και τα επόμενα σχέδια της εταιρείας.

Ποιο είναι το αντικείμενο της εταιρείας, ο τρόπος λειτουργίας και ο σκοπός της;

Η METIS Cyberspace Technology προσφέρει στην παγκόσμια ναυτιλία, την πλέον ευφυή και εξελιγμένη ψηφιακή τεχνολογία, συνδυάζοντας πραγματικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονται στα πλοία και εφαρμογές cloud based ενισχυμένες με αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν δυνατότητες εξελιγμένης πολυσυλλεκτικότητας και μπορούν να λάβουν χιλιάδες μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο, αναλογικές και ψηφιακές ενδείξεις και σήματα από οποιοδήποτε μηχανολογικό, ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όργανο ναυσιπλοΐας, μηχάνημα ή αισθητήρα στα πλοία.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα μεταδίδονται στο METIS Space με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία σε πραγματικό χρόνο. Εκεί στο σύννεφο, οι εξελιγμένες εφαρμογές της METIS υλοποιούν όλες τις λειτουργικότητες των υπερ-ευφυών Analysis Agents και ενισχύονται με την ενεργή διαλειτουργικότητα από συστήματα τρίτων (4 διαφορετικοί έγκυροι διεθνείς οργανισμοί παροχής καιρικών δεδομένων και προβλέψεων, AIS, εσωτερικά συστήματα της ναυτιλιακής, ERP, PMS, Noon Reporting).

Έτσι, με μεγάλη διορατικότητα και τεχνογνωσία, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της ανάλυσης και οι αξιόπιστες και ακριβείς προβλέψεις που παράγονται με την αξιοποίηση της επαναστατικής τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργούν τη νέα εποχή της ναυτιλίας, τόσο στη λήψη των καθημερινών αποφάσεων επικεντρώνοντας στην βέλτιστη λειτουργία των πλοίων κάθε ημέρα όσο και στις στρατηγικές αποφάσεις στο ανώτατο επίπεδο, ώστε η κερδοφορία και η βιωσιμότητα να διατηρούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η METIS αδιαλείπτως παρακολουθεί και αναλύει δεδομένα από τα πλοία 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα επί 365 ημέρες τον χρόνο, σε αντιδιαστολή με τον παλαιότερο, αναχρονιστικό τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας που βασιζόταν σε ένα αδόμητο, περιορισμένης αξιοπιστίας και κατακερματισμένο σύστημα αναφορών ημερήσιων noon report ή απλά χειρόγραφων ενδείξεων.

Οι ναυτιλιακές εταιρίες που στερούνται της δυνατότητας να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται αναλύοντας έστω και βασικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο της απόδοσης των πλοίων τους, προφανώς δεν έχουν ούτε καν την στοιχειώδη αντικειμενική αντίληψη εάν ταξιδεύουν με εξαιρετικό και βέλτιστο τρόπο, ή απλώς καλά, ικανοποιητικά ή και με τρόπο κάτω του μετρίου, ίσως, καταναλώνοντας περισσότερα καύσιμα από τα επιθυμητά. Η έλλειψη αντικειμενικής καταγραφής, μέτρησης και παρακολούθησης δεκάδων διαφορετικών παραμέτρων, έχει ως προφανές αποτέλεσμα την περιορισμένη ή και πλήρη αδυναμία βελτίωσης, σε όλους τους τομείς.

Η METIS προσφέρει σημαντικότατη προστιθέμενη αξία με την αξιοποίηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και εξειδικευμένης και δοκιμασμένων αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου και της συνολικής απόδοσης του πλοίου, μειώνοντας ριζικά τον χρόνο και την προσπάθεια διεκπεραίωσης των μεγάλων αναγκών προετοιμασίας όλων των αναφορών που πρέπει να υποβάλλονται στις Αρχές με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο προ όφελος της ναυτιλιακής.

Σημαντικό μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών καλύπτει και τις ανάγκες πρόληψης ανεπιθύμητων μηχανολογικών βλαβών, διασφάλιση τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων και πολλά άλλα οφέλη, με προφανές θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας. Σήμερα, με προσωπικό που ξεπερνάει τα 75 εξειδικευμένα, υψηλής κατάρτισης άτομα, έχουμε αποκτήσει την εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής κοινότητας στην Ελλάδα ενώ παράλληλα, εφαρμόζοντας ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο, αναπτυσσόμαστε σε πολλές άλλες χώρες.

Μέσα σε πέντε χρόνια από την ίδρυση της, η METIS εκτός από τις ελληνικές εταιρείες έχει επεκτείνει το πελατολόγιο της και στο εξωτερικό. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος;

Πράγματι, έχουμε ήδη ιδρύσει θυγατρικές εταιρίες στο Βανκούβερ του Καναδά, στη Σιγκαπούρη, στο Αμβούργο και στο Όσλο. Θέτοντας την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων στη διάθεση της παγκόσμιας ναυτιλίας, η METIS συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Προσφέροντας προϊόντα που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των ναυτιλιακών πόρων η METIS, καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών τμημάτων, ρόλων και επιπέδων διοίκησης τόσο στη λήψη καθημερινών όσο και στρατηγικών αποφάσεων, ναυτιλιακών εταιρειών σε πολλά μέρη της υφηλίου.

Η λύση μας, αναγνωρίζεται και διαπρέπει σε πλήθος αξιολογήσεων, ενώ πλέον, προσφέρουμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας σε εταιρίες (εκτός από πάρα πολλές ελληνικών συμφερόντων), με υπερηφάνεια σε παγκόσμιας κλάσης ναυτιλιακές εταιρίες με έδρα σε πολλά από τα γνωστά ναυτιλιακά κέντρα του παγκόσμιου χάρτη, στις ανωτέρω περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό μας σχέδιο, η αναπτυξιακή μας πορεία θα συνεχιστεί στο Ντουμπάι, στις μεγάλες αγορές της Άπω Ανατολής (Ιαπωνία και Κίνα) καθώς και στις ΗΠΑ.

Όσο ο ανταγωνισμός εντείνεται και τα περιθώρια πιέζονται, ο παραδοσιακός, εμπειρικός τρόπος διαχείρισης στόλων με μεθοδολογίες της «παλαιάς σχολής» αποδεικνύεται όλο και πιο ανεπαρκής.

Ποιες αλλαγές φέρνουν στη ναυτιλία οι νέες τεχνολογίες;

Η ψηφιακή επανάσταση, η 4η επανάσταση στην μακραίωνη και συναρπαστική ιστορία της παγκόσμιας ναυτιλίας, είναι ένα γιγαντιαίο κύμα που έχει ήδη φθάσει και είναι εδώ! Είναι αδύνατο να το αποφύγουμε, αντιθέτως είναι επιτακτική ανάγκη να μάθει όλη η ναυτιλιακή κοινότητα πώς να το αξιοποιήσει, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ναυτιλίας δεν φέρνει απλά και μόνο ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούμε, ενημερωνόμαστε, προβλέπουμε και αντιδρούμε: αλλάζει εκ θεμελίων το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο της κερδοφόρας αλλά εξαιρετικά απαιτητικής αυτής οικονομικής δραστηριότητας.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερα προοδευτικά και οξυδερκή ανώτατα στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλίας, αντιλαμβάνονται ότι εάν δεν υιοθετήσουν ταχύτατα τις ψηφιακές τεχνολογίες και δεν τις εντάξουν στις διαδικασίες των εταιριών τους ώστε όλα τα στελέχη τους, σε όλα τα τμήματα και διευθύνσεις να εξοικειωθούν και να λειτουργούν με σύγχρονους και όχι ξεπερασμένους εμπειρικούς τρόπους, διατρέχουν σοβαρότατο κίνδυνο απώλειας της ανταγωνιστικότητας τους, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όσο ο ανταγωνισμός εντείνεται και τα περιθώρια πιέζονται, ο παραδοσιακός, εμπειρικός τρόπος διαχείρισης στόλων με μεθοδολογίες της «παλαιάς σχολής» αποδεικνύονται όλο και πιο ανεπαρκείς.

Στη σημερινή παγκόσμια εποχή της οικονομίας που οδηγείται από Data, η μόνη αποτελεσματική μέθοδος για τις ικανές ομάδες των επαγγελματιών του ναυτιλιακού κλάδου τόσο στη λήψη των σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων όσο και στην διεκπεραίωση των καθημερινών καθηκόντων τους, είναι με αξιοποίηση πραγματικών, αξιόπιστων δεδομένων από τα πλοία σε πραγματικό χρόνο.

Η απόλυτη αναγκαιότητα για αυτό, γίνεται ακόμη πιο σημαντική για άλλον ένα λόγο: Ποτέ δύο πλοία δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, ακόμη και εάν είναι αδελφά! Κάθε πλοίο έχει μοναδική «προσωπικότητα» για πολλούς λόγους: έχει διαφορετική μόλυνση της γάστρας και της προπέλας (hull and propeller fouling), αντιμετωπίζει διαφορετικές αντίξοες καιρικές συνθήκες, παθαίνει διαφορετικές βλάβες και προφανώς διαφορετικές επισκευές, υφίσταται διαφορετική συντήρηση, καίει διαφορετικού τύπου αλλά και διαφορετικής ποιότητας καύσιμα και πάνω από όλα, χρησιμοποιείται και οδηγείται από διαφορετικά πληρώματα, παρόμοιας εκπαίδευσης, αλλά με διαφορετική εμπειρία, ικανότητες και αντιδράσεις σε διάφορες καταστάσεις!
Οι ψηφιακές τεχνολογίες σήμερα, επιτρέπουν την αξιοποίηση των πραγματικών δεδομένων από τα πλοία, ώστε η λειτουργία του κάθε πλοίου να γίνεται στη βέλτιστη μορφή. Υπάρχουν πλοία που η πλατφόρμα METIS αποδεικνύει στην πράξη ότι ακόμη και εάν μειωθεί η ταχύτητα πλεύσης θα καίνε την ίδια ποσότητα καυσίμου! Οι ναυτιλιακές που αξιοποιούν ήδη την τεχνολογία μας, ρυθμίζοντας κατάλληλα το speed profile του κάθε πλοίου τους, επιτυγχάνουν εξαιρετικά μεγάλη βελτίωση στο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα με άμεσο οικονομικό όφελος για τις ίδιες αφού μειώνουν δραστικά την κατανάλωση καυσίμου, ακόμη περισσότερο με το σημερινό υψηλό επίπεδο της τιμής του πετρελαίου.

Βοηθά και αν ναι, με ποιο τρόπο η METIS στην ευθυγράμμιση των ναυτιλιακών με τα ESG;

Η υλοποίηση της δέσμευσης της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας για τον δραστικό περιορισμό των καυσαερίων ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια διακηρυγμένων στόχων και γενικότερα των αρχών που διέπουν το ESG, είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η METIS Cyberspace Technology συνεισφέρει ουσιαστικά με το απαραίτητο μέρος της λύσης του πολύπλοκου ζητήματος και γενικότερα αποτελεί κρίσιμο, ουσιαστικό και απαραίτητο παράγοντα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας καταγράφοντας με τον πλέον αποτελεσματικό και πιστοποιημένα αξιόπιστο τρόπο όλα τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία του πλοίου.

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και μοντέλα Μηχανικής Μάθησης τα επεξεργάζεται και τα «μεταμορφώνει» σε πολύτιμη πληροφορία έτοιμη προς αξιοποίηση από τα στελέχη των εταιρειών. Χαρακτηριστικό και επίκαιρο παράδειγμα είναι η λειτουργικότητα που προσφέρουμε ως προς την παρακολούθηση της εκπομπής καυσαερίων ρύπων και η αυτόματη δημιουργία όλης της υποχρεωτικής τεκμηρίωσης που επιβάλλεται από τους εποπτεύοντες οργανισμούς (ΙΜΟ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείκτης CII, AER, κλπ). Παράλληλα η METIS είναι σε θέση να προτείνει στην πλοιοκτήτρια εταιρεία συγκεκριμένα μέτρα και ενέργειες με τις οποίες αποδεδειγμένα θα βελτιωθεί η λειτουργική απόδοση κάθε πλοίου, ώστε να χαρακτηρισθεί «πράσινο».

Στην ανάλυση που παρέχουμε συμπεριλαμβάνονται η βέλτιστη λειτουργία του πλοίου σε κάθε ταξίδι όσον αφορά στην πορεία που θα ακολουθήσει (optimal weather routing) αλλά και η συγκεκριμένη ταχύτητα (speed profile) που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου δηλαδή κατ’ επέκταση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του.

Επιπλέον, για πιο ριζικό μετασχηματισμό του ενεργειακού προφίλ ενός πλοίου, η METIS προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις σε μηχανικά και άλλα μέρη του πλοίου, μέχρι την μετατροπή της κύριας μηχανής ώστε αυτή να καίει εναλλακτικά καύσιμα, όπως φυσικό ή πράσινο αέριο, μεθανόλη ή αμμωνία. Τέλος, πελάτες μας/ναυτιλιακές εταιρίες με μεγάλη ιστορία και τεράστιο εκτόπισμα στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη, συμβουλεύονται τη METIS για την εγκατάσταση μπαταριών οι οποίες φορτίζονται στη διάρκεια του ταξιδιού όταν υπάρχει περίσσεια ενέργειας και χρησιμοποιούνται στη διάρκεια του ελλιμενισμού μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση από ηλεκτρογεννήτριες και προφανώς τις εκπομπές καυσαερίων.

Αυτόνομα πλοία: Ευλογία ή κατάρα; τι σημαίνει για το μέλλον της ναυτιλίας και των εμπλεκόμενων στον κλάδο (εταιρείες, εργαζόμενους κλπ);

Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους. Τους ενισχύει με επιπλέον δυνατότητες ώστε να πραγματοποιούν τις εργασίες τους με εξαιρετικά πιο παραγωγικό τρόπο. Στην παρούσα φάση, τα τεχνολογικά συστήματα θα αναβαθμίζονται συνεχώς και από συστήματα παρακολούθησης (monitoring) θα μεταβούμε σταδιακά στα συστήματα μερικού και κάποια στιγμή πλήρους ελέγχου (controlling) σε πραγματικό χρόνο με πρωτεύοντα στόχο την απόλυτη ασφάλεια, την αξιοπιστία και ταυτόχρονα την βελτιστοποίηση του Time Charter Equivalent.

Η επόμενη αλλά αρκετά μελλοντική σημαντική εξέλιξη στη ναυτιλία προβλέπεται ότι θα είναι τα αυτόνομα πλοία και ίσως σε κάποια μεθεπόμενη φάση αυτά που θα λέμε crewless vessels. Την πρόβλεψη αυτή δεν θα τη θεωρούσα επιστημονική φαντασία, διότι από τεχνολογική σκοπιά βρισκόμαστε στον προθάλαμο αυτής της εποχής, σε καθαρά ερευνητικό επίπεδο. Για την εμπορική της εφαρμογή όμως, σε πραγματικές συνθήκες, θα έλεγα ότι απέχουμε ακόμα αρκετά χρονικά. Μέχρι τότε, η ναυτιλιακή κοινότητα πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις που είναι όρος επιβίωσης στη νέα εποχή του Smart shipping διαφορετικά, όποιος χάσει κάποιο από τα …ενδιάμεσα τεχνολογικά βήματα, προφανώς θα διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός εξελίξεων και ανταγωνισμού.

Μέχρι που μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη; Τα σχέδια σας για τα επόμενα προϊόντα.

Η διαχείριση ενός στόλου πλοίων, προϋποθέτει την καθημερινή επίλυση εξαιρετικά πολύπλοκων και πολυπαραγοντικών προβλημάτων διαδραματίζοντας πλέον ολοένα πιο καθοριστικό και «καθοδηγητικό» ρόλο σε όλες τις παραμέτρους της ναυσιπλοΐας. Τα ευφυέστατα συστήματα της METIS που εξελίσσουμε καθημερινά, επεξεργάζονται τεράστιο όγκο δεδομένων σε απειροελάχιστο χρόνο.

Σύντομα, θα προτείνουν στο πλήρωμα την απόλυτα βέλτιστη λειτουργία (Ταχύτητα πλεύσης, RPM μηχανής, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ηλεκτρογεννητριών, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του πλοίου, τις καιρικές συνθήκες, τη βέλτιστη πορεία, τις συμβατικές υποχρεώσεις του ναυλοσυμφώνου (ETA) κλπ. Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο και χωρίς ρίσκο, δεδομένου ότι η πρωταρχική μέριμνα είναι και θα είναι πάντα η απόλυτη ασφάλεια.