ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
2022

CLIA: Είναι αναγκαίες οι
δημόσιες επενδύσεις στα λιμάνια

Στη Γένοβα συγκεντρώθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας κρουαζιέρας στην πρώτη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του κλάδου, η οποία ήταν αφιερωμένη στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Όλοι η ηγέτες της κρουαζιέρας προέτρεψαν τις κυβερνήσεις να προετοιμάσουν απλά και λειτουργικά ρυθμιστικά πλαίσια και επίσης να προβλέψουν τις απαραίτητες επενδύσεις για μεγαλύτερη χρήση και οικολογικών καυσίμων. Ο στόχος, για τους ανθρώπους της κρουαζιέρας στην πραγματικότητα, είναι να φτάσουμε σε κρουαζιέρες μηδενικού άνθρακα έως το 2050.

Ένα μήνυμα που απευθύνθηκε στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου CLIA – το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο κρουαζιέρας που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών – το οποίο επικεντρώθηκε στον ρόλο της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον τομέα της κρουαζιέρας.

Πράγματι, οι εταιρείες επενδύουν σημαντικά στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες ικανές να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πλοίων. Όμως τα νέα πλοία είναι μόνο μέρος της εξίσωσης: χρειαζόμαστε, είπαν, επίσης επαρκή υποδομή και βιώσιμα καύσιμα.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Pierfrancesco Vago, Εκτελεστικός Πρόεδρος της MSC Cruises και Παγκόσμιος Πρόεδρος της CLIA, δήλωσε: «Ο τομέας μας μοιράζεται το όραμα μιας βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι εταιρείες κάνουν αυτό που τους αναλογεί και είναι βέβαιοι ότι θα επιτύχουν τους στόχους τους, αλλά απαιτείται ισχυρή υποστήριξη από τους νομοθέτες για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων υποδομών».

Η Marie-Caroline Laurent, Γενική Διευθύντρια της CLIA Europe, πρόσθεσε: «Οι εταιρείες έχουν κάνει εδώ και πολύ καιρό ισχυρά βήματα στην οικολογική μετάβαση. Ο κλάδος της κρουαζιέρας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, προωθεί την καινοτομία και προσφέρει θεμελιώδη συμβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη λεπτή πορεία προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι ηγέτες των εταιρειών κρουαζιέρας, μαζί με πολιτικούς εκπροσώπους, αρχές, θεσμούς και ενδιαφερόμενα μέρη συζήτησαν πιθανές εναλλακτικές πηγές ενέργειας για τα πλοία, καθώς και όλες τις τεχνολογίες, παρούσες και μελλοντικές, που βοηθούν και θα βοηθήσουν στην εγγύηση των κρουαζιέρων με μηδενικές εκπομπές.

Οι εταιρείες επενδύουν σημαντικά στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες ικανές να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πλοίων. Όμως τα νέα πλοία είναι μόνο μέρος της εξίσωσης: χρειάζονται επίσης επαρκή υποδομή και βιώσιμα καύσιμα.

Η δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων για θαλάσσια χρήση σε μεγάλη κλίμακα παραμένει ακόμη περιορισμένη. Επίσης στον τομέα αυτό χρειάζονται δημόσιες παρεμβάσεις για την υποστήριξη της διάχυσης «καθαρών» καυσίμων.

Ο Vago είπε ότι η λιμενική υποδομή είναι ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας όπου οι δημόσιες επενδύσεις είναι απαραίτητες. Οι εταιρείες μέλη της CLIA δεσμεύονται να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά (SSE) όπου προσφέρεται από λιμάνια. Το 66% του παγκόσμιου στόλου θα είναι εξοπλισμένο για σύνδεση με το ESS ήδη από το 2027, αλλά στα ευρωπαϊκά λιμάνια μόνο λίγες υποδομές παρέχουν τέτοια συστήματα, ακόμα κι αν ο ευρωπαϊκός στόχος είναι να εξοπλιστούν όλα τα κύρια λιμάνια της ηπείρου μέχρι το 2030.

Η Laurent κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και ότι ο τομέας της κρουαζιέρας έχει στόχο να να γίνει η πιο βιώσιμη μορφή τουρισμού, επίσης όσον αφορά τους προορισμούς προσέγγισης και ελλιμενισμού, για τη μείωση των εκπομπών στη θάλασσα και τα λιμάνια και την πλήρη εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.