ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
2022

Νικόλας
Γκίκας

Nereus Digital Bunkers

Μέσα από μία σειρά εργαλείων όπως αναλύσεις δεδομένων και προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου (data analytics & oil price forecasting) σε πραγματικό χρόνο, αλλά και αλγόριθμους που συνυπολογίζουν όλες τις πληροφορίες της παγκόσμιας αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων, η πλατφόρμα NEREUS, της εταιρείας Nereus Digital Bunkers, παρέχει στις ναυτιλιακές τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς του πετρελαίου, στο κατάλληλο λιμάνι, στον κατάλληλο χρονισμό και από τον κατάλληλο πάροχο.

Η Nereus Digital Bunkers είναι μια ελληνική εταιρεία μεσιτείας και τεχνολογίας ναυτιλιακών καυσίμων, με στόχο την ψηφιοποίηση του πολύπλοκου οικοσυστήματος προμήθειας καυσίμων σε όλο το εύρος του.

Ο Νικόλαος Γκίκας, ιδρυτής της startup, μίλησε στο mononews.gr για τις δυνατότητες της πλατφόρμας NEUREUS και τη συμβολή της στη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας των πλοίων κυρίως σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί.

Ποιο είναι το αντικείμενο της εταιρείας και ο σκοπός της;

Η Nereus Digital Bunkers έχει δημιουργήσει μία καινοτόμα πλατφόρμα που σχετίζεται με τη διαχείριση, έρευνα και αγοραπωλησία ναυτιλιακών καυσίμων. Μέσω της πλατφόρμας NEREUS προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη λύση και ένα σύνολο υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές τάσεις και στην ανάγκη των ναυτιλιακών εταιρειών να εξελίξουν, να βελτιστοποιήσουν και να απλοποιήσουν τη διαδικασία έρευνας και αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων.

Όραμά μας να αποτελέσουμε ένα νέο, σύγχρονο και ευέλικτο συνεργάτη που αφουγκράζεται τις ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών.

Επιπλέον, έχοντας δημιουργήσει έναν αλγόριθμο που προβλέπει πως θα κινηθεί στο κοντινό και μακρινό μέλλον το πετρέλαιο (oil forecasting) με επιτυχία (accuracy) 73%, κρίναμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε μία επιπλέον υπηρεσία που βοηθάει τους πελάτες μας στο κομμάτι του risk management.

Υπάρχει ανταπόκριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες για την πλατφόρμα σας;

Το μεγάλo volatility στις τιμές της ενέργειας που επιφέρουν οι διεθνείς συγκυρίες, συνεπάγεται αναμφίβολα διακυμάνσεις και στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων, τα οποία ενώ παραδοσιακά αποτελούσαν το 30% των λειτουργικών εξόδων ενός πλοίου, τώρα πλέον αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 60% αυτών των εξόδων.

Σαν αποτέλεσμα, οι ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στις λύσεις που παρέχει η εταιρείας μας, ώστε να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία των πλοίων τους.

 

Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στην επιλογή του καυσίμου, με σεβασμό πάντα στους κανονισμούς. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι αυτό που θα επικρατήσει θα είναι ένα multiple fuel system.

Πόσο δύσκολο είναι να συλλέξετε και να ανανεώσετε τις πληροφορίες σας με δεδομένες τις συνεχείς αλλαγές στο μέτωπο των ναυτιλιακών καυσίμων;

Η συλλογή και ανανέωση των τιμών από κάθε λιμάνι αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Ωστόσο, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα σύστημα το οποίο οι Data Analysts μας ενημερώνουν διαρκώς με τις πιο πρόσφατες τιμές σε κάθε λιμάνι.

Έτσι, οι συνεργάτες μας γνωρίζουν τις τελευταίες κινήσεις της αγοράς, ενώ παράλληλα οι τιμές στην πλατφόρμα μας φιλτράρονται από μαθηματικές φόρμουλες, ώστε να παρέχουμε real time and fair prices στους πελάτες μας.

Ποιες είναι οι πράσινες ναυτιλιακές λύσεις στις οποίες στρέφονται οι εταιρείες;

Είμαστε σε συνεχή επαφή με πλοιοκτήτες και στελέχη από όλο το φάσμα της ναυτιλίας που επιδιώκουν την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.

Σαν εταιρεία λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν το συγκεκριμένο ζήτημα, επιδεικνύοντας και την αρμόζουσα ευαισθησία. Για αυτόν ακριβώς το λόγο ακολουθούμε όλους τους περιορισμούς και τα regulations που θέτουν τα αρμόδια όργανα.

Μια εκτίμηση για τα καύσιμα που θα επικρατήσουν στο μέλλον;

Έχουμε αναλύσει διεξοδικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της αγοράς. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στην επιλογή του καυσίμου, με σεβασμό πάντα στους κανονισμούς. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι αυτό που θα επικρατήσει θα είναι ένα multiple fuel system.