ΜΕΓΑΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

REBUILDING GREECE:
Η ΕΛΛΑΔΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΛΙΛΙΑΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Γενική διευθύντρια Coca-Cola Hellas για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Επικεφαλής της Coca-Cola Hellas από το 2016, η κ. Λίλιαν Νεκταρίου σκιαγραφεί, με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις της, το δικό της όραμα για την Ελλάδα σε 5 χρόνια από σήμερα. Υπογραμμίζοντας ότι θα ήθελε να δει μια χώρα που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, σεβόμενη τη διαφορετικότητα και δουλεύοντας προς την εξάλειψη των διακρίσεων. Να δει μια χώρα που προωθεί την καινοτομία, που δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και στην κυκλική οικονομία, αλλά και στο περιβάλλον. Μια Ελλάδα που θα είναι χώρα πρότυπο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και που θα οδηγεί τις εξελίξεις.

Πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα σε 5 χρόνια από σήμερα; Ποιο είναι το όραμά σας για τη χώρα μας;

Αυτό που θέλουμε κι ελπίζουμε για τη χώρα μας σε 5 χρόνια από σήμερα είναι να αποτελεί μια χώρα που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, σεβόμενη τη διαφορετικότητα και δουλεύοντας προς την εξάλειψη των διακρίσεων στην εκπαίδευση, την εργασία αλλά και στη διακυβέρνηση της χώρας.

Επίσης, θέλουμε μια χώρα, η οποία θα αναγνωρίζει και θα προωθεί την καινοτομία, τόσο σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών όσο και σε θέματα που αφορούν στη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η άμεση ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος με κάθε τρόπο αποτελούν σημαντικές προκλήσεις αλλά και τομείς προς βελτίωση και συνεργασία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, πιστεύουμε ότι σημαντικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όχι μεμονωμένα αλλά μέσω των συνεργατικών πρωτοβουλιών, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, της Πολιτείας, των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, αλλά και των ίδιων των πολιτών.

Ταυτόχρονα, θέλουμε η Ελλάδα να αποτελεί δυναμικό πυρήνα ιδεών, πρωτοβουλιών και εκπαίδευσης, με στόχο να γίνει ένα κέντρο-πρότυπο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που θα οδηγεί τις εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού και τέχνης. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μας θα αποκτήσει το δικό της δυναμικό αποτύπωμα και θα κτίσει το δικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτό.

Υπό το πρίσμα αυτό και με δεδομένη τη μακρόχρονη ιστορία της χώρας μας, το όραμα μας για την Ελλάδα είναι να αποτελέσει ένα «φάρο» αξιών για τους κατοίκους της και για όλες τις χώρες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και το σεβασμό στο περιβάλλον. Να γίνει ένας «πυρήνας σκέψης», συνδυάζοντας την επιχειρηματικότητα, με έμφαση πάντα στις ανάγκες των πολιτών, και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα.

Χρειάζεται να ονειρευτούμε με τόλμη το μέλλον της Ελλάδας. «Με λογισμό και μ’ όνειρο», όπως έλεγε και ο ποιητής. Μόνο έτσι μπορεί να επέλθει τόσο η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, όσο και η ευρύτερη ανάτασή της.

Χρειάζεται να ονειρευτούμε με τόλμη το μέλλον της Ελλάδας. «Με λογισμό και μ’ όνειρο», όπως έλεγε και ο ποιητής.

Ποιες είναι οι άμεσες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουμε ως χώρα και ως γενιά; Πώς θα πείσουμε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα;

Άμεση πρόκληση αλλά συγχρόνως μεγάλη ευκαιρία αποτελεί ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και του οράματος της Ελλάδας, μετά την πολυετή κρίση από την οποία έχει «ταλαιπωρηθεί» η χώρα μας. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το σκοπό της σημαντικής πρωτοβουλίας του “Rebuilding Greece”. Πρέπει να οραματιστούμε από την αρχή τον ρόλο της Ελλάδας. Να οραματιστούμε τον τελικό μας προορισμό, δίνοντας έμφαση στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα αλλά και στις αξίες που θέλουμε να πρεσβεύουμε ως κοινωνία, απορρίπτοντας πρακτικές που δεν έχουν αποτέλεσμα στις σύγχρονες κοινωνίες και να δουλέψουμε με πίστη και επιμονή προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το όραμα αυτό. Αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμα πόλο έλξης ταλέντων από το εξωτερικό, μέσα από την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας, αλλά και τη δύναμη που έχει το κοινό όραμα.

Πείτε μας μια ιδέα που, εάν εφαρμοστεί, θα οδηγήσει την Ελλάδα πολλά βήματα μπροστά.

O τομέας του Τουρισμού θεωρώ ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να πάει τη χώρα μας πολλά βήματα μπροστά. Η Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει τις εξελίξεις στον τομέα του Βιώσιμου Τουρισμού, και να αποτελέσει ένα δυναμικό παράδειγμα για άλλες χώρες, τόσο της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως, συνδυάζοντας ανώτερης ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες, οι οποίες θα συνάδουν με τις αρχές της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα στείλει έμπρακτα το μήνυμα της «πράσινης ανάπτυξης» προς τον υπόλοιπο κόσμο και μια ακόμα πολύτιμη κληρονομιά στις επόμενες γενιές.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: