ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιατί οι επιχειρηματίες είναι κακοί εργαζόμενοι; Δεν είναι. Οι επιχειρηματίες είναι συνήθως πολύ καλοί εργαζόμενοι. Στην πραγματικότητα υπάρχει το αντίθετο...