«Ελληνική Οικονομία: Μακροοικονομικές Τάσεις & Προοπτικές»

«Αυξημένη εμπιστοσύνη και ευνοϊκές νομισματικές συνθήκες στηρίζουν την ανάκαμψη, πολλών ταχυτήτων, της ελληνικής οικονομίας και καθιστούν ελκυστικότερα τα ελληνικά...