Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Δύο εκθέσεις που μόλις δημοσιεύτηκαν, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, δίνουν μία ευνοϊκή εικόνα...