Χρήστος Ταραντίλης

Μια συγκλονιστική περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έδωσε ο καθηγητής «Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης...