Γ.Ι. Δημητρομανωλάκης

Διαβάζουμε στην αιτιολόγηση για την μετοχική σύνθεση της προβληματικής Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που είναι αναρτημένη στην κατάσταση των...

Πόσες φορές στην διάρκεια μίας πρωθυπουργικής θητείας έχει ένας πολιτικός την ευκαιρία να ανέβει στη ΔΕΘ με ποσοστά αποδοχής...

Το management είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Και όταν δεν μπορείς να ασκήσεις...