Ντόγια Καρολίνη

Nonagriam Twins στην Άνδρο

To βραβευμένο πρότζεκτ αποτελείται από δύο θερινές κατοικίες στην περιοχή Παλαιόπολη/Χειμωνίκη της Άνδρου