Δημήτρης Κόκκορης

Βούτυρο στο ψωμί της… κερδοσκοπίας (υποτιμητικής αλλά και ανατιμητικής) έχουν γίνει στο διάστημα της τελευταίας διετίας οι τραπεζικές μετοχές