Αποτελέσματα για:

GasLog

Σχεδόν όλες οι μετοχές των εισηγμένων στο αμερικανικό χρηματιστήριο ναυτιλιακών εταιρειών, κατέγραψαν χθες δραματικές απώλειες, παρασυρόμενες από την βουτιά...

Αν και το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κλάδο του LNG, στον οποία δραστηριοποιείται σχεδόν 20 χρόνια,...