Θέλουν να δώσουν 95.000 συντάξεις ως τον Οκτώβριο, ενώ δεν έχουν δώσει καμία εδώ και 8 μήνες!

0

Επιεικώς φιλόδοξο (και, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, μάλλον υπεραισιόδοξο) μοιάζει το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας να τακτοποιηθούν το αργότερο έως τον Οκτώβριο όλες οι συντάξεις που εκκρεμούν για έως και τρία χρόνια και υπολογίζονται σε περίπου 95.000, με μία διαδικασία-εξπρές που θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας οι υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Όπως γράφαμε πρόσφατα στο mononews.gr, τα προβλήματα είναι τεράστια για τους ασφαλισμένους που περιμένουν στην ουρά για δύο και πλέον χρόνια μέχρι να πάρουν στα χέρια τους τη σύνταξη, περνώντας μία πραγματική Οδύσσεια, παρά το γεγονός ότι για την εξόφλησή τους υπάρχει στο ελληνικό πρόγραμμα κονδύλι ύψους 859 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Το πρόβλημα λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι η έλλειψη πόρων, αλλά η γραφειοκρατία, καθώς πέρα από τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων, καθυστέρηση υπάρχει και από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία καλείται να δώσει τον μαθηματικό τύπο για τον συντελεστή αναπροσαρμογής των μισθών από το 2002 και μετά, που είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό της σύνταξης. Μόνο που αυτός ο τύπος ακόμα αναζητείται…

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ έχουν περάσει οκτώ μήνες από τότε που ο νόμος Κατρούγκαλου τέθηκε σε ισχύ, ούτε μία οριστική σύνταξη δεν έχει ακόμα εκδοθεί με βάση αυτόν, καθώς οι σχετικές εγκύκλιοι δόθηκαν στη δημοσιότητα μόλις κατά τη διάρκεια των εορτών!

Πώς λοιπόν θα ενεργοποιηθεί τόσο γρήγορα αυτή η διαδικασία στην οποία ελπίζει το υπουργείο Εργασίας για να “καθαρίσει” το τοπίο όσον αφορά στις εκκρεμείς συντάξεις; Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να επιχορηγούνται εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές, από πιστώσεις που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό σε Ειδικό Φορέα του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, από τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 6921 του ΕΦ 23-200 του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι θα πρέπει να εκδίδονται περίπου 9.000 νέες συντάξεις κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν και θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαρτίου. Σημειωτέον ότι με κάθε νέα σύνταξη θα δίνονται και αναδρομικά που εκτιμώνται σε έως και 12.000 ευρώ, ενώ μαζί με τις κύριες συντάξεις θα αποπληρώνονται και τα εκκρεμή εφάπαξ και τα μερίσματα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με βάση τα όσα αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι η εξής:

– Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) εκτιμούν τα συνολικά οφειλόμενα αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, πριν την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και καταρτίζουν, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, κατάσταση με τις εκκρεμείς αιτήσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε1. Στην κατάσταση Ε1 αποτυπώνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά χρονολογική σειρά και η εκτίμηση του συνολικού ύψους των σχετικών οφειλόμενων αναδρομικών ποσών. Στην κατάσταση δύναται να αποτυπώνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανά φορέα που ενσωματώνεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατ’ ανάλογο τρόπο. Η κατάσταση φυλάσσεται από τους ΟΚΑ, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

– Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του ΟΚΑ υποβάλλει στη ΓΔΟΥ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αίτημα επιχορήγησης, συνοδευόμενο από:

α) Μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης επιχορήγησης.

β) Αντίγραφο της κατάστασης Ε1, όπου συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του συνολικού ύψους οφειλόμενων αναδρομικών ποσών για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

γ) Έκθεση αιτιολόγησης, στην οποία τεκμηριώνεται το αίτημα για την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα και αναλύονται οι λόγοι συσσώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται να εξοφληθούν αυτές από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα ή με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

– Η ΓΔΟΥ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιολογεί τα αιτήματα των ΟΚΑ.

– Κατόπιν, η ΓΔΟΥ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) πρόταση επιχορήγησης των ΟΚΑ, συνοδευόμενη από:

α) βεβαίωσή της για την πλήρωση των προϋποθέσεων.

β) Μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της έκτακτης επιχορήγησης και γ) έκθεση αξιολόγησης του αιτήματος, όπου αναφέρονται και οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την εφεξής αποφυγή σώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

– Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης, σε συνδυασμό με το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Η μεταφορά πιστώσεων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος του ΟΚΑ και της πρότασης της οικείας ΓΔΟΥ. Μετά τη μεταφορά των πιστώσεων, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης στο φορέα.

– Με τη λήψη της επιχορήγησης, οι ΟΚΑ τροποποιούν τους προϋπολογισμούς τους, ώστε να εμφανιστεί το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων και να παρακολουθείται διακριτά η εξόφληση των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών, που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, από την έκτακτη επιχορήγηση στο σκέλος των εξόδων.

– Κατόπιν, οι φορείς προβαίνουν στην έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης και στην εξόφληση των σχετικών οφειλόμενων αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

– Η αρμόδια ΓΔΟΥ συγκεντρώνει και αποστέλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk@glk.gr, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία σχετικά με τις μηνιαίες επιχορηγήσεις για εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από αυτές κάθε μήνα.

Τώρα, το κατά πόσον αυτή η δαιδαλώδης διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει στο υπουργείο Εργασίας, είναι άλλο θέμα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Χαμός στο Ειρηνοδικείο: «Έξω κοράκια»! Φώναζαν στους συμβολαιογράφους (upd)

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ: Δείτε το έγγραφο – «φωτιά» που έστειλε ο ΓΓΔΕ Γ. Πιτσιλής σε όσους έχουν αδήλωτα εισοδήματα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Το “μαρτύριο της σταγόνας” για μπλοκάκια και επαγγελματίες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here