Οι κερδισμένοι και οι ζημιωμένοι σε real-time

Prem Watsa (FairFax)
€ 3.4 Εκ.
John Paulson
€ 382.3 Χιλ.