συντάξεις

Μειώσεις που αγγίζουν ως και το 40% για όσους επιλέξουν να βγουν σε πρόωρη σύνταξη σημαίνουν τα νέα όρια συνταξιοδότησης, όπως αποκαλύπτεται σε εγκυκλίους που απέστειλε το υπουργείο Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή των ορίων αυτών στον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ, τον ΕΤΑΠ και τα ειδικά ταμεία.

Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2022, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτoύνται εναλλακτικά:

Α. Η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και η πραγματοποίηση 40 ετών ασφάλισης ή

Β. Η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και η πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης.

Ακόμα, για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον προβλέπεται η σχετική δυνατότητα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και η πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, θεσπίζεται ωστόσο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, ύψους 10%, από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, δηλαδή από τις 19 Αυγούστου του 2015. Η μείωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την ήδη προβλεπόμενη μείωση και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό μείωσης του ποσού της σύνταξης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου το δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος έχει μεν θεμελιωθεί μέχρι 18-08-2015 αλλά αυτό ασκείται από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής. Επίσης, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από ασφαλισμένους από 1/1/1993, το προβλεπόμενο ποσοστό μείωσης υπολογίζεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας.

Για να γίνει αυτό πιο σαφές, ας δούμε ένα παράδειγμα:

– Για ασφαλισμένη που θεμελίωσε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης τον Απρίλιο του 2015 και το ασκεί τον Δεκέμβριο του 2015, άρα μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. Αν λοιπόν υποθετικά το ποσό της πλήρους σύνταξης θα ήταν τα 1.000 ευρώ, και η ασφαλισμένη του παραδείγματος συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας, η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, δηλαδή στα 700 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%.

– Για ασφαλισμένη που θεμελιώνει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης τον Δεκέμβριο του 2015, και άρα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ επιβάλλεται και το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. Αν λοιπόν υποθετικά το ποσό της πλήρους σύνταξης θα ήταν τα 1.000 ευρώ, και η ασφαλισμένη του παραδείγματος συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας, τότε η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, δηλαδή στα 700 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%, οπότε το ποσό της σύνταξης ανέρχεται τελικά σε 630 ευρώ. Η πρόσθετη μείωση θα διατηρηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για τον ΟΑΕΕ

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για το ΕΤΑΑ

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για τον ΕΤΑΠ

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για τα Ειδικά Ταμεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here