Έχεις δάνειο σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες; Τότε τα πράγματα δυσκολεύουν από εδώ και στο εξής, καθώς η τράπεζα θα έχει την δικαιοδοσία να το πουλήσει σε μια από τις εταιρίες -fund που θα συσταθούν εντός των επόμενων μηνών. Σε αυτή την περίπτωση ο δανειολήπτης, θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις δόσεις του στην εταιρία. Για τον ίδιο δεν αλλάζει κάτι, αφού η δόση θα πληρώνεται και πάλι στο γκισέ η μέσω webbanking της τράπεζας που του χορήγησε το δάνειο. H Τράπεζα με την κίνηση αυτή κερδίσει άμεσα ρευστότητα και θα μπορεί να δώσει νέα δάνεια κάτι που σήμερα είναι δύσκολο.

banks IMG_3367Οι εταιρίες αυτές λειτουργούν έως εξής: Αγοράζουν χιλιάδες δάνεια από τις τράπεζες σε τιμές μικρότερες από όσο άξιζαν την εποχή που δόθηκαν. Έτσι για παράδειγμα αγοράζουν 50.000 δάνεια όχι όμως στο 100% της αξίας τους αλλά στο 40% , στο 30% η ακόμα και στο 20%.

Για παράδειγμα: Έστω ότι μια τράπεζα έχει χορηγήσει ένα δάνειο 100.000 ευρώ (20ετίας) πριν από 5 χρόνια και ο δανειολήπτης έχει πληρώσει 30.000 σε δόσεις κάτι που σημαίνει ότι οφείλει ακόμα 70.000 ευρώ. Όμως υποθέτουμε ότι δεν έχει πληρώσει δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες.

Το δάνειο αυτό μπορεί να πουληθεί σε μια από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες όχι για 70.000 ευρώ αλλά για 30.000 ευρώ. Στην συνέχεια η εταιρία αναλαμβάνει να εισπράξει όσα πιο περισσότερα χρήματα γίνεται πάνω από τις 30.000 ευρώ.

Στις διαδικασίες δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Δηλαδή ο δανειολήπτης θα συνεχίσει να πληρώνει στην ίδια τράπεζα τις δόσεις του αλλά θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για την αποπληρωμή του.

Το κέρδος της εταιρίας όμως πιο είναι; Εφόσον αγόρασε ένα δάνειο αξίας 70.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ, οτιδήποτε κερδίσει πάνω από αυτό το ποσό (των 30.000 ευρώ) όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπληρωμής (σε 15 χρόνια εάν το δάνειο ήταν 20ετίας) είναι κέρδος για αυτήν. Ακόμα και 60.000 ευρώ (αντί για τις 70.000 ευρώ που όφειλε συνολικά) να λάβει από τον δανειολήπτη είναι κέρδος 100% σε διάστημα 15 ετών.

illustrate life banking

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή προβλέπει την σύσταση εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και εταιριών μεταβίβασης απαιτήσεων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες θα παίρνουν τα δάνεια σε καθυστέρηση από τις τράπεζες θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σύστασή τους θα ξεκινήσει τις πρώτες βδομάδες του νέου έτους, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει πολύ σφιχτές «προθεσμίες» για την αδειοδότησή τους. Οι άδειες λειτουργίας των συγκεκριμένων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, ορίζεται το νόμο ότι θα πρέπει να χορηγούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός 20 ημερών. Σε περίπτωση δε που οι επιτροπές που πρέπει να γνωμοδοτήσουν καθυστερήσουν, (πρέπει να το κάνουν εντός 10 ημερών) η Τράπεζα της Ελλάδος θα δίνει την άδεια όταν έχουν περάσει 20 ημέρες.

Για τις εισπρακτικές εταιρίες των δανείων προβλέπεται ότι η έδρα τους θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα ή στην ΕΕ και να διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ορίζεται και μία άλλη σειρά απαιτήσεων όπως να δηλωθεί η ταυτότητα των μετόχων και των συμβούλων, η οργανωτική δομή, το επιχειρηματικό σχέδιο και να περιγραφούν οι μέθοδοι διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Ωστόσο, το ελάχιστο κεφάλαιο αυτών εταιρειών ορίζεται μόλις στις 100.000 ευρώ.

Όποιος δανειολήπτης έχει δάνειο σε καθυστέρηση θα χάσει τον ύπνο του καθώς στις συγκεκριμένες εταιρείες μπορεί να μεταβιβαστούν όλα τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

banks IMG_3368Προϋπόθεση για την πώληση του δανείου είναι να έχει κληθεί ο δανειολήπτης εντός 12 μηνών να έχει ρυθμίσει ή να διακανονίσει τις οφειλές του. Εάν ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί η τράπεζα μεταβιβάζει το δάνειο στις συγκεκριμένες εταιρείες και υπάρχουν μόνο τρεις εξαιρέσεις κατά τις οποίες μία τράπεζα δεν μπορεί να πουλήσει ένα δάνειο σε καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα, εξαιρούνται μόνο τα δάνεια :

  1. με ενέχυρο α΄ κατοικία

2. μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία της ΕΕ

3. δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου

Οι τράπεζες θα συνάπτουν συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα δάνεια και το στάδιο μη εξυπηρέτησης, την νομική και λογιστική παρακολούθηση, το περιεχόμενο της διαχείρισης κλπ. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων νομιμοποιούνται με το νομοσχέδιο, να εγείρουν όλα τα νομικά και ένδικα μέσα για οποιοδήποτε δάνειο έχει περιέλθει στην κατοχή τους εφόσον είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Ταυτόχρονα, αν ένας δανειολήπτης έχει ένα δάνειο το οποίο εξυπηρετεί και ένα άλλο που είναι σε καθυστέρηση, η τράπεζα θα μπορεί να μεταβιβάζει και το δάνειο που εξυπηρετείται στις εταιρείες διαχείρισης.

BLOOMBERG
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όλες οι ειδήσεις

DESIGN
ARCHITECTURE &

Όλες οι ειδήσεις
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here

STORIES
BLOOMBERG

Όλες οι ειδήσεις