Κύπρος. Παράδειγμα προς μίμηση για τους Έλληνες. Μόλις 3 χρόνια διήρκεσε το μνημόνιο το οποίο ξεκίνησε με τον χειρότερο  τρόπο. Με κούρεμα καταθέσεων. Και όμως έμειναν στο ευρώ και τώρα πλέον αρχίζουν να βάζουν ξανά στην άκρη χρήματα . Η εικόνα από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνει ότι οι καταθέσεις το 2016 άρχισαν να αυξάνονται, παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια που προσφέρονται στην αγορά είναι από τα χαμηλότερα ιστορικά. Τέλος του 2016 το υπόλοιπο των καταθέ­σεων από νοικοκυριά ήταν €28,57 δισ. σε σχέση με €27,74 δια. παρουσιάζοντας άνοδο €830 εκατ. σ’ ένα χρό­νο και €1,39 δισ. σε σύγκριση με το 2014.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών βρίσκονταν στο υψηλότερο σημείο τους το 2012 και έφθαναν τα €35,73 δισ. σε σχέση με €34,98 δισ. το 2011 και €32,94 δισ. το 2010. Εκεί όμως που οι δια­ φορές είναι αισθητές, είναι με τις καταθέσεις που έχουν οι επιχειρήσεις.

Το υπόλοιπο των καταθέ­σεων των επιχειρήσεων τέλος του 2016 είναι €11,24 δισ. από €10,11 δισ. το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση €1,13 δισ. σ’ ένα  χρόνο. Φυσικά, το σημερινό ύψος των επι­ χειρηματικών καταθέσεων δεν έχει καμία σχέση με τα επίπεδα προ κρίσης.

Το 2012 οι καταθέσεις που είχε ο επιχειρηματικός κόσμος ήταν €22,11 δισ. και το 2011 στα €23,36 δισ., διπλάσιες σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Από το 2013, με τα γε­ γονότα που βίωσε το τραπεζικό σύστημα και ο επιχειρηματικός κόσμος, ένα μέρος των καταθέσεων κουρεύτηκε, ενώ μέρος του υπόλοιπου χρησιμοποιήθηκε σε εξυ­ πηρέτηση υποχρεώσεων και σε κεφάλαιο κίνησης καθώς οι χρηματοδοτήσεις γίνο­ νταν μετ’ εμποδίων.

Οι καταθέσεις που διατηρούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία παρέμειναν στα ίδια επίπεδα το 2016 και το 2015 στα €1,94 δισ. και €1,96 δισ. αντίστοιχα. Το 2012 ήταν μια καλή εποχή για τις ασφαλι­στικές επιχειρήσεις όταν το υπόλοιπο των καταθέσεων τους ήταν €4,41 δισ., το 2011 ήταν €3,79 δισ. και το 2010 ήταν €3,88 δισ. Τελείως διαφορετική είναι η σημερινή εικόνα σε σχέση με το 2009 όσον αφορά τις καταθέσεις από τρίτες χώρες, κυρίως Ρωσία και Ουκρανία.

Το 2016 οι καταθέ­σεις από τρίτες χώρες ήταν ύψους €9,22 δισ., τέλος του 2013 ήταν €11,76 δισ. ενώ το 2012 έφθαναν στα €21,51 δισ. Η εικόνα αλλάζει το 2013 με το κούρεμα των κα­ ταθετών της Τράπεζας Κύπρου όπου ένα μέρος ήταν και ξένοι καταθέτες.

Η μεγάλη διαφορά έγινε το 2010 όταν αυξήθηκαν σ’ ένα χρόνο κατά €4,67 δισ. σε €20,52 δισ. από €15,85 δισ. με το 2009.

Οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού το 2016 ήταν €36,52 δισ. σε σύγκριση με €32,86 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση €3,66 δισ. σ’ ένα χρόνο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here