Νομική προστασία τραπεζικών στελεχών: Άνοιξε ο δρόμος για «κουρέματα» και διαγραφές οφειλών

0

Επιτέλους η νομική προστασία των τραπεζικών στελεχών που θα υπογράφουν αναδιαρθρώσεις δανείων και διαγραφές οφειλών είναι γεγονός. Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, που έχει δοθεί από το υπουργείο στις τράπεζες για διαβούλευση,  το άρθρο 17 «λύνει» τα χέρια των τραπεζικών στελεχών για να «τρέξουν» οι αναδιαρθρώσεις των μεγάλων οφειλών και απομακρύνει το φόβο του εισαγγελέα.

Μέχρι τώρα τα τραπεζικά στελέχη αρνούνταν να αναλάβουν την ευθύνη και να βάλουν την υπογραφή τους σε «κουρέματα» οφειλών από το φόβο του εισαγγελέα. Πλέον υπόλογο απέναντι στο νόμο ένα τραπεζικό στέλεχος θα βρεθεί, μόνο αφού ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του η Τράπεζα της Ελλάδος, και αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που αποδεδειγμένα το στέλεχος έχει καταστρατηγήσει και παραβεί την κείμενη νομοθεσία.

Τώρα -με τη νομική κάλυψη που τους παρέχεται- εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες  για να αναδιαρθρωθούν χιλιάδες επιχειρηματικά δάνεια.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Άρθρο 17

Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων

  1. Όσοι από το νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή τη με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή περιουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) δεν υπέχουν ποινική ή αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον (νόμο ΟCW), εφόσον αυτές ήταν σύμφωνες με τις προβλεπόμενες στους ανωτέρω νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους διαδικασίες, τα οριζόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούσαν.
  2. Για τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, ποινική δίωξη ασκείται μόνο κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις τελέστηκαν κατά παράβαση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεων.
  3. Όσοι από το νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση περιουσίας πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη)δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον (νόμο ΟCW) ή στα άρθρα 2 και 3 Ν. 4354/2015 ή βάσει διμερούς συμφωνίας μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη, εφόσον αυτές ήταν σύμφωνες με τις προβλεπόμενες στους ανωτέρω νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους διαδικασίες, τα οριζόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούσαν και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται με σκοπό είτε την είσπραξη μέρους τουλάχιστον της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, τη συνέχιση της δραστηριότητας επιχείρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσης αυτής και αποβλέπουν μέσω αυτής, στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της απαίτησης.

β) δεν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος  και

γ) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε πιστωτικού και χρηματοδοτικού ιδρύματος, που κρίνουν αιτιολογημένα ότι προβλέπεται ανέφικτη η είσπραξη του συνόλου της απαίτησης.

  1. Για τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, ποινική δίωξη ασκείται μόνο κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της Τράπεζας της Ελλάδος. Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις τελέστηκαν κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεων.

Άρθρο 18

Λοιπές διατάξεις

Όταν περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα ή εταιρίες διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π. ή Ε.Α.Α.Δ.Π.) του ν. 4354/2015 κατέχουν ή διαχειρίζονται ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι του ίδιου οφειλέτη, ως προς τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων αυτά δύνανται να συνεργάζονται, προκειμένου να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν στον οφειλέτη κοινή πρόταση, με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Προς το σκοπό τούτο, τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όσες πληροφορίες απαιτούνται, προκειμένου να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και να διαμορφώσουν τους όρους της κοινής πρότασης, την οποία θα υποβάλλουν, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Νέο αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα: Τον Ιανουάριο χάθηκαν 25.000 θέσεις εργασίας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τσίπρας σε Μοσκοβισί: Καταστροφικά τα μέτρα έστω και για 1 ευρώ

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Όλγα Κεφαλογιάννη: Σκυλάδικο και σταυροβελονιά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here