ΔΝΤ
Christine Lagarde. Επικεφαλης IMF

Με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία της Δ/νσης Ελέγχων, για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ που έχουν περιέλθει στην ανωτέρα υπηρεσία είτε απευθείας μέσω του Οικονομικού Εισαγγελέα είτε μέσω του ΣΔΟΕ στις ελεγκτικές υπηρεσίες για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων προκύπτει ότι από το έτος 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε ο έλεγχος σε 482 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 185 από αυτές, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 235,9 εκ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα εκδόθηκαν 9 εντολές ελέγχου σε υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη λίστα Λαγκάρντ, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 8,53 εκ. ευρώ.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 και όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 ν.4446/2016 θεσπίστηκε τριετής παράταση παραγραφής για τις μεταφερόμενες υποθέσεις από το Σ.Δ.Ο.Ε. προς τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Επίσης, το 2016 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της προτεραιοποίησης των υποθέσεων ελέγχου που παρουσιάζουν μεγάλη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα συνεκτιμώντας και το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων.

Ειδικότερα, υιοθετήθηκε αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, το οποίο βασίζεται στον εντοπισμό και την εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Τέλος, από τις υπάρχουσες λίστες ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος αναθέτει με παραγγελίες του υποθέσεις στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. σε υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 4336/2015 έχει ολοκληρωθεί δυνάμει της αριθ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η μεταφορά από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε. των 2751 υποθέσεων που περιλαμβάνονται στο Πρακτικό-Πόρισμα της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της αριθ. 0002936/18.9.2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθώς και η παράδοση από το Σ.Δ.Ο.Ε. στο Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα των 1.196 υποθέσεων που προτάθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, προκειμένου αυτός αρμοδίως να συντονίσει τον περαιτέρω χειρισμό τους από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..

Οι παραπάνω υποθέσεις μεταξύ των οποίων και οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του έτους 2016 της Δ/νσης Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Ε..

Σημειώνεται ότι στο σύνολό τους οι ανωτέρω υποθέσεις εμπίπτουν στις διατάξεις για την προστασία του φορολογικού απορρήτου ενώ όσες εξ αυτών αφορούν Εισαγγελικές

Παραγγελίες καλύπτονται και από το απόρρητο της ποινικής προδικασίας. Ως εκ τούτου τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών δεν είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθούν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here