Είστε ελεύθεροι επαγγελματίες; Δείτε τι θα γράφει το ραβασάκι του ΕΦΚΑ

0
εισφορές

Χαμένοι στη… μετάφραση των εγκυκλίων παραμένουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που από σήμερα σταδιακά θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν τα “ραβασάκια” του ΕΦΚΑ που θα τους ενημερώνουν για τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να πληρώσουν (αυτή τη φορά κάθε μήνα, και όχι κάθε δύο μήνες).

Η εφημερίδα “Έθνος” επιχείρησε να… συμμαζέψει το χάος των εισφορών, με έναν οδηγό που καταγράφει ανά κατηγορία τι θα πληρώσουν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Δείτε τον για να είστε προετοιμασμένοι πριν ανοίξετε το “ραβασάκι” του ΕΦΚΑ…

ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

Μισθωτοί που διατηρούν παράλληλα και «μπλοκάκι» και εξαιρούνταν από τις εισφορές ΟΑΕΕ πρέπει να το δηλώσουν κάπου;

Oχι, θα λάβουν ειδοποιητήριο από τον ΕΦΚΑ για να πληρώσουν εισφορές για το πρώτο 2μηνο του 2017 με βάση το εισόδημα του 2015.

Μισθωτοί που διατηρούν παράλληλα και «μπλοκάκι» το οποίο άνοιξαν το 2016.

Αν το μπλοκάκι τους παραμένει ενεργό, θα πληρώσουν τους πρώτους μήνες του 2017 μηδενικές εισφορές, εφόσον έχουν μισθό τουλάχιστον 586 ευρώ (μηδενικό εισόδημα 2015). Οταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016, θα πληρώσουν με βάση το καθαρό εισόδημα που είχαν από το μπλοκάκι το 2016, χωρίς κατώτατο πλαφόν.

Μισθωτοί που διατηρούν και «μπλοκάκι» το οποίο άνοιξαν το 2017.

Θα πληρώσουν για όλο το 2017 τις κατώτατες εισφορές που προβλέπονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή 167,95 ευρώ τον μήνα.

Μισθωτοί που διατηρούν και «μπλοκάκι», δεν έχουν κόψει απόδειξη το 2016, ενώ το 2015 έκοψαν αποδείξεις.

Αν το μπλοκάκι τους παραμένει ενεργό, θα πληρώσουν αρχικά εισφορές με βάση το εισόδημα που είχαν στο δελτίο το 2015. Επειδή όμως το έτος αναφοράς είναι το 2016, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος είχε μηδενικό εισόδημα, οι εισφορές του για το 2017 είναι μηδενικές. Το ποσό που θα έχει πληρώσει του πρώτους μήνες του 2017 θα συμψηφιστεί με τις εισφορές του 2018. Τους τελευταίους μήνες του 2017 δεν θα πληρώσει εισφορές.

Μισθωτοί που διατηρούν και «μπλοκάκι», έκοψαν αποδείξεις το 2016, ενώ το 2015 δεν είχαν εισόδημα.

Αν το μπλοκάκι τους παραμένει ενεργό, θα πληρώσουν αρχικά εισφορές με βάση το εισόδημα που είχαν στο μπλοκάκι το 2015, δηλαδή μηδενικές. Οταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα πληρώσουν μαζεμένες εισφορές τους τελευταίους μήνες του 2017 επί του εισοδήματος που είχαν το 2016.

Μισθωτοί που διατηρούν και «μπλοκάκι» μέσω του οποίου εισπράττουν ένα επιμίσθιο από τον εργοδότη που τους απασχολεί ως μισθωτούς, αλλά και μισθό από έτερο εργοδότη.

Το εισόδημα από το μπλοκάκι σπάει στα δυο: το επιμίσθιο που προέρχεται από τον ίδιο εργοδότη ο οποίος απασχολεί τον εργαζόμενο και ως μισθωτό θα πρέπει να δηλωθεί στην ΑΠΔ του Φεβρουαρίου από τον εργοδότη (δηλώνει το άθροισμα του μισθού και του επιμισθίου στο «μπλοκάκι»). Οι εισφορές θα υπολογιστούν με τα ποσοστά των μισθωτών. Για τον μισθό από τον έτερο εργοδότη ο εργαζόμενος θα πρέπει να πληρώσει μόνος του τις εισφορές με βάση το εισόδημα του 2015 αρχικά. Ειδικά στα πρώτα ειδοποιητήρια, οι εισφορές για το «μπλοκάκι» έχουν υπολογιστεί κατ’ αρχήν στο σύνολο του εισοδήματος του 2015 με ποσοστά ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.

Εργαζόμενοι μόνο με «μπλοκάκι» που φέτος έχουν 1 – 2 εργοδότες.

Θα λάβουν ειδοποιητήρια και αρχικά θα πληρώσουν για Γενάρη και Φλεβάρη σαν ελεύθεροι επαγγελματίες με βάση το εισόδημα του 2015 και με τα ποσοστά ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ. Αφού υποβληθεί η ΑΠΔ του Φεβρουαρίου, ξεκαθαριστούν όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία του επιμερισμού θα ακολουθήσει συμψηφισμός και επιμερισμός των εισφορών ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη με βάση τα ποσοστά των μισθωτών (ΙΚΑ). Προσοχή, οι ασφαλισμένοι οφείλουν -αν επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση- να αναγράψουν στο δελτίο που θα κόψουν ότι υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του νόμου 4387/2016. Ακολούθως οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλουν ΑΠΔ για τους εν λόγω εργαζομένους, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι συμψηφισμοί. Εννοείται πως η υπαγωγή στη διάταξη και ο επιμερισμός των εισφορών ισχύει φέτος και για όσους μήνες ο εργαζόμενος έχει 1-2 εργοδότες με διαρκή και όχι ευκαιριακή σχέση.

Εργαζόμενοι μόνο με «μπλοκάκι» σε 3 ή περισσότερους εργοδότες φέτος, οι οποίοι είχαν εισόδημα το 2015, αλλά μηδενικό εισόδημα το 2016.

Αν το μπλοκάκι τους παραμένει ενεργό, θα πληρώσουν αρχικά εισφορές με βάση το καθαρό εισόδημα που είχαν στο μπλοκάκι το 2015. Οταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016, θα προκύψει πως οφείλουν την κατώτατη εισφορά για το 2017, δηλαδή 167,95 ευρώ τον μήνα, επειδή το 2016 δεν είχαν εισόδημα. Τα χρήματα που θα έχουν ήδη πληρώσει συμψηφίζονται.

Εργαζόμενοι μόνο με «μπλοκάκι» σε 3 ή περισσότερους εργοδότες φέτος, οι οποίοι είχαν μηδενικό εισόδημα το 2015 και σημαντικό εισόδημα το 2016.

Θα πληρώσουν αρχικά εισφορές με βάση το μηδενικό εισόδημα του 2015. Επειδή δεν έχουν παράλληλη ασφάλιση (μισθό) θα καταβάλουν τις ελάχιστες εισφορές δηλαδή 167,95 ευρώ τον μήνα. Οταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα συμψηφιστούν οι εισφορές των πρώτων μηνών του 2017 με τις εισφορές που πρέπει να πληρώσουν βάσει του εισοδήματος του 2016.

Εργαζόμενοι μόνο με δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι έχουν τρεις εργοδότες φέτος και είχαν δύο το 2016.

Εφόσον φέτος έχουν τρεις εργοδότες θα πληρώσουν εισφορές σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και συμπερασματικά με βάση το εισόδημα των ετών 2015 – 2016 και τα ποσοστά που ισχύουν για ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.

Μισθωτοί που κόβουν παράλληλα και αποδείξεις δαπάνης (τίτλους κτήσης) σε άλλον εργοδότη.

Για τις αποδείξεις δαπάνης καταβάλλουν εισφορές σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΕ δεν θα λάβουν τώρα ειδοποιητήρια, αλλά θα οφείλουν εισφορές τις οποίες φιλοδοξεί να καταλογίσει ο ΕΦΚΑ μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Μισθωτοί που διατηρούν παράλληλα δελτίο παροχής υπηρεσιών και είχαν εισόδημα το 2015 και το 2016, αλλά το κλείνουν μέχρι 28/2/2017.

Θα πληρώσουν εισφορές μόνο για τους πρώτους δύο μήνες του 2017 κατά τους οποίους το μπλοκάκι τους είναι ενεργό. Θα πληρώσουν με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) επιχειρηματίες, έμποροι με ζημιά το 2015 και σημαντικό τζίρο το 2016.

Κατ’ αρχάς θα πληρώσουν την κατώτατη εισφορά, δηλαδή 167,95 ευρώ τον μήνα. Oταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα πρέπει να πληρώσουν μαζεμένο το 26,95% του καθαρού κέρδους στους τελευταίους μήνες του 2017.

Ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) επιχειρηματίες, έμποροι με σημαντικό τζίρο το 2015 και ζημιά το 2016.

Στο υπουργείο Εργασίας εξετάζουν διάφορες εναλλακτικές ώστε να λυθεί το πρόβλημα γι’ αυτή την κατηγορία. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κατ’ αρχάς θα πληρώσουν με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015: δια 12 και επί 26,95%. Oταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα προκύψει πως πρέπει να πληρώσουν για το 2017 την κατώτατη εισφορά δηλαδή 167,95 τον μήνα. Αν το πρώτο 6μηνο έχουν καταβάλει περισσότερες εισφορές από όσες τους αναλογούν για όλο το χρόνο τότε το επιπλέον ποσό θα συμψηφίζεται με τις εισφορές του 2018.

Μηχανικός ή γιατρός που έκανε έναρξη επαγγέλματος το 2016 και εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος.

Είναι νέος επιστήμονας (0-5 έτη δραστηριότητας) και θα πληρώσει το 20,95% του καθαρού εισοδήματος που είχε το 2015 – 2016. Επειδή το 2015 δεν είχε έναρξη επαγγέλματος θα πληρώσει τους πρώτους μήνες την κατώτατη εισφορά 108,17 ευρώ. Oταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα γίνει συμψηφισμός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Damian Cope: Επένδυση «μαμούθ» του ΟΠΑΠ φέρνει νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μαρινόπουλος – Σκλαβενίτης: Σε αναμονή της δικαστικής απόφασης η ολοκλήρωση του

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Πώς η μεγάλη συμφωνία του Ανδρεάδη (ΣΑΝΗ) με την IKOS άλλαξε τα δεδομένα στον τουρισμό

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here